Finansiering

Vasakronans upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av en kreditfacilitet med bolagets ägare.

Vasakronan är en av de största låntagarna bland svenska företag

Upplåningen per 31 mars 2024 uppgick till 76,8 miljarder kronor. Vasakronan ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronans upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av en kreditfacilitet med bolagets ägare.

Vasakronan erbjuder marknaden kontinuerliga emissioner av företagscertifikat och obligationer. Obligationer med en kort återstående löptid förlängs gärna på längre löptider. Med frekventa, mindre emissioner erhålls en jämnare förfallostruktur i låneportföljen, vilket minskar finansieringsrisken. All upplåning i främmande valuta säkras via valutaderivat till svenska kronor.

Bokfört värde, mkrAndel, %
Certifikat5 2617
Obligationer, SEK26 76235
Obligationer, NOK11 32615
Obligationer, EUR, AUD, USD, HKD, CHF, JPY16 00821
Banklån mot säkerhet11 13114
Nordiska- och Europeiska Investeringsbanken6 3098
Totalt76 797100
Bokfört värde, mkr

Certifikat

5 261

Obligationer, SEK

26 762

Obligationer, NOK

11 326

Obligationer, EUR, AUD, USD, HKD, CHF, JPY

16 008

Banklån mot säkerhet

11 131

Nordiska- och Europeiska Investeringsbanken

6 309

Totalt

76 797

Andel, %

Certifikat

7

Obligationer, SEK

35

Obligationer, NOK

15

Obligationer, EUR, AUD, USD, HKD, CHF, JPY

21

Banklån mot säkerhet

14

Nordiska- och Europeiska Investeringsbanken

8

Totalt

100

Har du frågor kring finansiering?

Kontakta vår finanschef Thomas Nystedt.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Vasakronans senaste årsredovisning hittar du bland finansiella rapporter.

Här hittar du finansiella rapporter.