Finansiering

Finansiering

Vasakronan är en av de största låntagarna bland svenska företag. Upplåningen per 31 december 2018 uppgick till 61 miljarder kronor. Vasakronan ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronans upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av bekräftade teckningsåtaganden.

Vasakronan erbjuder marknaden kontinuerliga emissioner av företagscertifikat och obligationer. Obligationer med en kort återstående löptid förlängs gärna på längre löptider. Med frekventa, mindre emissioner erhålls en jämnare förfallostruktur i låneportföljen, vilket minskar finansieringsrisken.

 

Har du frågor angående Vasakronans finansiering?
Kontakta vår finanschef Thomas Nystedt.

Thomas Nystedt
Finanschef Thomas Nystedt 070-686 25 41 · 08-566 205 41 thomas.nystedt@vasakronan.se