Nya Kronan

Mitt i Sundbyberg, längs med huvudgatan omvandlades ett helt kvarter till en sammanhållen modern fastighet med hållbarhet i fokus.
AVSLUTAT

Vision

Visionen för Kronan var att öppna upp kvarteret, skapa en naturlig fortsättning på det småskaliga, småstadskänslan som finns på övriga Sturegatan. Trygghet med synliga verksamheter i öppna bottenvåningar. En del i det nya kommande Sundbyberg.

Området runt Kronan var tidigare slutet mot omgivande gator, en helt annan karaktär än den levande handelsgatan Sturegatan. Området uppfattades otryggt med bakgården och parkeringsdäcket på baksidan av kvarteret.

Nya Kronan passar inte bara in, utan bidrar aktivt till en tryggare och bättre stadsmiljö i Sundbyberg. I och med att Skatteverket flyttar in fylls huset och kvarteren med människor.

Kronan 1 har funnits i olika former sedan 1906. Till en början brukades Kronan som en knäckebrödsfabrik. Där producerades så mycket som 25 ton bröd om dagen och exporterade till hela världen. Drygt 30 år senare gick knäckebrödsfabriken i konkurs och lämnade plats för nya verksamheter att ta form.

Snabbfakta

  • Fastighet – Kronan 1
  • Kommun – Sundbyberg
  • Byggstart – 2019 Januari
  • Inflytt – 2021 November
  • Lokalytor – 59 000 kvm BTA, 40 000 kvm LOA
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitekt – Åke Östlin, 1981
  • Arkitektkontor – Reflex, CF Möller och Equator (för om- och nybyggnation)
  • Entreprenad – Totalentreprenad. Byggnad 1 och 3 i samverkan med Skanska. Byggnad 2 i samverkan med Veidekke
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Nya Kronan – från bilgarage till solcellspanel

Ett framgångsrikt projekt trots sin komplexitet. Mitt i Sundbyberg, längs med huvudgatan omvandlades ett helt kvarter till en sammanhållen modern fastighet med hållbarhet i fokus. Ett öppet gatuplan skapar liv och rörelse ut mot gatan och bjuder in såväl förbipasserande som hyresgäster till Sundbybergs hjärta.

Om projektet

Redan 2014 påbörjades planarbete och förstudie för kvarteret Kronan. Och 2017 vann detaljplanen laga kraft vilket gav Vasakronan möjlighet att omvandla en svårtillgänglig del av Sturegatan till en öppen och levande del av staden.

Byggnaden längs med Sturegatan bedömdes uttjänt och revs tillsammans med parkeringsgaraget längs med Prästgårdsgatan och ersattes av byggnad 1 och 3. Byggnad 2, mot Ekensbergsvägen genomgick en omfattande renovering. Alla tre byggnader är sammanlänkade och bidrar till ett enhetligt och attraktivt kvarter.

Några av projektets utmaningar var till exempel den centrala platsen, mitt i Sundbybergs stadskärna, och med viss vårdverksamhet som fortfarande bedrevs i byggnad 2. Tack vare det nära samarbetet och samverkan mellan projektorganisationen, entreprenörerna, förvaltningen och Skatteverket så kunde såväl projektbudget som tidplan hållas.

Alla tre byggnader var en totalentreprenad där nybyggnation av byggnad 1 och 3 genomfördes i samverkan med Skanska och renoveringen av byggnad 2 i samverkan med Veidekke.

Hållbarhet

Hållbarhet har varit en ledstjärna i projektet och fastigheten är klassad med den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum. Bland annat har betongstommen behållits i det hus som renoverats och delar av byggmaterialet är återbruk från andra fastigheter. Till exempel har plattor från Hötorgshusens terrass används till takterrassen och i de två ljusgårdarna finns återbrukat tegel från Danmark.

Fokus på hållbarhet har också inneburit klimatsmarta energilösningar. Solceller finns på fasaden och på taken, och en geoanläggning gör alla tre byggnader självförsörjande på energi. På taket finns cirka 2 800 kvadratmeter sedummattor som bidrar till den biologiska mångfalden och en passiv kylning av byggnaderna vilket sänker energianvändningen. Dessutom bidrar sedumtaken till renare luft genom att ta upp och binda luftföroreningar och förbättrar dagvattenhanteringen.

I det här projektet har Vasakronan samarbetat med Tryggare Sverige och Stipo för att stärka den sociala hållbarheten och tryggheten i området.

Resultat

Den uppdelade fasaden med olika fasadmaterial, indragna våningarna som trappas upp mot byggnadens kärna ger en känsla av småskalighet och överensstämmer med övriga karaktären på Sturegatan. Inte mindre än åtta takterrasser ger Kronans hyresgäster möjlighet till avkoppling under dagen. Restaurangen i hörnet med sin uteservering bidrar till liv både dagtid och kvällstid.

Skatteverkets publika entré och restaurang/jobbtorg bidrar till flöden på gatan och en ökad trygghetskänsla. Mindre parker är anlagda runt kvarteret. Till exempel Tallgatan, som tidigare vette mot parkeringsdäcket har nu omvandlats till ett parkstråk med konstverk i form av Avatarer som gjutits av återvunnet aluminium från Hötorgshus 2 fasad. Här ligger även entrén till cykelförvaringen och omklädningsrum.

Nya Kronan utsåg till Årets bygge 2022 i kategorin kontor och hotell.

Småstaden nära storstaden

Sundbyberg är en expansiv stad i staden, endast åtta minuter från Stockholms city. Sundbyberg är en av Sveriges mest kommunikationstäta kommuner och har ett ovanligt bra kollektivtrafikläge i Stockholm. Från fastigheten har du nära till tunnelbana, tvärbana, pendeltåg, regiontåg, bussar och flygbussar till Arlanda och Bromma.

Är du intresserad av att veta mer om projektet Nya Kronan?
Kontakta Susan Strömbäck för ett samtal.

Fastighetsutvecklare Susan Strömbäck 073-920 10 49 · 08-782 04 02 susan.stromback@vasakronan.se