Vill du veta hur det är att jobba på Sveriges största fastighetsbolag?

Möt några av våra medarbetare som berättar om sina upplevelser av att arbeta på Vasakronan.

Youssef Mehnaoui,
affärsansvarig

 • Berätta om din roll och hur en arbetsdag kan se ut?
  Som affärsansvarig har man ett direkt kundansvar. Arbetsuppgifterna kan exempelvis gälla omförhandlingar av hyresavtal, men också frågor från våra hyresgäster om deras lokaler eller fastigheten i stort. Det är en väldigt bred roll och jag ställs ofta inför intressanta frågeställningar rörande hyresgästernas verksamheter som jag måste hitta lösningar på.
 • Vad är det mest spännande med ditt jobb?
  Variationen och bredden. Det händer mycket hela tiden samtidigt som jag är med i olika samarbeten och projekt. Ingen dag är den andra lik och jag får hela tiden vara delaktig i att hitta nya lösningar för hyresgästerna och se hur de tar form.
 • Varför tycker du att man ska arbeta på Vasakronan?
  Det som gör att jag trivs extra bra är möjligheten att få arbeta i ett företag som är ledande i branschen, driver utveckling och alltid har ett hållbarhetsperspektiv i fokus. Vasakronan är en sjyst arbetsgivare med många härliga kollegor vilket gör det kul att komma till jobbet.
Youssef Mehnaoui, affärsansvarig, Vasakronan
Dler Najmadin, teknikansvarig, Vasakronan

Dler Najmadin, teknikansvarig

 • Vilken utbildning har du gått och vad arbetar du med i din roll?
  Jag har en högskoleingenjörsutbildning inom energi och miljö och jobbar som teknikansvarig på Vasakronan. I rollen ansvarar jag för den tekniska- och driftekonomiska förvaltningen av ett antal fastigheter. Det innebär bland annat strategisk underhållsplanering samt att se till att vi har nöjda kunder och väl fungerande fastigheter genom samarbete med våra ramavtalspartners.
 • Vad är det mest spännande med ditt jobb?

  Rollen är bred med väldigt varierande arbetsuppgifter. Jag ställs dagligen inför olika intressanta och spännande frågeställningar rörande fastighetstekniska system och dess utveckling. Exempel på uppgifter jag tycker är lite extra roliga är att analysera energiförbrukningen och övrig driftdata i de fastigheter jag ansvarar för.

 • Kan du berätta kort om ett pågående projekt som du deltar i eller driver?
  På Vasakronan har vi stort fokus på energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Ett projekt som jag är engagerad i just nu är byte av styrsystem i ett antal fastigheter. Projektet syftar till att minska energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet och att implementera ny teknik.
 • Varför tycker du att man ska arbeta på Vasakronan?
  Vasakronan är ett stort bolag som är ledande och driver utvecklingen i branschen. Samtidigt känns det väldigt öppet och familjärt. Atmosfären mellan kollegorna är fantastisk vilket gör att det är väldigt kul att komma till jobbet.
 • Vad ser du är viktigt för att man ska trivas i rollen som teknikansvarig?
  Viktigast är nog att man är teknikintresserad, uppskattar varierade arbetsuppgifter och snabbt kan växla mellan olika fokusområden. Helhetstänkande är nyckeln, oavsett fråga, för att kunna göra rätt prioriteringar och ha kundens bästa i fokus.

Sara Hollsten, biträdande affärsansvarig

 • Vad arbetar du med som biträdande affärsansvarig?
  Det är väldigt varierande arbetsuppgifter med stor bredd. Det kan exempelvis handla om att göra utskick och ta fram avtal till att sitta i dialoger med hyresgäster om omförhandlingar eller lokalanpassningar för att möta deras förändrade behov. Det handlar alltså om att se till att våra hyresgäster trivs och att våra lokaler bidrar till att de kan utföra ett bra arbete och på så sätt skapa långsiktiga relationer.
 • Vad är mest spännande med ditt jobb?
  Det är kombinationen av att man får träffa så otroligt många spännande bolag och människor, att ingen dag är den andra lik -att man inte riktigt vet vad som väntar, samt att vi jobbar hållbart. Det dyker alltid upp nya frågor eller förändrade behov hos våra hyresgäster och då behöver vi hitta hållbara och långsiktiga lösningar.
 • Vilken är din största utmaning i arbetet?
  Att planera sin arbetsdag, haha! Dagarna styrs mycket utifrån vad som händer hos våra hyresgäster och i våra hus. Det kan dyka upp saker som gör att dagens planering behöver kastas om helt och då behöver man vara flexibel. Annars handlar främst utmaningen om att bibehålla relationerna och ha koll på våra hyresgästers behov.
 • Vad anser du kännetecknar Vasakronan?
  Det är ett snällt företag som tar ansvar, vi är hållbara och månar om att utföra ett schysst och ärligt arbete. Vi är samtidigt en ledande aktör inom vår bransch som är framåtsträvande och drivande.
 • Vad ser du är viktigt för att man ska trivas i rollen som biträdande affärsansvarig?
  Jag tror det är jätteviktigt att vara prestigelös och lösningsorienterad eftersom bredden på arbetsuppgifter är stor och frågorna som dyker upp kräver handlingskraft. Vårt jobb går ut på att hantera våra hyresgästers behov så man behöver vara social, lyhörd och kundorienterad. För att lyckas krävs ett gott samarbete så man behöver både ha förmåga och tycka det är roligt att jobba tillsammans.
Sara Hollsten, biträdande affärsansvarig, Vasakronan
Pontus Hillin, medarbetare kundservice, Vasakronan

