GRI

Sammanfattning av Vasakronan hållbarhetsdata 2020

Vasakronans hållbarhetsrapport följer riktlinjerna från den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) och är  upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Vasakronan har valt att utöver GRI standards fortsätta att redovisa de sektorspecifika indikatorer som tidigare redovisades i enlighet med GRI G4. Målet är att driva hela verksamheten på ett hållbart sätt. Därför är beskrivningen av hållbarhetsarbetet integrerad i företagets årsredovisning.

 

Frågor kring GRI?
Anna Denell svarar på frågor om hållbarhet.
Thomas Nystedt om finansiering.

Anna Denell
Hållbarhetschef Anna Denell 070-968 15 81 · 08-566 205 81 anna.denell@vasakronan.se