Fakturering

Vasakronan använder sig av Svefaktura som e-fakturastandard.

Märkning av faktura
Information om rätt Vasakronanbolag och märkning av fakturan får du av Vasakronans beställare/referensperson. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar dessa uppgifter kommer att returneras.

Fakturaportal
Har du inte möjlighet att skicka en e-faktura kan du registrera din faktura i Inexchanges fakturaportal. Då omvandlas den till en e-faktura innan den skickas till oss

Behöver du hjälp med att komma igång med att skicka e-faktura till Vasakronan eller har frågor om fakturaportalen, kontaktar du vår samarbetspartner Inexchange.

Pdf-faktura
Om du endast ska skicka enstaka fakturor har vi även möjlighet att ta emot fakturor via mail (pdf-faktura).

 • Faktura + bilaga i samma pdf
 • En faktura + bilaga per mail
 • I mailets ämnesraden – ange fakturanummer
 • Fakturan mailas till pdffaktura@vasakronan.se

Kontaktuppgifter
Inexchange
Tel: 0500-44 63 60
www.inexchange.se

Vasakronan
ekonomi@vasakronan.se
Eva Thomsson, 08-56620757

 

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

Era uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Typ av faktura (debet- eller kredit?)
 • Om ni behöver ange en faktureringsadress så uppger ni: Box 30074, 104 25 Stockholm

Vasakronans uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn (vilket bolag inom Vasakronan avser fakturan?)
 • Organisationsnummer till bolaget
 • Momsregistreringsnummer till bolaget

Information som gäller den specifika fakturan:

 • Beställarens referensnummer *
 • Avtalsnummer (i förekommande fall)
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Beskrivning som tydligt anger vad tjänsten eller varan avser
 • Antal levererade enheter av tjänsten eller varan
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms (per momssats i förekommande fall) samt totalt momsbelopp
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter eller liknande får inte tas ut.
 • Namn på beställaren anges i valfritt fält (men inte i referensfältet)

* Fakturareferens. En faktura skall alltid innehålla en referens. Den skrivs i referensfältet. Den består av en sifferkombination. Sifferkombinationen ser ut så här: XXX-YYYYYYYYYYYY utan mellanslag. XXX står för bolagskod. YYY kan vara exempelvis ett fastighetsnummer, projektnummer el. dyl. och består av mellan 3 till 12 siffror. Det är beställarens ansvar att upplysa er om referensen vid beställning.