Framtidens kontor

Daglig kontakt med de tusentals människor som rör sig i våra kontor och många års erfarenhet av kontorsutveckling gör att vi har en unik kunskap om hur man skapar kontor som får verksamheter att utvecklas.

Här kan du få hjälp

Vi pratar alltid framtidens kontor med våra kunder

I en tid av förändring funderar allt fler på hur framtidens kontor bäst bör utformas. Frågorna är många. Hur kan arbetsplatsen stödja ett alltmer digitaliserat och mobilt arbetsliv? Öka både nytänkande och effektivitet? Stärka en hållbar företagskultur och stötta ledarskapet? Förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare? Bidra till arbetsglädje? Kort sagt, hur kan arbetsplatsen vara ett verktyg för framgång?

Vi hjälper företag och organisationer att forma en egen arbetsplatsstrategi som kopplar till framtida utmaningar, vilka arbetssätt som behöver utvecklas och vilken utformning av den digitala och fysiska arbetsplatsen som är bäst för just er. Genom en utforskande process och konkret rådgivning hittar vi svaren tillsammans.

Vår kunskap är omfattande av att driva denna typ av samtal och även anpassa efter behov och ambitionsnivå. Ett intressant och alltid fruktbart samtal att ta sig an. Det kan handla om en snabb effektiv process i en begränsad grupp, eller vara ett sätt att engagera fler i utvecklingsarbetet. Det viktiga och värdefulla är att beslut kring den framtida arbetsplatsen är genomtänkt. Och därmed även kan förankras hos ledare och medarbetare. Målet är alltid att göra arbetsplatsen mångsidigt användbar över tid.

Ja tack, jag vill prata arbetsplatsstrategi

Behovsanpassade lösningar – upptäck våra kontorserbjudande

Företag behöver utvecklas snabbare än någonsin. All kunskap som behövs kanske inte kan rymmas inhouse utan behöver adderas genom nätverk och samarbeten, en företagskultur behöver lyftas och stärkas, innovationskraften behöver få fart. Vi har kontorslösningarna som gör det möjligt. Välj den ena eller den andra, eller som många företag gör just nu – en kombination av flera.

Hur kan arbetsplatsen bäst bidra till er långsiktiga utveckling?

Kontakta Britt om ni vill ha ett bollplank.

Britt Lindqvist

Chef affärsutveckling