Våra projekt

Vi jobbar med att aktivt förvalta och utveckla våra fastigheter, stråk och områden. När vi bygger om och bygger nytt gör vi det hållbart med målet att utveckla de bästa produkterna, i de bästa lägena och alltid som en helhet. Vår projektportfölj är värderad till 30 miljarder kronor och har ett sammanlagt hyresvärde om över 700 miljoner kronor. Utöver detta har vi en byggrättsportfölj med potential att utveckla ytterligare drygt 2 miljoner kvadratmeter. Här nedan kan du läsa mer om våra största projekt.