Kalendarium

I kalendariet lägger vi upp aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Delårsrapport jan – mars 27 apr 2022
Delårsrapport jan – juni 8 juli 2022
Delårsrapport jan – sept 28 okt 2022
Bokslutskommuniké 2022 3 februari 2023
Årsredovisning 2022 Mars 2023

Har du frågor kring kalendariet?
Då är du välkommen att kontakta Rebecca Liljebladh Thorell.

Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se