Vision

Lilla Bommen är med sitt centrala läge vid nya Hisingsbron, mellan Centralstationen och älven, en viktig del för att knyta samman staden med vattnet. Vår vision är att området ska omvandlas från kontorsområde till en levande och kajnära stadsdel där människor umgås, arbetar, tränar, fikar, promenerar, bor, shoppar och uträttar ärenden, njuter av vattnet och mycket mer.

Med utvecklingen i Lilla Bommen bidrar vi till stadens mål om att möta vattnet, stärka kärnan och hela staden. Här skapar vi platser för människor att mötas över gränser, exempelvis i form av uttrycksfulla fastigheter med attraktiva arbetsplatser för olika typer av företagande, ett blandat utbud i gatuplan och innehållsrika mellanrum mellan husen, ett levande kajstråk liksom en stadsmiljö som växer hela vägen fram till vattnet med stråk som  knyter samman staden via Hisingsbron. Lilla Bommen blir ett centralt nav och en knutpunkt mitt i staden.

Vår strävan är att Lilla Bommen blir ett levande och färgstarkt område. En plats med såväl lokal som internationell prägel där nyfikenhet och drivkraft låter nya idéer testas, länkas samman och bidra till stadens och regionens utveckling. En optimistisk och internationell innerstad vid vattnet. Egentligen är det ganska naturligt – Lilla Bommen och hamnen har historiskt alltid varit en plats dit människor kommit för att umgås, köpslå, arbeta och få en bit av världen. Utvecklingen låter oss bygga vidare på platsens utåtriktade historia med plats för alla.

Lilla Bommen i siffror

De viktigaste faktorerna för att nå målet

Karin Robertsson, fastighetsutvecklare på Vasakronan i Göteborg, om vad som krävs för att lyckas med stadsutveckling av ett större område som Lilla Bommen.

Karin Robertsson,
fastighetsutvecklare på Vasakronan

Behålla fokus på den långsiktiga målbilden för det framtida Lilla Bommen

Vasakronan satte sig i tidigt skede och utredde behoven för området och på vilket sätt Lilla Bommen kunde stärka regionen och bidra till stadens övergripande visioner. Lilla Bommen behöver bli en dynamisk, öppen och färgstark stadsdel med ett variationsrikt och blandat innehåll som bidrar till ett levande stadsliv. Den här typen av stadsutveckling tar tid och då är det desto viktigare med en långsiktig och tydlig målbild som håller över tid och som många olika kompetenser och intressenter kan docka an till.

Att överbrygga barriärer och öppna upp till vattnet

Lilla Bommen ligger 200 meter från Västlänken/Centralstationen och noll meter från Göta älvs kajkant. Tydliga stråk och kopplingar, Västlänkens uppgång, nya byggnationer samt ett intressant innehåll kommer att förflytta Lilla Bommen till att bli stadens mest centrala vattennära område. Göteborg har länge kämpat med att vända staden mot vattnet och med Lilla Bommens utveckling, ett levande kajstråk, kommer vi att kunna nå det målet.

Samverkan för platsskapande på såväl lång, som kort sikt

En avgörande faktor för att nå vår målbild är god dialog och samverkan med såväl kommunen som med andra fastighetsägare och utvecklare i området. Med en gemensam målbild ökar möjligheterna till att vi skapar ett område där människor och verksamheter trivs och mår bra.

Utveckling av ett helt område tar lång tid. Fastigheter blir färdigställda i olika takt och stora ytor kan kännas ödsliga innan de bebyggs, ändå måste området fungera och vara tryggt och trevligt för de som vistas och verkar här. En viktig del av utvecklingen är att skapa tillfälliga platsaktiveringar under tiden som det byggs, liksom att ha en nära dialog och samverkan med de aktörer som redan nu verkar i området.

Långsiktighet och tålamod

Lilla Bommen är ett av Vasakronans mest prioriterade stadsutvecklingsområden och ett område som har potential att bli en hävstång för hela Göteborgsregionens utveckling. Det krävs uthållighet och långsiktighet för att driva ett så omfattande projekt.

