Sergelgatan, Stockholm Sergelgatan, Stockholm

Fler projekt

Sergelgatan i korthet

Fastighet

Beridarebanan 77, 4 & 11

Kommun

Stockholm

Byggt/ombyggt

Byggstart september 2019

Lokalytor

17 000 kvm, varav 14 000 kvm retail

Adress

Sergelgatan 8-22
Sveavägen 5-17
Mäster Samuelsgatan 42
Hötorget 2-4

Nytt ljus på Sergelgatan

Sergelgatan, en av världens första gågator, får ny stjärnglans. Inom befintlig detaljplan skapas nya möjligheter för shoppingupplevelser och mötesplatser mitt i city. Byggprojektet omfattar även Sveavägen och två nya kontorsentréer som skapar nya flöden i kvarteret.

En historisk plats

Sergelgatan löper från Hötorget till Sergels torg och var Sveriges första riktiga gågata – bilfri och butikstät redan från början. Den invigdes 1959 med pompa och ståt och med kungen på plats. Ungefär 40 år efter invigningskalaset, mellan 1998 – 2000, moderniserades Sergelgatan med helt nya butiksfasader och dessutom glasades Lutternsgången och Postgången in. Nu är det dags för Sergelgatan att ta nästa steg och lyfta sig snäppet högre.

Utvecklingen av kvarteret

Längs Sergelgatans östra sida driver Vasakronan ett utvecklingsarbete inom befintlig detaljplan. Det är den så kallade lågdelen, byggnaden där Hötorgshus 1-4 hänger samman, som omfattas av projektet och utgör butiksfasaderna längs Sergelgatan och Sveavägen. De fem Hötorgsskraporna bär på alla karaktärsdrag för den modernistiska arkitekturen och tydliga kontraster i volymer och färgsättning. Det vill vi behålla samtidigt som vi gör stora förbättringar för husens kontorsentréer, butikslösningar och butiksfronter.

På Sergelgatan flödar det av människor – 250 000 går här varje vecka. I och med ombyggnationen får gatan en ny kostym och erbjuder ett helt nytt innehåll av mode, hälsa och livsstil samt ett uppdaterat matutbud. Bland annat tar en större restaurang plats i hörnet vid Konserthuset och ramar in Hötorget tillsammans med Haymarket, Hötorgshallen och bion. Även Hötorgsterrassen omfattas av utvecklingsplanerna.

Nytt fokus på kontorsentréer

Det är inte bara butikerna som får nytt utseende och funktion. Lågdelen som byggs om huserar även kontorsentréer till Hötorgshus 1-4. Det är ett stort kontorsnav som idag är svårorienterat med flera entréer och adresser. I utvecklingsplanerna ligger därför ett förslag om att fokusera flödena till två nya, tydliga entrétorg som servar de fyra husen. Via dessa två entrétorg – ett mellan hus 1 och 2, och ett mellan hus 3 och 4, nås hissarna till respektive hus. Dessa nås från både Sergelgatan och Sveavägen, och fungerar som noder i kvarteret. De ligger i direkt anslutning till caféer och annan service. Utrymmet mellan hus 1 och 2 kommer i och med det nya entrétorget att glasas in, men Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgången kommer vara kvar på platsen.

Storstadspuls längs Sveavägen

I och med ombyggnationen får Hötorgshusen en ny framsida även mot Sveavägen. Här förändras både miljö, funktioner och innehåll. Med den nya utformningen av kontorsentréerna utvecklas Sveavägen till en destination. Tillsammans med restauranger och högklassig service skapas en internationell atmosfär passande citys fem skrapor.

I hjärtat av Stockholm

Sergelgatan är en del av Sergelstan. Flera kvarter kring Sergels torg är under utveckling och när allt står klart 2022 blir det en plats av myllrande folkliv dygnets alla timmar. Här ska finnas något för alla och många anledningar till att spendera tid i Stockholms absoluta kärna.

Utvecklingen i korthet:

  • Sergelgatan utvecklas inom befintlig detaljplan.
  • Kvarterets funktion och innehåll anpassas till dagens efterfrågan på attraktiv shopping, bra mat och nya upplevelser.
  • Längs Sergelgatan byggs nya butikslösningar och butiksfronter som låter handeln effektiviseras och ta för sig.
  • En större restaurang tar plats i hörnet av Hötorget, granne med Konserthuset.
  • Två nya entrétorg skapas till Hötorgshusen. Här hittas caféer och annan service i direkt anslutning till kontorsentréerna.
  • Utrymmet mellan Hötorgshus 1 och 2 glasas in och bildar en av två entrétorg. Tunnelbaneuppgången behålls.
  • Längs Sveavägen plockas kvarterets storstadskvaliteter fram. De nya kontorsentréerna ackompanjeras av attraktiva restauranger, bra serviceerbjudande och spännande shopping.
  • Ombyggnationen görs i två etapper, där den första startar september 2019.
  • Projektet klart 2022.

Se aktuell bygginformation här

Vi vill utveckla Sergelgatan och skapa en attraktiv handel. Vi gör det inom ramarna för den detaljplan som gäller i dag genom att hitta och utveckla nya butiks-, service- och restauranglösningar. Vår vision är en modern shopping- och upplevelsegata som bjuder på folk och liv, all tid på dygnet.

Vill du veta mer om utvecklingen av Sergelgatan?
Kontakta någon av våra ansvariga.

Gabriella Hammond
Affärsutvecklare handel Gabriella Hammond 070-968 18 42 · 08-566 205 72 gabriella.hammond@vasakronan.se
Erica Odén
Fastighetsutvecklare Erica Odén 076-110 34 85 · 076-110 34 85 erica.oden@vasakronan.se