En stad där alla människor trivs och verksamheter utvecklas

Att planera och bygga städer som påverkar människors sociala liv och vardag så positivt som möjligt är en rolig utmaning tycker vi, och antar den med stort engagemang.

”What is the city but the people?”

Redan på 1500-talet visste Shakespeare att det är människorna som gör staden. Men vilken stad är det människorna vill ha? Den goda staden innehåller fler delar än bara husen. Här kan du läsa om hur vi jobbar, i stort som smått, med just stadsutveckling.

Platser där människor vill vara

Som stadsutvecklare vill Vasakronan skapa de bästa förutsättningarna för aktörer som vill synas och verka i staden. Det gör vi på olika sätt. Dels genom större strukturella förändringar, som till exempel i området runt Sergelhusen i centrala Stockholm, dels genom att skapa en bra mix av aktivitet, service, handel och kulturella inslag i gatuplanen.

Vilka aktörer och verksamheter som finns i gatuplan har stor betydelse för den totala upplevelsen av våra områden och därmed vår affär. Det som händer i ögonhöjd syftar alltid till att attrahera människor och skapa ett sammanhang där människor och verksamheter vill vara och det stärker dessutom våra möjligheter att hyra ut lokalerna högre upp i husen.

När vi utvecklar våra områden tar vi avstamp i vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi jobbar strategiskt långsiktigt och utgår från insikten att varje stråk eller område har sina förutsättningar och sin potential. Vi tar ett aktivt ansvar för att skapa trivsamma och gröna stadsmiljöer som också är tillgängliga och inkluderande. De ska kännas trygga och säkra under dygnets alla timmar och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

För att skapa attraktiva stadsdelar behöver vi blanda. Det är mixen av kontor, bostäder, service och handel som attraherar olika människor och verksamheter och ger dynamik. Och där kan vi bidra. Vasakronans bestånd finns i de bästa lägena i Sveriges största tillväxtregioner. Oftast med god tillgång till kollektivtrafik.

Vi äger ofta flera fastigheter inom ett och samma område vilket ger oss goda möjligheter att ta ansvar för och aktivt utveckla hela områden. På egen hand och i samverkan med andra som till exempel fastighetsägare, kommuner och andra aktörer i området.

En av Sveriges första gågator erbjuder urban shopping, konst, kultur, digitala upplevelser, kvarterskrogsmys och afterworkhäng. Nyligen uppdaterad står Sergelgatan redo för att ta emot såväl stockholmare som turister.

En bättre miljö i stadskärnorna

Staden är mötesplatsen för många. För att förbättra miljö- och trafiksituationen i stadskärnorna har vi axlat en ledande roll när det gäller att effektivisera transporter till och från fastigheterna och underlätta hanteringen av avfall. Vi omvandlar aktivt källarplanen i ett antal fastigheter från parkeringsplatser till utrymmen för elladdning, elfordonsparker, samlastning, effektiv avfallshantering och cykelparkeringar.

En bra blandning

En trivsam stad bygger på en bra blandning av attraktiva kontor, butiker, restauranger och mötesplatser. Men också konst, cykelparkeringar, laddplatser och streetfoodparker. Vi jobbar sedan många år med stråkstrategier för att skapa områden som är attraktiva oavsett om man arbetar där eller kommer dit för shoppingen, restaurangerna eller upplevelserna.

Nybyggt och ombyggt

Vi kan bygga om och bygga nytt. Vi lägger alltid stort fokus på att optimera och minska användning av material och i större utsträckning använda återbrukat material eller material tillverkat av förnybara eller återvunna råvaror. Vi ser en ständig ökad efterfrågan på långsiktigt hållbara lokallösningar. Att erbjuda lokaler som producerats men också förvaltas med så låg miljöpåverkan som möjligt är en självklarhet. Och en rolig utmaning.

Guldkorn och nya möjligheter

En viktig del i en attraktiv stad är att skapa guldkorn och nya möjligheter. Det gör vi gärna. Det kan vara att öppna upp nya takterrasser, skapa konst i gaturummet eller satsa extra på vackra fasader och Instagram-vänliga platser. Helt enkelt ge oss alla goda anledningar till att stanna upp, trivas och uppleva våra städer.

Några exempel på hur vi jobbar, i stort som smått, med det som vi menar är stadsutveckling:

En stor projektportfölj

Sedan 2018 har vi investerat nästan 20 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Utöver utvecklingspotentialen i befintliga fastigheter har vi även planlagda byggrätter och framtida byggrättsmöjligheter som vi arbetar aktivt med att förädla och vidareutveckla. Sammanlagt består byggrättsportföljen av cirka 2 miljoner kvadratmeter byggrätter varav drygt 370 000 kvadratmeter är planlagda. Nedan kan du se några av de projekt som vi gärna berättar om just nu.

Klicka här för att komma till alla våra projekt

Nyfiken på hur vi utvecklar städer?

Kontakta Magnus!

Magnus Tengberg

Chef stads- och fastighetsutveckling Gbg, Mlm, Upp 070-562 11 94 · 031-743 42 11