Hållbarhet i alla led

Vi bygger för framtiden och då måste vi ligga långt fram när det kommer till hållbarhet. Det gör vi genom att bygga och förvalta våra fastigheter med hög grad av cirkuläritet och energieffektivitet. Likaså är flexibilitet, och att kunna generalisera, viktiga faktorer för att husen ska kunna leva och fungera i många generationer framöver och lätt kunna anpassas efter nya förutsättningar.

Sist men inte minst behöver det vi bygger vara attraktivt och välkomnande för människorna som vistas i staden. Vi når inte våra mål om en färgstark, levande, vattennära och dynamiskt stadsdel om inte detta är vårt absolut största fokus. Eftersom vi bygger för att förvalta ligger det i vårt eget intresse att husen håller länge.

Stadsutveckling på allvar

Som stadsutvecklare vill Vasakronan skapa de bästa förutsättningarna för aktörer som vill synas och verka i staden. Det gör vi på olika sätt. Dels genom större strukturella förändringar, dels genom att skapa en bra mix av innehåll i området samt aktivitet, service, handel och kultur i gatuplanen. Det som händer i ögonhöjd har stor betydelse för den totala upplevelsen av området.

När vi utvecklar våra områden tar vi avstamp i vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi jobbar långsiktigt och utgår från insikten att varje stråk eller område har sina unika förutsättningar och sin potential. Vi tar ett aktivt ansvar för att skapa trivsamma och gröna stadsmiljöer som också är tillgängliga och inkluderande. De ska kännas trygga och säkra under dygnets alla timmar och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Ofta äger vi flera fastigheter inom ett och samma område vilket ger oss goda möjligheter att ta ansvar för och aktivt utveckla hela stadsdelar. På egen hand och i samverkan med andra som till exempel fastighetsägare, kommuner och andra aktörer i området. Exempel på sådana områden är Sergelstan, Garnisonen, Kista och Albydal i Stockholm, Lilla Bommen i Göteborg, Södertull i Malmö eller Uppsala Science Park och Södra city i Uppsala.

Playce Lilla Bommen
Playce Lilla Bommen

Lilla bommen – så centralt och så nära vattnet. En plats som förtjänar hållbar utveckling. Adderar man fler människor, ett varierat utbud av mat och dryck och genomtänkt stadsplanering så har vi chans att skapa någon unikt för Göteborg.

Karl Grafström, affärsområdeschef på Poppels citybryggeri.

Utsikt från Sankt Eriks torg 5/Östra Hamngatan 1, blick mot norr med Lilla Bommens hamn. Till höger i bild ligger Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström /Göta kanalbolagets Juno. Mitt i bild kan man ana Hisingsbron och Löfströmska kallbadhuset. I fonden Hisingen. Göteborgs stadsmuseums bildsamling, fotograf Olga Rinman.

Fokus på området

Lilla Bommen är en del av det centrala Göteborg mellan Centralstationen och Göta Älv. Närheten till älven gör att området har Göteborgs enda riktigt centrala vattennära kajläge.

Lilla Bommen är den hamn och det omgivande landområdet som i dag innehåller några av Göteborgs mest kända landmärken, såsom den ikoniska byggnaden Läppstiftet, Hisingsbron och Göteborgsoperan. Historien om Lilla Bommen tar sin början på tidigt 1600-tal, i samband med att Göteborg först grundlades.

Namnet Lilla Bommen kommer från den bom som fanns i hamnen, och som var en av infarterna till Göteborg. Från 1600-talet och framåt var både Stora och Lilla Bommen avgörande för Göteborgs sjöfart. Hit kom båtar med olika handelsvaror från hela världen för vidare transport in till staden.

Läs mer om Älvstaden på goteborg.se

Lilla Bommen möter:

Lilla Bommen är en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – Älvstaden. Vision Älvstaden är en riktning för hur de centrala delarna kring Göta Älv ska utvecklas. Målet är att skapa en levande, attraktiv, grön, inkluderande och dynamisk stad. Visionen för Lilla Bommens utveckling dockar an till stadens vision om utvecklingen av Älvstaden.

