Finansiell översikt

Här hittar du en sammanfattning av Vasakronans finansiella ställning, nyckeltal och kontraktsportfölj. För mer information, läs vidare i våra finansiella rapporter som du hittar här.

Har du några funderingar kring översikten?
Hör av dig till Thomas Nystedt.