Fakturering

Godkända fakturaformat

Vasakronan tar främst emot e-faktura.
Om du behöver hjälp att komma igång med e-faktura, kontakta gärna vår samarbetspartner Inexchange. Det går också bra att registrera din faktura i Inexchanges fakturaportal.

I undantagsfall (fakturering av enstaka faktura) accepteras även fakturor via post eller e-post. Det är då viktigt att fakturan och bilagan är i samma pdf.

Faktureringsadress

Varje Vasakronan-bolag har en egen unik faktureringsadress. Du hittar information om respektive bolags faktureringsadress i den bifogade filen.
Vasakronan faktureringsadresser (Excel)

Märkning av faktura

Information om vilket Vasakronan-bolag som fakturan avser och hur fakturan ska märkas får du av Vasakronans beställare/referensperson.

Kontaktuppgifter

Vasakronan
ekonomi@vasakronan.se
Eva Thomsson, 08-566 207 57

Inexchange
Tel: 0500-44 63 60
www.inexchange.se

Vilken information ska fakturan innehålla? Scrolla ned på denna sida.

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

Era uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Typ av faktura (debet- eller kredit?)
 • Om ni behöver ange en faktureringsadress så uppger ni: Box 30074, 104 25 Stockholm

Vasakronans uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn (vilket bolag inom Vasakronan avser fakturan?)
 • Organisationsnummer till bolaget
 • Momsregistreringsnummer till bolaget

Information som gäller den specifika fakturan:

 • Beställarens referensnummer *
 • Avtalsnummer (i förekommande fall)
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Beskrivning som tydligt anger vad tjänsten eller varan avser
 • Antal levererade enheter av tjänsten eller varan
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms (per momssats i förekommande fall) samt totalt momsbelopp
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter eller liknande får inte tas ut.
 • Namn på beställaren anges i valfritt fält (men inte i referensfältet)

* Fakturareferens. En faktura skall alltid innehålla en referens. Den skrivs i referensfältet. Den består av en sifferkombination. Sifferkombinationen ser ut så här: XXX-YYYYYYYYYYYY utan mellanslag. XXX står för bolagskod. YYY kan vara exempelvis ett fastighetsnummer, projektnummer el. dyl. och består av mellan 3 till 12 siffror. Det är beställarens ansvar att upplysa er om referensen vid beställning.