Sammanfattning av Vasakronans hållbarhetsdata

Vasakronans hållbarhetsrapport följer riktlinjerna från den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) och är upprättad i enlighet med GRI Universal Standards 2021 på tillämpningsnivå Core. Vasakronan har valt att utöver GRI Universal Standards 2021 fortsätta att redovisa de sektorspecifika indikatorer som tidigare redovisades i enlighet med GRI G4. Målet är att driva hela verksamheten på ett hållbart sätt. Därför är beskrivningen av hållbarhetsarbetet integrerad i företagets årsredovisning.

På vår engelska sida hittar du vårt ESG Library där vi har samlat alla riktlinjer, policies, rapporter och andra dokument som är relevanta för vårt hållbarhetsarbete och vårt ansvar som företag.

 

Frågor kring GRI?

Anna Denell svarar på frågor om hållbarhet. Thomas Nystedt om finansiering.

Anna Denell

Hållbarhetschef 070-968 15 81 · 08-566 205 81

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41