Vi är Vasakronan

Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Ägare och uppdrag

Vasakronans uppdrag är att se till att våra ägare första, andra, tredje och fjärde AP-fonden får en hög och riskavvägd avkastning. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av miljö, människor och det samhälle där vi verkar.

Utöver uppdraget från ägarna har vi ambitionen att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. För att lyckas med detta krävs att vi skapar långsiktigt hållbara värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av våra fastigheter, stråk och områden kompletterat med en aktiv transaktions verksamhet.

    • Vi ska ha en hög totalavkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt.
    • Vi ska vara förstahandsvalet för alla som söker kontors- eller butikslokaler.
    • Vi ska uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
    • Vi ska driva vår verksamhet på ett hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

    Vasakronan på 60 sekunder

Vasakronan i siffror

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Dessutom ägs vi av första, andra, tredje och fjärde AP-fonden vilket betyder att vår avkastning går tillbaka till alla pensionärer. Vi tar ansvar för de människor som påverkas av vår verksamhet och vi skapar värde med fokus på hållbarhet och stadsutveckling. Mer fakta om Vasakronan

176
miljarder kronor är vårt fastighetsvärde.
2,4
miljoner kvadratmeter är vår totalyta.
73
kWh/m2 är vår specifika energianvändning.
93 %
av våra byggnader är miljöcertifierade.

Staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas

What is the city but the people? Redan på 1500-talet visste Shakespeare att det är människorna som gör staden. Men vilken stad är det människorna vill ha? Den goda staden innehåller fler delar än bara husen.

Att planera och bygga städer som påverkar människors sociala liv och vardag så positivt som möjligt är en rolig utmaning tycker vi, och antar den med stort engagemang.

Läs mer om hur vi resonerar kring stadsutveckling

Hoppa direkt till vår projektportfölj

Spana in alla våra fastigheter

Så jobbar vi hållbart

Ibland säger vi att vi inte har något hållbarhetsarbete. Det stämmer naturligtvis inte.

Däremot har vi inte en särskild enhet som jobbar med hållbarhetsfrågor. Istället har vi valt att integrera frågorna i vår löpande verksamhet genom att engagera varenda en av våra medarbetare. Oavsett var i organisationen vi jobbar. Vi har nämligen en hög ambition: att driva vår verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För det krävs att alla bidrar hela tiden.

Läs mer om vårt ansvar

Genvägar till mer intressant innehåll

Här hittar du snabbt fram till vår finansiell information, vår jobbportal, pressfrågor och leverantörsinformation.