Kalendarium

I kalendariet lägger vi upp aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Delårsrapport jan-mars 2024 26 april 2024
Halvårsrapport jan-juni 2024 9 juli 2024
Delårsrapport jan-sept 2024 5 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 7 februari 2025
Års- och hållbarhetsredovisning 2024 mars 2025

Har du frågor kring kalendariet?

Då är du välkommen att kontakta Stina Carlson.

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43