1

Centralstationen/Västlänken

Endast några hundra meter bort ligger Centralstationen och Nils Ericson-terminalen. Västlänken som är under utbyggnad vid centralstationen kommer att innebära flera uppgångar i direkt närhet till Lilla Bommen. Ambitionen med Lilla Bommen och Centralenområdet är att de ska bli centrum för det nya Göteborg, och tillsammans med kollektivtrafikens knutpunkter blir detta stadens viktigaste nav och de mest folktäta platserna i Göteborg.

2

Innerstaden

Lilla Bommen kopplas promenadvänligt samman med Nordstan, Göteborgs största köpcentrum, dels via Kanaltorget/Östra Hamngatan och dels via Stadstjänaregatan/Nils Ericssonsplatsen vid Centralstationen. Härifrån leder sedan flera stråk vidare till övriga delar av staden

3

Hisingsbron

Hisingsbron ersatte Götaälvbron 2021. Den lägre Hisingsbron medförde att stora centrala ytor frigjordes och det är här som det nya Lilla Bommens utvecklas med nya kvarter med ytterligare kontor, hotell, bostäder och levande bottenplan. Från Hisingsbron finns en direkt påfart till E45 som sträcker sig över hela Sverige. Via Kaj 16 och Älvporten kommer det vara möjligt att ta sig till fots från Hisingsbron ner till Kajstråket och vattnet.

4

Göta älv

Lilla Bommen har direkt koppling till vattnet och Göta älv. Från Lilla Bommens kaj går pendeltågsbåten Älvsnabben som stannar vid flera hållplatser längs älven. Med en kort promenad över bron nås Frihamnen - ett område under utveckling som erbjuder den nyligen invigda jubileumsparken, lekplats samt hamnbad och bastu. På sikt utvecklas här också en hel stadsdel med bostäder och kontor med mera.

Vi finns redan på plats!

Redan idag sitter flertalet spännande framtidsbolag i Lilla Bommen. I Platinan huserar bland annat stadsutvecklingsföretaget Cowi, Advokatbyrån Wistrands, IT-företaget Knowit, visualiseringsbyrån Tomorrow, Poppels Citybryggeri och Scandic Göteborg Central med flera. I ikoniska Läppstiftet hittar vi exempelvis Norion Bank (fd Collector) och Pilotfish och i Kaj 16 ser vi fram emot att få välkomna SEB.

Hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar hela vårt arbete i våra stadsutvecklingsprojekt. Vår strävan är att uppnå högsta möjliga sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet i allt vi gör. Hållbar stadsutveckling är ett brett, komplext begrepp med många sakfrågor som Vasakronan i flera år jobbat aktivt med. Vårt mål är att tidigt kunna identifiera och prioritera hållbarhetsfrågorna inom stadsutvecklingsprocessen baserat på projektets nuläge och utmaningar och kunna sätta ambitiösa mål inom exempelvis cirkulär design, klimatanpassning, mötesplatser, hållbar mobilitet med mera.

Samtliga byggnader som uppförs i Lilla Bommen certifieras enligt LEED, vilket är ett globalt certifieringssystem som används för att miljöcertifiera byggnader. Ambitionen är att alla byggnader ska certifieras med LEED Platina, den högsta nivån. Vi utvecklar energieffektiva byggnader genom exempelvis solpaneler, effektiva fasadmaterial så som vakuumpaneler, samt använder oss av vattnet från älven för att kyla ner lokalerna och skapa ett gott inomhusklimat. Förnybart, återvunnet eller återbrukat material används i så stor utsträckning som möjligt. Byggmetoder och byggsystem strävar mot att innefatta en cirkulär process, hitta effektiva lösningar för energieffektiva byggnader och minska materialåtgång och byggavfall.

Byggnaderna i Lilla Bommen utformas ändamålsenligt och flexibelt för att hålla över tid, utan att medföra större miljöpåverkan. Allt vi bygger planeras för att kunna möta olika verksamheters behov och ska kunna transformeras under sin livstid. Materialen ska åldras vackert och gå att återbruka eller återvinna på nytt. Vi arbetar även med smarta mobilitetslösningar för bättre kommunikationer till och från Lilla Bommen. I fastigheterna ska det finnas cykelrum med dusch och omklädningsrum, lånecyklar och cykelservice. Utöver det finns möjligheten till bilpool och laddplatser för elbilar.

