Kalendarium

Kalendarium

I kalendariet lägger vi upp aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Delårsrapport juli–sept 8 nov 2018
Bokslutskommuniké 2018 31 jan 2019
Delårsrapport jan–juni 7 maj 2019

 

Har du frågor kring kalendariet?
Då är du välkommen att kontakta Rebecca Liljebladh Thorell.

Rebecca L Thorell
Projektledare kommunikation Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se