För investerare

Vasakronans uppdrag är att se till att våra ägare första, andra, tredje och fjärde AP-fonden får en hög och riskavvägd avkastning. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av miljö, människor och det samhälle där vi verkar.

Varför investera i Vasakronan?

Vasakronan är ett av Sveriges största och ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Bolaget ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden vilket gör att en investering i Vasakronan inte bara är hållbar, den har även väldigt låg risk. Genom sina långsiktiga ägare har vi kunnat bygga upp Sveriges främsta fastighetsbestånd inom kontor och cityhandel i de fyra tillväxtorterna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö.

Med låg finansiell risk och statsnära ägare har Vasakronan det starka kreditbetyget A3 med stabila utsikter från Moody´s. Det ger tillgång till finansiering även i turbulenta tider.

Läs mer om vårt kreditbetyg från Moody’s

Hur arbetar vi med finansiering?

Verksamheten finansieras genom kapital från ägarna och genom extern upplåning. Genom en stark rating når vi målet att ha en så diversifierad upplåning som möjligt, både när det kommer till finansieringskällor och möjligheten att kunna sprida låneförfallen över tid. Den externa upplåningen görs främst på kapitalmarknaden, genom obligations- eller certifikatsprogram. En mindre del av upplåningen kommer från nordiska banker via säkerställda lån eller icke säkerställda lån från Nordiska- och Europeiska Investeringsbanken. Läs mer om:

Grön finansiering
Låneprogram
Rating, analytiker & kreditanalyser
Investerarpresentationer

77 mdkr
I total skuld
A3
Rating med stabila utsikter
5,2
År i genomsnittlig kapitalbindning
4,2
År i genomsnittlig räntebindning
84 %
Andel grön finansiering

Hållbarhet i allt. Vasakronan som grön investering.

Redan 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation och 2018 togs nästa steg när vi gav ut världens första gröna certifikat gavs ut. Till skillnad mot traditionell finansiering är den gröna upplåningen öronmärkt till hållbara tillgångar. Det kan vara nya energieffektiva fastighetsprojekt med låg klimatpåverkan men även äldre fastigheter som vi satsat stora resurser på att energieffektivisera. Vasakronan har högt uppställda mål när det kommer till hållbarhet vilket återspeglas i finansieringen. Genom att knyta vår finansiering till bolagets ambitiösa mål får vi en viktig drivkraft att bli ännu bättre.

Läs mer om grön finansiering

Har du frågor kring Vasakronans finansiering?

Tveka inte att kontakta Thomas.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Under 2023 i korthet hittar du ett sammandrag av Vasakronans års- och hållbarhetsrapport

2023 i korthet