En viktig del är arbetet med levande gatuplan. Vi arbetar strategiskt för att fylla våra gatuplanslokaler med ett blandat innehåll för olika typer av människor och behov. Inkludering och att ”balansera obalanser” är centralt, vilket innebär att skapa blandade miljöer och en mer dynamisk miljö för alla.

För Lilla Bommen är tre värden särskilt viktiga: vattennära, dynamiskt och öppet. Dessa tre värden kan även kopplas till hållbarhetsarbetet på platsen.

Vattennära

Lilla Bommen är en av få platser i Göteborg där den urbana staden når ända fram till älvens kant. I samverkan med Göteborgs stad och andra fastighetsutvecklare utvecklas här parker, gröna stråk och plats för samvaro, rekreation och lek.

Dynamiskt

Stadsdelen ska innefatta en variation av verksamheter och bostäder, med förutsättningar för hållbara och jämställda livsstilar. Här ska det finnas plats för olika individers initiativ och kreativitet mellan människor. Det internationella ska blandas med det lokala, det lilla med det stora.

Öppet

Lilla Bommen ska bli fyllt av liv dygnets alla timmar och erbjuda hela stadens upplevelser och aktiviteter. Trygga och smarta stråk ska utvecklas, flera mötesplatser göras tillgängliga och tillsammans med kollektivtrafikens knutpunkter ska det bli stadens viktigaste pulsåder – en förutsättning för hållbara resmönster och en hållbar stad.

”Vi jobbar med framtidens stad och då är det självklart med en nära samverkan med Göteborgs stad och andra intressenter i området eftersom vi strävar mot samma slutmål, en stad där människor och verksamheter trivs.”

– Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling på Vasakronan Göteborg.

Samarbetspartners

Vi tror att samarbete för oss framåt. Därför arbetar vi aktivt med olika samarbetspartners i våra stadsutvecklingsprojekt. I Lilla Bommen samverkar vi med ett flertal aktörer inom såväl stad och politik som med andra fastighetsutvecklare. Förutom en kontinuerlig samverkan och dialog med Göteborgs stad kring utveckling av området i stort och allmän platsmark samverkar vi också med övriga fastighetsägare i området. En gemensam syn på områdets utveckling och framtida identitet är avgörande för att vi ska lyckas. Genom samverkan definierar vi vår gemensamma vision och arbetar över gränser för att nå våra mål både på kort och lång sikt.

I arbetet med att skapa en öppen och inkluderande stadsdel engagerar vi oss också i olika forum såsom Frihamnsdagarna, Prototyp Göteborg, Art Made This, medborgardialoger, intresseföreningar med mera.

Lilla Bommen – Göteborgs stad (goteborg.se)

Lilla Bommen innehåller:

I Lilla Bommen finns kontor och verksamhetslokaler, hotell, konferensverksamhet, restauranger och caféer samt ett citybryggeri. Vidare utvecklas ytterligare kvarter samt torgytor och ett härligt kajstråk för Göteborgare och besökare att njuta av.

92 000 kvm etablerade ytor

  • Platinan: 60 000 kvm ljus BTA
  • Läppstiftet: 32 000kvm ljus BTA

109 000 kvm kommande ytor

  • Kaj 16 (kommande): 30 000kvm ljus BTA
  • Älvblick (kommande): 10 000kvm ljus BTA
  • Älvporten (kommande): 18 000kvm ljus BTA
  • Bromästaren (kommande): 18 000kvm ljus BTA
  • Götakvarteret Hus A (kommande): 33 000 kvm ljus BTA

201 000 kvm total yta

 

Platinan

Mårten Krakow gata 2, Vikingsgatan 3/Yta 60 000 kvm/Färdigställt 2022/Miljöcertifiering LEED Platina

Platinan var först ut i vidareutvecklingen av Lilla Bommen. En profilbyggnad och samlingsplats för annorlunda möten med hotell, kontor, takbar, restauranger, citybryggeri och gym. Strategiskt placerad helt intill den nya Hisingsbron tar fastigheten staden närmare älven. Läs mer om Platinan

