Återvunna avatarer kröner Nya Kronan

En lång och spännande resa. Fina utmärkelser och nöjda hyresgäster. Ett nära och öppet samarbete. Det finns flera sätt att beskriva hur kvarteret Kronan i Sundbyberg förvandlades till Nya Kronan. En modern kontorsfastighet blir aldrig riktigt färdig, men invigningen av de utomjordiska skulpturerna Avatarerna markerar ändå en slags avslutning på ett framgångsrikt projekt.

För snart två år sedan flyttade Skatteverkets största kontor in med sina 3 000 medarbetare i Nya Kronan i centrala Sundbyberg. Och förra veckan, den 5 december i krispig vinterkyla, invigdes Avatarerna – de tre djurskulpturerna utanför fastigheten längs Tallgatan. Invigningen kan ses lite som finalen på en lång utvecklingsresa – en kröning av Kronan om man så vill.

Omodern kåk med stor potential

2013, när Vasakronan på allvar började skissa på kvarterets framtid, var upplevelsen av fastigheten Kronan en helt annan än idag. Fastighetsutvecklaren Susan Strömbäck var med redan från början:

– Vi såg förstås potentialen i det suveräna kommunikationsläget med tunnelbana, pendeltåg, Tvärbanan, fjärrtåg och bussar. Även Sundbybergs breda serviceutbud, uppskattade småstadskänsla och framtidstro var stora fördelar. Men själva fastigheten gjorde ingen särskilt glad. Kronan var i behov av en rejäl, men ändå hållbar, make-over.

Tio år senare kan Susan och projektteamet konstatera att fastigheten blev precis så bra som de hoppades, kanske till och med bättre. Nya Kronan har vunnit fastighetsbranschens tävling för Årets bästa uthyrning 2019 och Årets bygge 2022. Projektet färdigställdes på utsatt tid och enligt budget, trots att pandemin gjorde sitt bästa för att ställa till problem, med bland annat försenade materialleveranser och Covid på byggarbetsplatsen.

 

Susan Strömbäck, affärschef kontor, Stockholm city, Vasakronan.
Anette Backlund, administrativ chef på Skatteverket.

Stora volymer med småskalig känsla

Nya Kronan består av tre byggnader, varav två är nybyggda och en renoverad och påbyggd. För att de stora volymerna, sammanlagt närmare 45 000 kvadratmeter lokalyta, ska passa in i Sundbybergs ganska småskaliga stadsmiljö är fasaderna mot gatorna lägre, och byggnaderna växer sedan i höjd in mot kvarterets mitt. Ett annat sätt att skapa småskalighet och variation är att använda olika fasadmaterial och färger, till exempel mot det livliga handelsstråket Sturegatan, där Skatteverkets huvudentré och den uppskattade restaurangen Stella ligger.

Stora förändringar för medarbetarna

Anette Backlund är administrativ chef på Skatteverket. Hon har varit organisationens beställare av lokalprojektet och flytten. En krävande roll på flera sätt, inte minst när man som Skatteverket gör stora och omvälvande förändringar i medarbetarnas arbetssätt och vardag.

– Vårt förra kontor i Solna strand var 72 000 kvadratmeter stort och fördelat på två olika fastigheter. Nästan alla hade fasta platser och det fanns en viss oro inför förändringen. Geografiskt sett var det en kort flytt med flera fördelar, men många undrade hur det skulle gå att jobba utan en fast plats bredvid de närmaste kollegorna. Det var viktigt för oss att möta den här oron, men också att lyfta fram de fördelar som förändringen innebar i form av ökad flexibilitet och effektivitet, och bättre samverkansmöjligheter.

Förändringsledning och förankring

Skatteverket gjorde ett gediget arbete för att förankra förändringen och förbereda organisationen på det nya arbetssättet. HR-avdelningen var mycket engagerad i lokalprojektet och medarbetarna deltog i olika forum, till exempel dialoggrupper, chefsgrupper och referensgrupper. Man utsåg förändringsledare som gick i bräschen, utbildades och kunde svara på kollegornas frågor och funderingar. Vasakronan bistod med studiebesök, kunskap och erfarenheter från sina egna och andra hyresgästers kontor.

Redo för flytt

En rejält minskad yta och övergång från fasta arbetsplatser till varierade arbetssätt. Hur genomför man en sådan förändring för 3 000 medarbetare under en pågående pandemi?

– Man kan alltid förbereda sig mer, men vi hade gjort vår hemläxa, så organisationen var nog så redo den kunde bli. Att de nya lokalerna är så fina, att vi sitter mer samlat än tidigare, och att närservicen och kommunikationerna är så bra här, bidrog förstås till den positiva upplevelsen när vi flyttade in. Det blev också lite mjukstart, eftersom vi flyttade in i början av 2022, då det fortfarande rådde Covid-restriktioner och många jobbade mycket hemifrån, berättar Anette Backlund.

