Finansiella rapporter

Nedan presenteras delårsrapporter, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och kapitalmarknadspresentationer från Vasakronan.

Här hittar du en översiktlig presentation av Vasakronans verksamhet och en kort summering av året som gått. För en fördjupad rapportering, se års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

Till 2023 i korthet

Alla finansiella rapporter

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
> Visa rapporter från tidigare år

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor!

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Johnny Engman

Chef ekonomi och finans 070-355 59 27 · 08-782 03 89

För att beställa tryckta rapporter:

info@vasakronan.se