Kalendarium

Kalendarium

I kalendariet lägger vi upp aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Delårsrapport jan – juni 9 juli 2021
Delårsrapport jan – sept 11 november 2021
Bokslutskommuniké 3 feb 2022

Har du frågor kring kalendariet?
Då är du välkommen att kontakta Rebecca Liljebladh Thorell.

Rebecca L Thorell
Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se