Grön finansiering

Redan 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. 2018 tog vi nästa steg och emitterade världens första gröna certifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar.

Gröna obligationer

I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Gröna obligationer emitteras under Vasakronans EMTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under EMTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Här hittar du alla investerarrapporter som beskriver de investeringar som gjorts under Ramverk för gröna obligationer samt alla emitterade gröna obligationer:

Obligationer (In English)

Gröna certifikat

Vasakronan erbjuder gröna företagscertifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Gröna företagscertifikat listas på Nasdaq Stockholms lista för gröna certifikat – Sustainable Commercial Paper.

Grön finansiering vid senaste kvartalsskiftet

Utestående volym 2023-12-31 Belopp, mkr
Gröna certifikat 4 215
Gröna obligationer, SEK 27 847
Gröna obligationer, NOK 7 433
Gröna obligationer, Övriga valutor 12 284
Total volym gröna finansiella instrument 51 779
Total volym gröna tillgångar – grön pool 64 698
Kvarvarande godkänt låneutrymme 12 919

 

Vi flyttar gränser för hållbarhet

Sedan Vasakronan bildades 2008 har bolaget fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö.

Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd, sänka koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 100 procent samt miljöcertifiera en större del av fastighetsbeståndet. Här hittar du en sammanfattning av vår hållbarhetsdata.

2010 lanserade Vasakronan som första bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, något som i dag har utvecklats till branschstandard. 2018 rankas Vasakronan som etta i Europa inom segmentet kontor och det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

Vasakronans ramverk för grön finansiering
Vasakronan Green Finance Framework

Vasakronans ramverk för grön finansiering (2018-2023)
Vasakronan Green Finance Framework (2018-2023)

Second Party Opinion (utlåtande) från S&P Global Ratings på Vasakronans ramverk för grön finansiering.

Klimatforskningsinstitutets, Center for International Climate Research (CICERO), Second Opinion på Vasakronans ramverk för grön finansiering (2018-2023).

Här läser du den senaste Investerarrapporten. Och här hittar du alla.

Här hittar du våra gröna företagscertifikat på Nasdaq. Välj instrumenttyp ”Hållbara Certifikat” – Sustainable Commercial Paper

Framework

En förutsättning för att kunna ge ut gröna certifikat och gröna obligationer är att det finns tydliga riktlinjer för vad som får definieras som en grön tillgång. Vasakronan har därför tagit fram ett ramverk för grön finansiering, Vasakronan Green Finance Framework.

Ramverket beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna finansiella instrument. Ramverket omfattar alla låneinstrument där likviden är öronmärkt för gröna investeringar.

Second Opinion

För att ge investerare en trygghet i att Vasakronans investeringar leder i rätt riktning har S&P Global Ratings utvärderat ramverket och lämnat en Second Opinion.

En årlig Investerarrapport ger investerarna insyn i verksamheten och beskriver de investeringar som gjorts under ramverket samt de gröna instrument som har finansierat dessa. Investerarrapporten granskas översiktligt av Vasakronans revisorer EY.

Nyfiken på grön finansiering?

Hör av dig till Thomas.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Så jobbar vi hållbart

Läs mer om vårt ansvar.