Idag har Skatteverket landat i såväl Sundbyberg och Nya Kronan som i det nya arbetssättet. Men ett kontor blir aldrig riktigt färdigt, så dialogen med både medarbetarna och Vasakronan fortsätter. För att finslipa detaljer som kan bli bättre och för att organisationen hela tiden utvecklas och förändras. Man har till exempel sett att de tysta zonerna inte användes så mycket som man trodde från början, och därför minskat dem.

Hemvister och distansarbete

Kontoret i Nya Kronan är, liksom de andra två större Skatteverket-kontoren i Göteborg och Malmö, indelat i hemvister för att underlätta samarbetet inom olika enheter. Och precis som på många andra arbetsplatser pågår idag en dialog om hur arbetstiden ska fördelas mellan kontoret och distansarbete från hemmet eller andra platser.

– Skatteverket som arbetsgivare vill att vi jobbar tillsammans på plats så mycket som möjligt. Det är bra för samarbetet i organisationen, men också för utvecklingen av verksamheten och medarbetarnas kompetens. Här kan vi också säkerställa en god arbetsmiljö. Därför är vår riktlinje att vi i huvudsak ska arbeta från kontoret, berättar Anette Backlund.

Största framgångsfaktorn i projektet

Både Anette Backlund och Susan Strömbäck lyfter fram samarbetsklimatet som en avgörande framgångsfaktor i projektet. Inte bara mellan Skatteverket och Vasakronan, utan också med byggentreprenörerna Skanska och Veidekke, arkitekterna och andra konsulter.

– Det jag framför allt tar med mig från projektet är vikten av ett öppet och nära samarbete. Vi har haft en tight tidsplan, och på våra gemensamma veckomöten har vi rett ut mängder av stora och små frågor för att kunna jobba vidare. En eloge till alla projektdeltagare, inte minst Skatteverket, som har varit snabba och beslutsmässiga, säger Susan Strömbäck.

Konstnären Ann Lislegaard på plats bland sina Avatarer.

Återbruk och minimal energianvändning

För både Vasakronan och Skatteverket har det varit viktigt att byggprojektet och fastigheten är miljö- och klimatsmarta. Nya Kronan har en väldigt låg energianvändning, knappt 25 kWh per kvadratmeter och år, och alla de tre byggnaderna är miljöcertifierade enligt högsta nivån LEED Platina. De smarta och hållbara lösningarna är många, berättar Susan Strömbäck:

– Vi har återbrukat tegel, glaspartier, pentryn, trädgårdsplattor och annat från både Kronan och andra Vasakronan-fastigheter. Solceller finns integrerade i fasad och på taket, där växten sedum ökar solcellernas effekt genom att skapa svalka på sommaren. Under kvarteret finns ett geoenergilager med 80 borrhål, som gör fastigheten självförsörjande på värme och kyla. Projektet har också haft en hundra procent grön finansiering.

Besök från annan planet

Men hur var det nu med de återvunna avatarerna på Tallgatan? De tre skulpturerna Hjorten, Räven och Haren är gjorda av den norska konstnären Ann Lislegaard, och har fått sina former av en datoralgoritm. Så här beskrivs verket av konstnären själv:

– Djuren tillhör vår gemensamma fauna, men ser ut att ha förvandlats, som om de har kommit från en avlägsen planet eller en okänd framtid. De är avatarer och budbärare mellan världar. Liksom naturen själv tycks de bära på en hemlighet, något att förundras över, upptäcka och vårda.

Det är inte bara Skatteverkets medarbetare och de andra hyresgästerna i kvarteret som uppskattar sina nya och lite speciella grannar. Förbipasserande barn från Sundbybergs förskolor stannar ofta till för att klappa på eller ta sig en pratstund med djuren.

Skulpturerna har gjutits i återvunnen aluminium från fasaderna på Hötorgshus 2. Kan man tänka sig ett bättre öde för en gammal uttjänt fasad än att smältas ner och förvandlas till tre älskade avatarer?

Läs mer om Vasakronan och konst

Fakta Nya Kronan

  • Byggtid: Från januari 2019 till november 2021
  • Arkitekter: Reflex, CF Möller och Equator
  • Entreprenörer: Skanska och Veidekke
  • Miljöcertifiering: LEED Platina
  • Innovativa och effektiva energilösningar: Bland annat en geoenergianläggning som försörjer alla tre byggnader, solceller på tak och en solcellsfasad i hörnet Sturegatan/Ekensbergsvägen.
  • Återbruk: Bland annat tegel i ljusgård och stenbeläggning på terrasser
  • Hyresgäster: Skatteverket, restaurang Stella, Kry vårdcentral, Sundbybergs ungdomsmottagning

 

Läs mer om projektet Nya Kronan