En stad där alla människor trivs och verksamheter utvecklas

Att planera och bygga städer som påverkar människors sociala liv och vardag så positivt som möjligt är en rolig utmaning tycker vi, och antar den med stort engagemang.

What is the city but the people? Redan på 1500-talet visste Shakespeare att det är människorna som gör staden. Men vilken stad är det människorna vill ha? Den goda staden innehåller fler delar än bara husen. Här kan du läsa om hur vi jobbar, i stort som smått, med just stadsutveckling.

En bra blandning

En trivsam stad bygger på en bra blandning av attraktiva kontor, butiker, restauranger och mötesplatser. Men också konst, cykelparkeringar, laddplatser och streetfoodparker. Vi jobbar sedan många år med stråkstrategier för att skapa områden som är attraktiva oavsett om man arbetar där eller kommer dit för shoppingen, restaurangerna eller upplevelserna. För att vara riktigt framgångsrika samarbetar vi med andra fastighetsägare, kommunen och övriga aktörer i området.

Nybyggt och ombyggt

Vi kan bygga om och bygga nytt. Vi lägger alltid stort fokus på att optimera och minska användning av material och i större utsträckning använda återbrukat material eller material tillverkat av förnybara eller återvunna råvaror. Vi ser en ständig ökad efterfrågan på långsiktigt hållbara lokallösningar. Att erbjuda lokaler som producerats men också förvaltas med så låg miljöpåverkan som möjligt är en självklarhet. Och en rolig utmaning.

En bättre miljö i stadskärnorna

Staden är mötesplatsen för många. För att förbättra miljö- och trafiksituationen i stadskärnorna har vi axlat en ledande roll när det gäller att effektivisera transporter till och från fastigheterna och underlätta hanteringen av avfall. Vi omvandlar aktivt källarplanen i ett antal fastigheter från parkeringsplatser till utrymmen för elladdning, elfordonsparker, samlastning, effektiv avfallshantering och cykelparkeringar.

Guldkorn och nya möjligheter

En viktig del i en attraktiv stad är att skapa guldkorn och nya möjligheter. Det gör vi gärna. Det kan vara att öppna upp nya takterrasser, skapa konst i gaturummet eller satsa extra på vackra fasader och Instagramvänliga platser. Helt enkelt ge oss alla goda anledningar till att stanna upp, trivas och uppleva våra städer.

Några exempel på hur vi jobbar, i stort som smått, med det som vi menar är stadsutveckling:

En stor projektportfölj

Vi investerar runt 10 miljarder i rullande projekt. Utöver utvecklingspotentialen i befintliga fastigheter har vi även planlagda byggrätter och framtida byggrättsmöjligheter, som vi arbetar aktivt med att förädla och vidareutveckla. Sammanlagt består byggrättsportföljen av cirka 2 miljoner kvadratmeter byggrätter varav drygt 305 000 kvadratmeter är planlagda.

Här kan du se några av de projekt som vi gärna berättar om just nu.

Klicka här för att komma till alla våra projekt

Nyfiken på hur vi utvecklar städer?

Hör av dig till Jan-Erik. Han talar gärna om stadsutveckling med dig.

Chef investeringar och projekt Jan-Erik Hellman 076-844 19 20 · 08-566 205 30 jan-erik.hellman@vasakronan.se