 

Läppstiftet

Lilla Bommen 1-2/Yta 32 000 kvm/Färdigställt 1989/Miljöcertifiering LEED Platina

En färgstark designikon som stått stolt i Lilla Bommen sedan 1989. En av Göteborgs mest kända byggnader på kajen vid Göta Älv erbjuder kontor, coworking, restauranger, café, lounge, vinbar och en härlig innergård och park öppen för alla. Läs mer om Läppstiftet

 

Kaj 16

Gullbergsstrandgata/Yta 30 000 kvm/Färdigställt 2027/Mål att miljöcertifiera som LEED Platina

Kaj 16 som byggstartade 2023 blir efter Platinan nästa steg i utvecklingen av Lilla Bommen. Byggnaden kommer att bidra till den kajnära upplevelsen i området då huset får direkt access till såväl Hisingsbron och kajen. Här skapas ett smart, öppet och attraktivt landmärke med plats för en mix av större företag, innovatörer, entreprenörer och besökare. En hållbar och unik design i trä, effektiva, välkomnande kontorslokaler, mat, dryck och levande gatuplan. Läs mer om Kaj 16

 

Älvblick

Lilla Bommen/Yta 10 000 kvm/Kommande/Mål att miljöcertifiera som LEED Platina

Mellan Hisingsbron och Läppstiftet uppför Vasakronan ytterligare tre fastigheter varav Älvblick skapar direkt access till ett nytt torg vid kajen och det ikoniska Läppstiftet som närmsta granne. Här planeras för ett blandat innehåll med levande bottenplan.

 

Älvporten

Lilla Bommen/Yta 18 000 kvm/Kommande/Mål att miljöcertifiera som LEED Platina
Nästa fastighet på ytan mellan Hisingsbron och Läppstiftet blir Älvporten. Denna byggnad utgör tillsammans med Kaj 16 porten in från Hisingsbron. Här skapas ljusa lokaler i direkt kajläge. Här planeras för ett blandat innehåll och levande bottenplan. Fastigheterna Älvporten och Bromästaren kommer att rama in påfarten till Hisingsbron och bidra till att skapa ett nära stadsrum.

 

Bromästaren

Lilla Bommen/Yta 18 000 kvm/Kommande/Mål att miljöcertifiera som LEED Platina

Ett steg närmare centralstationen och mittemot Platinan planeras det för ett blandat innehåll med levande bottenplan. När fastigheterna Bromästaren och Älvporten står klara här ramas påfarten till Hisingsbron in och ett mer nära stadsrum tillskapas.

 

Götakvarteret Hus A

Lilla Bommen/Yta 33 000 kvm/Kommande/Mål att miljöcertifiera som LEED Platina

En av fyra byggrätter på E45:ans överdäckning. Här planeras för ett blandat innehåll och levande bottenplan. Kvarteren här kommer att knyta ihop Lilla Bommen med Centralen, Västlänken och Nordstan.

 

Playce – Lilla Bommen

En torgyta vid Lilla Bommen

En torgyta på Läppstiftets innergård fylld av mat och dryck, konst, kultur, musik och aktiviteter. Ett samarbete mellan Vasakronan, Platzer och Castellum.

Jag har arbetat i Lilla Bommen i över 20 år. Det bästa med området är det centrala läget; i hjärtat av Göteborg, nära centralen och all kommunikation. För att inte tala om den vidsträckta utsikten över älven.

Matilda Afzelius, CEO RES in the Nordics (Nordisk Vindkraft AB)

Vasakronan i siffror

Få en snabb överblick eller djupdyk i alla våra rapporter.
Under finansiell info hittar du allt du behöver.

Till finansiell info

Har du frågor om Lilla Bommen?

Hör av dig till Magnus. Intresserad av kontor? Kontakta Daniel.

Magnus Tengberg

Chef stads- och fastighetsutveckling Gbg, Mlm, Upp 070-562 11 94 · 031-743 42 11

Daniel Jighede

Uthyrningschef 070-453 01 42 · 031-743 42 24

Mer nyfiken på Lilla Bommen?

Läs mer här

Utvecklingsområden och projekt hos Vasakronan