Grön finansiering

Grön finansiering

Redan 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. 2018 tog vi nästa steg och emitterade världens första gröna certifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar.

Sedan Vasakronan bildades 2008 har bolaget fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd, sänka koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 100 procent samt miljöcertifiera en större del av fastighetsbeståndet. Här hittar du en sammanfattning av vår hållbarhetsdata.

2010 lanserade Vasakronan som första bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, något som i dag har utvecklats till branschstandard. 2018 rankas Vasakronan som etta i Europa inom segmentet kontor och det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

 

En förutsättning för att kunna ge ut gröna certifikat och gröna obligationer är att det finns tydliga riktlinjer för vad som får definieras som en grön tillgång. Vasakronan har därför tagit fram ett ramverk för grön finansiering, Vasakronan green finance framework, Ramverket beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna finansiella instrument. Ramverket omfattar alla låneinstrument där likviden är öronmärkt för gröna investeringar.

För att ge investera trygghet i att Vasakronans investeringar leder i rätt riktning har  klimatforskningsinstitutet Center for International Climate Research (CICERO) granskat ramverket och lämnat en Second Opinion, vilken har högsta betyget Dark Green. En årlig Investerarrapport ger investerarna insyn i verksamheten och beskriver de investeringar som gjorts under ramverket samt de gröna instrument som har finansierat dessa. Investerarrapporten granskas översiktligt av Vasakronans revisorer PWC.

Vid senaste kvartalsskiftet uppgick utestående volym gröna instrument och gröna tillgångar till följande belopp:

GRÖN FINANSIERING 2018-09-30
  Belopp, mkr
Gröna certifikat 936
Gröna obligationer 13 999
Gröna obligationer, NOK 597
Total volym gröna finansiella instrument 15 532
Total volym gröna tillgångar – grön pool 22 960
Kvarvarande godkänt låneutrymme 7 428

Gröna certifikat

Vasakronan erbjuder gröna företagscertifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Gröna företagscertifikat listas på Nasdaq Stockholms lista för gröna certifikat – Sustainable Commercial Paper.

Gröna obligationer

I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation.

Gröna obligationer emitteras under Vasakronans MTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under MTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Här hittar du alla Investerarrapporter som beskriver de investeringar som gjorts under Ramverk för gröna obligationer samt alla emitterade gröna obligationer.

Dokument för grön finansiering

Klimatforskningsinstitutets, Center for International Climate Research (CICERO), Second Opinion på Vasakronans green finance framework,

Här läser du den senaste Investerarrapporten. Och här hittar du alla.

Här hittar du våra gröna företagscertifikat på Nasdaq – Sustainable Commercial Paper

Nyfiken på nästa steg inom grön finansiering?
Slå Thomas en signal.

Thomas Nystedt
Finanschef Thomas Nystedt 070-686 25 41 · 08-566 205 41 thomas.nystedt@vasakronan.se