Kalendarium

I kalendariet lägger vi upp aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Halvårsrapport jan-juni 2023 7 juli 2023
Delårsrapport jan-sept 2023 29 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023 5 februari 2024

Har du frågor kring kalendariet?
Då är du välkommen att kontakta Rebecca Liljebladh Thorell.

Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se