En konstens värd

I och runt många av våra hus finns spännande konst av olika slag. Här berättar vi om vår syn på konst och varför vi tycker den är så viktig. Häng med på en sightseeing bland svävande bikupor, flödande neonljus, vindlande trädalléer och safari med fantasifulla djur.

Bestående värde över tid

När vi utvecklar och förvaltar våra hus och områden tar vi avstamp i vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Varje stråk eller område har sina förutsättningar och sin potential. Vi strävar alltid efter att de ska ha ett bestående värde över tid genom att skapa trivsamma miljöer som är tillgängliga, inkluderande och känns trygga under dygnets alla timmar.

Det är också därför vi arbetar med konstnärlig gestaltning. Vi menar att konsten kan förhöja byggnaders och miljöers kvalitéer, att den ger uttryck för omtanke och omsorg och bidrar till att ge en byggnad eller ett område en egen identitet.

Det är alltså ingen slump att konsten finns där. Som stor stadsutvecklare vet vi att konst i det offentliga rummet stimulerar människor på ett positivt sätt och bidrar till både tanke, trivsel och trygghet.

Konst till allmän beskådan

Vasakronans konst hittar du i parker, på fasader, i entréer, trapphus och hissar. Ibland har konsten funnits på sin plats så länge någon kan minnas, ibland har vi fått den på köpet när vi köpt en fastighet men oftast har vi själva köpt in den för att lyfta fastighetens estetiska intryck och ge våra hyresgäster och deras besökare en behagligare upplevelse.

Vi vill ge människor möjlighet att stanna upp i vardagsstressen för att njuta av ett konstverk och kanske reflektera över vad konstnären vill förmedla. Konsten är ett sätt för oss att addera mjuka värden till våra fastigheter, och ibland kan den även öka det ekonomiska värdet. Samtidigt är konst inte gratis att köpa in och kräver ofta både rengöring och underhåll. Därför måste vi alltid noga överväga när konst ska köpas in och vilken typ av konstverk som då passar bäst.

Vi tar hjälp av andra

Vasakronan samarbetar med konstkonsulten Ann Magnusson, som hjälper oss att analysera behoven, köpa in, inventera och dokumentera konsten i våra fastigheter. Läs mer på www.ampublic.se. Vi samarbetar även med Statens konstråd, som bekostat och beställt vissa av konstverken i våra fastigheter. Ett exempel är konstverket Vågen i Göteborgs tingsrätt. Läs mer på www.statenskonstrad.se

På Karlavägen 100 i Stockholm finns Gösta Wallmarks monumentalkonstverk Gul Vägg för allmän beskådan.

Nedan presenterar vi några av de mest spännande konstverken från våra olika städer.

Konstverk: Times Square Boogie Woogie
Konstnär: Spencer Finch
Adress: Klara C på Vasagatan 16 i Stockholm.

Läs mer om Times Square Boogie Woogie

Konstverk: The lady of Malmö
Konstnär: Robert Vargas.
Adress: Södra Förstadsgatan 9 -11 i Malmö.

Läs mer om Södra Förstadsgatan

Konstverk: Helix
Konstnär: Monika Grzymala.
Adress: Hubben i Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38.

Läs mer om Helix

Konstverk: Avatarerna
Konstnär: Ann Lislegaard
Adress: Nya Kronan på Sturegatan 2-4 B i Sundbyberg.

Läs mer om Avatarerna

Konstverk: Citybina
Konstnär: Johan Paalzow
Adress: Sergelgatan mellan Hötorgshus 3-4 i Stockholm.

Konstverk: Baby
Konstnär: Hanna Hansdotter
Adress: Sergelgatan mellan Hötorgshus 1-2 i Stockholm.

Läs mer om Citybina och Baby

Konstverk: #ArtMadeThis
Konstnär: Ett urbant konstprojekt i samverkan med Ali Davoodi och kvinnliga konstnärer.
Adress: På fasader, garageportar, p-garage i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Läs mer på #ArtMadeThis
Läs mer om Vasakronan och #ArtMadeThis 

Konstverk: Dandy
Konstnär: Inges Idee
Adress: Rosenborgsgatan 10-12 i Frösunda, Solna.

Platinan Ljuskonstverk Göteborg

Konstverk: Meetings on cosmic and human levels
Konstnär: Astrid Krogh
Adress: Platinan, Mårten Krakowgatan 2 i Göteborg.

Läs mer om konstverket