GRI

Sammanfattning av Vasakronan hållbarhetsdata 2019

Vasakronans hållbarhetsrapport följer riktlinjerna från den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) och är från och med 2017 upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Vasakronan har som målsättning att driva hela verksamheten på ett hållbart sätt. Därför är beskrivningen av hållbarhetsarbetet integrerad i företagets årsredovisning.

 

Frågor kring GRI?
Anna Denell svarar på frågor om hållbarhet.
Thomas Nystedt om finansiering.

Anna Denell
Hållbarhetschef Anna Denell 070-968 15 81 · 08-566 205 81 anna.denell@vasakronan.se