Pontus Hillin, medarbetare kundservice

 • Vad är det mest spännande med ditt jobb?
  Att det är så otroligt brett. Det är spännande att se hur ett så stort företag kan fungera så bra. Det är nästan 2,5 miljoner kvadrat som man ska ha någorlunda koll på så det händer alltid något och det tycker jag är väldigt roligt.
 • Vilken är din största utmaning i arbetet?
  Vi på kundservice behöver ha kunskap om enormt mycket då vi har ett så stort fastighetsbestånd. Det är även en utmaning att arbeta med så många olika människor. Mitt mål är alltid att avsluta samtalet med ett utropstecken, inte ett frågetecken och därför krävs det att alltid vara alert.
 • Vad anser du kännetecknar Vasakronan som företag?
  Hållbarhetsperspektivet som genomsyrar hela organisationen. Jag tycker även att Vasakronan lyckas vara ett familjärt företag trots att det är Sveriges största fastighetsbolag. Man är jordnära fast man är störst.

Amanda Höjer, projektchef

 • Berätta om din roll och hur en arbetsdag kan se ut?
  Jag jobbar som projektchef för utveckling och ombyggnadsprojekt av våra befintliga fastigheter. Det innebär lokalanpassningar av kontor, restauranger och butiker men också underhållsprojekt. En dag kan innebära allt från löpande teammöten, byggmöten, platsbesök i olika projekt eller att gå igenom en ny planlösning och moodboard med en arkitekt. Den största delen av min tid lägger jag på tidiga skeden i projekten och att tillsammans med förvaltningen utforma projekten. Andra uppgifter är att följa upp projektmål och ekonomi.

  Jag har lite extra fokus på återbruk av byggmaterial vilket är väldigt kul då det händer mycket på området och man får vara med och driva branschen framåt. Vi samarbetar med många andra fastighetsägare och aktörer och det är givande att träffa andra i branschen och dela kunskap.

 • Vad är mest spännande med ditt jobb?
  Det är väldigt kul och spännande att få starta och driva projekt. Att vi sedan är så långt fram i utvecklingen och hela tiden får jobba med nya saker och nya arbetssätt gör arbetet något alldeles extra.
 • Vilken är din största utmaning i arbetet?
  Den största utmaningen är att man måste vara kompetensmässigt bred. Arbetet innefattar allt från att läsa och tolka avtal till att lösa varierande byggtekniska frågor. Det är nog det som är mest utmanade, men det är också det som är kul och intressant med arbetet.
 • Vad anser du kännetecknar Vasakronan?
  Vi ligger långt fram inte bara vad gäller hållbarhet utan även i den digitala och tekniska utvecklingen. Vasakronan kännetecknas också av att man är hjälpsam och att det är högt till tak. Här finns möjlighet för var och en att komma med idéer och utvecklas inom sitt område och det man är intresserad av. På Vasakronan tror vi också på självledarskap vilket innebär att man får möjlighet att ta ansvar och får mandat att arbeta självständigt utefter de mål som satts på bolags- och områdesnivå.
Amanda Höjer, projektchef, Vasakronan
Elin Forsman, uthyrare, Vasakronan

Elin Forsman, uthyrare

 • Berätta om din roll och hur en arbetsdag kan se ut?
  Att jobba som uthyrare innebär att jag arbetar med att hyra ut kommersiella lokaler. Här kan det handla om att anpassa och renovera lokalen innan och efter uthyrning så att lokalen passar kundens verksamhet och behov. Rollen innebär även marknadsföring, visningar, att ta fram offerter, genomföra förhandlingar och slutligen det bästa, att få teckna ett avtal.
 • Vad är det mest spännande med ditt jobb?
  Det är en utmaning att hitta rätt lokal för rätt kund. Det gäller att kunna möta kundens behov. I rollen som uthyrare behöver man därför vara bred. Man arbetar med ekonomi, juridik, försäljning, bygg och teknik, vilket gör rollen spännande och utvecklande.
 • Vilken är din största utmaning i ditt arbete?
  Den största utmaningen är att möta kundens önskemål och samtidigt skapa hållbara lösningar. Vad behöver göras om och vad kan vi bevara. Vi jobbar utifrån hållbarhet i allt vi gör och målet är att vi så långt det går ska behålla en redan bra lokal och göra bra hållbara materialval.
 • Vad anser du kännetecknar Vasakronan som företag?
  Vasakronan har en fantastisk kombination av att ligga i framkant vad gäller utveckling och hållbarhet samtidigt som det är ett väldigt stabilt företag.
 • Varför tycker du att man ska arbeta på Vasakronan?
  På Vasakronan får man möjlighet att arbeta med de bästa fastigheterna men även med de bästa kollegorna. Klimatet är öppet och vi har lätt att samarbeta samtidigt som vi har roligt på jobbet. Vasakronan är en fantastisk arbetsgivare som inte bara arbetar för att vi alla har det bra på jobbet utan som också värnar om att vi har balans i livet.

Nyfiken på var du passar in?

Hör av dig till Linda så berättar hon mer.

Linda Zryd

HR partner 076-136 97 54 · 08-566 206 54

Eller har du redan bestämt dig?
Här hittar du jobb eller anmäler intresse:

Gå till jobbportalen
Hitta lediga jobb