Fakturering

Vasakronan använder sig av Svefaktura som e-fakturastandard.

Märkning av faktura
Information om rätt Vasakronanbolag och märkning av fakturan får du av Vasakronans beställare/referensperson. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar dessa uppgifter kommer att returneras.

Fakturaportal
Har du inte möjlighet att skicka en efaktura kan du registrera din faktura i Inexchanges fakturaportal. Då omvandlas den till en efaktura innan den skickas till oss

Behöver du hjälp med att komma igång med att skicka efaktura till Vasakronan eller har frågor om fakturaportalen, kontaktar du vår samarbetspartner Inexchange.

Pdf-faktura
Om du endast ska skicka enstaka fakturor har vi även möjlighet att ta emot fakturor via mail (pdf-faktura).

 • Faktura + bilaga i samma pdf
 • En faktura + bilaga per mail
 • I mailets ämnesraden – ange fakturanummer
 • Fakturan mailas till pdffaktura@vasakronan.se

Kontaktuppgifter
Inexchange
Tel: 0500-44 63 60
www.inexchange.se

Vasakronan
ekonomi@vasakronan.se
Eva Thomsson, 08-56620757

 

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

Era uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Typ av faktura (debet- eller kredit?)
 • Om ni behöver ange en faktureringsadress så uppger ni: Box 30074, 104 25 Stockholm

Vasakronans uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn (vilket bolag inom Vasakronan avser fakturan?)
 • Organisationsnummer till bolaget
 • Momsregistreringsnummer till bolaget

Information som gäller den specifika fakturan:

 • Beställarens referensnummer *
 • Avtalsnummer (i förekommande fall)
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Beskrivning som tydligt anger vad tjänsten eller varan avser
 • Antal levererade enheter av tjänsten eller varan
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms (per momssats i förekommande fall) samt totalt momsbelopp
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter eller liknande får inte tas ut.
 • Namn på beställaren anges i valfritt fält (men inte i referensfältet)

* Fakturareferens. En faktura skall alltid innehålla en referens. Den skrivs i referensfältet. Den består av en sifferkombination. Sifferkombinationen ser ut så här: XXX-YYYYYYYYYYYY utan mellanslag. XXX står för bolagskod. YYY kan vara exempelvis ett fastighetsnummer, projektnummer el. dyl. och består av mellan 3 till 12 siffror. Det är beställarens ansvar att upplysa er om referensen vid beställning.