Sergelgatan

Sergelgatan löper från Hötorget till Sergels torg och var Sveriges första riktiga gågata – bilfri och butikstät redan från början. Den invigdes 1959 med kungen på plats. Sergelgatan har nu genomgått ett fullständigt ansiktslyft, och står nu öppen för dig.

Vision

Visionen för Sergelgatan var att skapa en ny gatuplansupplevelse med uppgraderade lokaler anpassade för en mix av upplevelsekoncept, mat, möten och shopping samt helt nya kontorslokaler. Sergelgatan var Sveriges första gångstråk, men efter många år tappade den något av sin forna glans. Med Sergelgatans ombyggnadsprojekt tog vi platsen till nästa nivå och skapade en attraktiv handelsplats.

Vår vision var att skapa Stockholms intressantaste plats med attraktiv shopping och spännande upplevelser. Den tidigare, något svårorienterade, butiksstrukturen med invändiga förbindelsegångar har byggts om och nya gatuplanslokaler med entréer ut mot Sergelgatan skapats. För att kunna göra hela Sergelgatan till ett attraktivt stråk har vi arbetat tillsammans med Stockholms stad och andra fastighetsägare.

Läs mer om Hötorgshus 2

Snabbfakta

 • Fastighet – Beridarebanan 4, 77 och 11
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – 2019
 • Inflytt/Klart – 2022 Q4
 • Lokalytor – Kontor 5 800 kvm. Handel, restaurang och gym 10 000 kvm
 • Totalt BTA 44 200 kvm inklusive terrassen
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Guld/Platina. Fastigheten är idag certifierad med nivå Guld men förhoppningen är att kunna bli certifierade som nivå Platina. Utredning pågår nu. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitektkontor – Wester + Elsner
 • Entreprenad – Delad entreprenad

Vi väcker liv i Sergelgatan

Vanligtvis passerar 250 000 människor per vecka Sergelgatan och i Hötorgsskraporna arbetar tusentals människor. Det är för alla dem som vi tagit Sergelgatan till nästa nivå. Konkret innebär det en ny gatuplansupplevelse med uppgraderade lokaler anpassade för en mix av upplevelsekoncept, mat, möten och shopping samt helt nya kontorslokaler.

Om projektet

Utvecklingen av Sergelgatan har gjorts om inom befintlig detaljplan och i enlighet med en framtagen stråkstrategi med visionen att skapa folkliv alla tider på dygnet. Vi har renoverat och byggt om gatuplanet och underliggande plan kopplade till Hötorgsskraporna 1,2,3 och 4. Projektet har omfattat bland annat nyrenoverade butiks- och restauranglokaler samt lokaler för kommersiell kultur. Dessutom har vi satsat på ny fastighetsteknik, renovering av garagen, nya fasader, inglasning av Hötorgsgången mellan skrapa 1 och 2, nya kontorsentréer, cykel- och omklädningsrum samt renovering av terrassen. Vi har dessutom ställt om butikslokaler på plan 2 till kontor samt en konferensanläggning.

Projektgenomförandet skedde med sittande hyresgäster i höghusen. Stor omsorg har därför lagts på att säkerställa en så friktionsfri arbetsmiljö för dem under projekttiden samt underlätta för smidiga flöden längs med Sergelgatan för de tusentals människor som dagligen rör sig här. En löpande dialog med hyresgästerna samt kringliggande fastighetsägare har varit en viktig framgångsfaktor i projektet.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Glas och aluminium från Hötorgsskrapa 2 har återvunnits för att skapa konst och möblemang i och kring fastigheten vid Sergelgatan.
 • Flera insatser som sänkt energiförbrukningen i husen har gjorts, exempelvis investeringar i ett omfattande geoenergilager samt nya fasader med ett lågt U-värde som bidrar till god isoleringsförmåga och ett skönt inomhusklimat.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Projektets mål är uppnådda med gott resultat. Sergelgatan är nu en självklar länk mellan Hötorget och Sergels torg, och resten av city. Det finns ett varierat utbud av restauranger, butiker, upplevelsekoncept och flera olika typer av service. Människor befinner sig på platsen flera tider av dygnet både helg och vardag, och stannar kvar längre. Området är mer lättorienterat på grund av tydligare entréer och lobbys med bemannade receptioner i skraporna. Detta skapar trygghet, och gör Sergelgatan till en naturlig knutpunkt i city.

I Hötorgsskraporna ligger Sergelkonferensen med 14 mötesrum och 100 sittplatser. Sergelterassen har renoverats och är nu öppen för allmänheten med uteservering och växtlighet. På inomhustorget mellan Hötorgsskraporna finns konstverken ”Baby”, av Hanna Hansdotter, och ”Citybina flyttar in”, av Johan Paalzow. Konstverken är skapta av återvunnet material från renoveringen av Hötorgsskrapa 2 och bidrar till både utsmyckning och trivsel.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Mitt i Stockholms hjärta

Sergelgatan, som binder samman Sergels torg och Hötorget utgör en av grundbultarna för shopping och upplevelser i city. I bästa kommunikationsläge och med spännande grannar som Kulturhuset och Stockholms stadsteater, Stockholms största shoppingutbud och en levande, vibrerande krogscen finns allt du kan tänkas behöva.

Vill du veta mer om Sergelgatan?

Hör av dig till Susan. Intresserad av kontor? Kontakta Philip.

Susan Strömbäck

Affärschef kontor 073-920 10 49 · 08-782 04 02

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73