Fakturering

Vi använder Svefaktura som e-fakturastandard. Om ni redan har system för att skicka Svefaktura kan ni fortsätta att använda er befintliga lösning. Har ni inte en lösning för att skicka Svefaktura så väljer ni något av nedanstående alternativ.

Observera att ni som fakturerar flera bolag på Vasakronan behöver koppla fakturan till rätt organisationsnummer på Vasakronan.

Kontakta vår samarbetspartner InExchange på telefon 0500-44 63 60 om ni behöver hjälp att komma igång eller vill diskutera vilket alternativ som passar er bäst.

Den vanligaste lösningen – InExchange Fakturaskrivare

InExchange Fakturaskrivare är ett skrivarprogram som hjälper er att konvertera de fakturor ni själva skapar i ert befintliga bokföringssystem till e-fakturor.

Ni installerar en programvara som fungerar som en ny skrivare på er dator. Fakturan skapas som vanligt men istället för att välja er vanliga skrivare när ni ska skriva ut så väljer ni ”InExchange fakturaskrivare”. Er faktura skickas då direkt i rätt format till mottagaren.

Tips! Om ni av någon anledning behöver få en papperskopia utskriven så kan ni göra detta samtidigt som ni skickar e-fakturan.

För er med ett fåtal fakturor – InExchange Web

Det här är ett alternativ för dig som har små fakturavolymer eller saknar ett affärssystem. Ni registrerar då era fakturor kostnadsfritt på InExchange Web. Vasakronan erbjuder er att manuellt registrera upp till 100 fakturor varje år kostnadsfritt.

Klicka här för att skapa ett konto och skicka din första e-faktura idag

För er med stora fakturavolymer – InExchange Integrerad tjänst

Vid stora fakturaflöden passar en integrerad tjänst bättre. Detta alternativ innebär att det skapas en XML-fil från ert affärssystem. Därefter skickas fakturafilerna med automatik till InExchange. InExchange omvandlar fakturan till en elektronisk faktura och skickar den sedan till oss.

Fördelen med att exportera en fil från ditt affärssystem är att det är en helt automatiserad lösning.

Kontakt InExchange

Tel: 0500-44 63 60
Webbplats: www.inexchange.se

Kontakt Vasakronan

Eva Thomsson, Leverantörsreskontra
Tel: 08-566 207 57
E-post: leverantorsfakturor@vasakronan.se

För att få skicka fakturor till Vasakronan på annat sätt än e-faktura måste ni söka dispens. Det gör ni genom att skicka en dispensansökan hit. Ansökan ska innehålla uppgifter om bolagsnamn, organisationsnummer och anledning till varför ni inte kan skicka e-faktura.

 

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

Era uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro eller Plusgiro
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum
 • Typ av faktura (debet- eller kredit?)
 • Om ni behöver ange en faktureringsadress så uppger ni: Box 30074, 104 25 Stockholm

Vasakronans uppgifter:

 • Fullständigt juridiskt namn (vilket bolag inom Vasakronan avser fakturan?)
 • Organisationsnummer till bolaget
 • Momsregistreringsnummer till bolaget

Information som gäller den specifika fakturan:

 • Beställarens referensnummer *
 • Avtalsnummer (i förekommande fall)
 • Leveransdatum/Leveransperiod
 • Beskrivning som tydligt anger vad tjänsten eller varan avser
 • Antal levererade enheter av tjänsten eller varan
 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp
 • Moms (per momssats i förekommande fall) samt totalt momsbelopp
 • Öresutjämning
 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)
 • Faktureringsavgifter eller liknande får inte tas ut.
 • Namn på beställaren anges i valfritt fält (men inte i referensfältet)

* Fakturareferens. En faktura skall alltid innehålla en referens. Den skrivs i referensfältet. Den består av en sifferkombination. Sifferkombinationen ser ut så här: XXX-YYYYYYYYYYYY utan mellanslag. XXX står för bolagskod. YYY kan vara exempelvis ett fastighetsnummer, projektnummer el. dyl. och består av mellan 3 till 12 siffror. Det är beställarens ansvar att upplysa er om referensen vid beställning.