Kalendarium

I kalendariet lägger vi upp aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Här hittar du en översiktlig presentation av Vasakronans verksamhet och en kort summering av året som gått. För en fördjupad rapportering, se års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

Till 2023 i korthet

Kommande datum

  • Delårsrapport jan-sept 2024
    5 november 2024 Finansiella rapporter
  • Bokslutskommuniké 2024
    7 februari 2025 Finansiella rapporter
  • Års- och hållbarhetsredovisning 2024
    mars 2025 Finansiella rapporter

Har du frågor kring kalendariet?

Då är du välkommen att kontakta Stina Carlson.

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43