Låneprogram

Vasakronans finansiering består till största delen av kapitalmarknadsfinansiering genom gröna företagscertifikat och gröna obligationer. Företagscertifikat ges ut under under certifikatprogram och obligationer under EMTN-program. Läs mer om programmen och Vasakronans finansiering nedan.

Vasakronan har en A3 rating från Moody´s med stabila utsikter. Ladda ner Moody’s rapport:

Vasakronan Credit Opinion

Företagscertifikat

Företagscertifikat är Vasakronans kortfristiga finansieringskälla. Företagscertifikat emitteras med en kortare löptid än ett år och rullas vanligtvis vidare på sitt förfallodatum.

Gröna certifikat

Vasakronan erbjuder gröna företagscertifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Gröna företagscertifikat listas på Nasdaq Stockholms lista för gröna certifikat, Sustainable Commercial Paper. Se grön finansiering för ytterligare information kring gröna företagscertifikat och gröna obligationer.

Vasakronans noteringsdokument

Certifikatprogram
Senast uppdaterat2018
StorlekMSEK 25 000
LöptidHögst ett år
Gällande lagstiftningSvensk
ArrangörSEB
ÄgarklausulRätt till förtida inlösen föreligger om inte aktier motsvarande minst 51 % av rösterna i Bolaget, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Lösendag är den dag som infaller 30 kalenderdagar efter att meddelande om ägarförändring tillsätts Fordringshavare.
Issuing and paying agentDanske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB.
ClearingsystemEuroclear Sweden
Certifikatprogram

Senast uppdaterat

2018

Storlek

MSEK 25 000

Löptid

Högst ett år

Gällande lagstiftning

Svensk

Arrangör

SEB

Ägarklausul

Rätt till förtida inlösen föreligger om inte aktier motsvarande minst 51 % av rösterna i Bolaget, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Lösendag är den dag som infaller 30 kalenderdagar efter att meddelande om ägarförändring tillsätts Fordringshavare.

Issuing and paying agent

Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB.

Clearingsystem

Euroclear Sweden


Obligationer

Obligationer är Vasakronans största finansieringskälla och emitteras med löptider upp till 25 år. Samtliga obligationer är icke säkerställda och omfattas av en ägarklausul som ger investeraren rätten att sälja tillbaka sin obligation till Vasakronan vid en ägarförändring.

Gröna obligationer

Sedan ett antal år tillbaka emitterar Vasakronan enbart gröna obligationer. Gröna obligationer emitteras under Vasakronans EMTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under EMTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Vasakronan Green Finance Framework beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna finansiella instrument. Second opinion på ramverket har genomlysts av klimatforskningsstiftelsen Cicero.

Här nedan finns våra Investerarrapporter som beskriver de investeringar som gjorts under Ramverk för gröna obligationer och emitterade gröna obligationer. Här kan du läsa mer om grön finansiering.

EMTN-program
Senast uppdaterat2024
StorlekEUR 8 000 000 000 eller motsvarande belopp i annan valuta
LöptidLägst 1 år
Gällande lagstiftningEngelsk, Norsk (VPS Notes)
BörsnoteringEuronext Dublin, Oslo Börs
ÄgarklausulBefintliga investerare har rätt till förtida lösen om AP-fonderna tillsammans upphör att äga minst 51 procent av rösterna i Vasakronan och bolaget som följd av ägarförändringen får sin rating nedgraderad med minst ett steg
ArrangörCitibank
ClearingsystemClearstream, Euroclear, Verdipapirsentralen ASA
EmissionsinstitutBarclays, BNP Paribas, Citibank, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank.
EMTN-program

Senast uppdaterat

2024

Storlek

EUR 8 000 000 000 eller motsvarande belopp i annan valuta

Löptid

Lägst 1 år

Gällande lagstiftning

Engelsk, Norsk (VPS Notes)

Börsnotering

Euronext Dublin, Oslo Börs

Ägarklausul

Befintliga investerare har rätt till förtida lösen om AP-fonderna tillsammans upphör att äga minst 51 procent av rösterna i Vasakronan och bolaget som följd av ägarförändringen får sin rating nedgraderad med minst ett steg

Arrangör

Citibank

Clearingsystem

Clearstream, Euroclear, Verdipapirsentralen ASA

Emissionsinstitut

Barclays, BNP Paribas, Citibank, Danske Bank, Deutsche Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank.Emitterade obligationer under vårt EMTN-prospekt

Se alla emitterade obligationer


Har du frågor kring vår finansiering?

Kontakta Thomas Nystedt.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Söker du fler finansiella rapporter?

Till finansiella rapporter