Finansiell översikt

Finansiell översikt

Här hittar du en sammanfattning av Vasakronans finansiella ställning, nyckeltal och kontraktsportfölj. För mer information, läs vidare i våra finansiella rapporter som du hittar här.

Har du några funderingar kring översikten?
Hör av dig till Thomas Nystedt.

Thomas Nystedt
Finanschef Thomas Nystedt 070-686 25 41 · 08-566 205 41 thomas.nystedt@vasakronan.se