Självledarskap i fokus

På Vasakronan strävar vi efter självledarskap. Vi kallar det också för medarbetarskap. Vi vill att du som medarbetare ska ha förutsättningar och förmåga att leda dig själv, till exempel genom att planera ditt arbete och din tid. Det sker i nära samarbete med dina kollegor och närmaste chef.

Självledarskap – Förväntningar på dig

Du är intresserad av, och tar ansvar för, dina arbetsuppgifter, din tid och din egen utveckling. Du är tydlig med vad du har för behov av utveckling för att kunna stödja Vasakronans strategi och mål.

Du planerar din tid och du förväntas se vad som behöver göras och vilka beslut som ska fattas. Du kan prioritera mellan dina arbetsuppgifter.

På Vasakronan spelar vi i ett lag där varje medarbetare aktivt bidrar med sina förmågor, styrkor och sin kompetens för att utveckla sig själv, verksamheten och nå uppsatta mål. Det är därför viktigt att du känner till, förstår och arbetar i linje med Vasakronans värderingar.

Självledarskap – Förväntningar på din chef

Chefen är intresserad av, och stödjer, din utveckling i linje med Vasakronans strategi och uppställda mål. Det är chefens uppdrag att förmedla företagets vision och uppdrag, och se till att du och dina kollegor förstår hur ni och er enhet bidrar till helheten. Chefen har sedan löpande ett coachande förhållningssätt och stöttar dig när det behövs.

Chefen förväntar sig att du tar ansvar för att säga till om du känner oro inför en arbetsuppgift eller annat som kan påverka din leverans eller ditt välmående.

Chefen ger dig kontinuerlig, enkel och ärlig återkoppling kopplat till din jobbroll och du kan förvänta dig att din chef agerar i linje med våra värderingar.

Men hur fungerar självledarskap i praktiken?

Hör av dig till Linda så kan hon förklara.

Linda Zryd

HR partner 076-136 97 54 · 08-566 206 54

Tycker du att det låter spännande med självledarskap?
Är du intresserad av att arbeta som oss?

Besök Vasakronans jobbportal och connecta med oss.