Det ska gå rätt till

Vi motverkar all form av korruption och andra oegentligheter på flera olika sätt. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de policyer och uppförandekoder som vi tagit fram.

Visselblåsning

Inom Vasakronan finns en funktion för visselblåsning och en Compliance Officer (CO) som har i uppdrag att hantera frågor om otillbörlighet, missförhållanden och bristande regelefterlevnad i bolaget eller i annan verksamhet som den rapporterade personen varit i kontakt med i sitt arbete (”missförhållanden”).

Bolagets anställda ska kunna vända sig till CO vid misstanke om missförhållanden och lämna över ansvaret för vidare utredning av frågan. CO i Vasakronan är chefsjuristen.

Instruktion för visselblåsarfunktionen

CO ska se till att reglerna i lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden beaktas.

Den externa visselblåsarfunktionen är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet.

Så här gör du en anmälan:

Gör en anmälan till Vasakronans CO

I kommunikationen med Compliance Officer gäller så kallad meddelarfrihet. Det innebär att CO har tystnadsplikt om vem som är informationsgivare. Du når Vasakronans CO, Sheila Florell via e-post: Sheila.Florell@vasakronan.se eller telefon: 08-566 205 56

Gör en anmälan till Interaktiv Säkerhet

Det finns olika sätt att lämna sin anmälan:

 1. Fyll i frågeformuläret
 2. Ring Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
 3. Skicka din anmälan via post till adressen:
  Interaktiv Säkerhet i Norden AB;
  “Vasakronan”
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Har du funderingar kring Vasakronans uppförandekod?

Kontakta Sheila Florell så hjälper hon dig.

Sheila Florell

Chefsjurist 070-968 15 56