Dynamiskt ljuskonstverk lyser upp i Lilla Bommen

Konstverket PLATINAN – Meetings on cosmic and human levels, av Astrid Krogh, lyser upp i Lilla Bommen. Vasakronan fortsätter utvecklingen i Lilla Bommen genom en konstnärlig ljusinstallation i Platinans entré vid Mårten Krakowgatan 2. Ett verk som blir en lysande symbol för att oväntade möten skapar nya rörelsemönster och nytt liv.

Ett annorlunda uppdrag blev ett annorlunda konstverk

Konstnärens uppdrag har varit att skapa ett verk som bidrar till att tydliggöra platsens och byggnadens identitet. Syftet var också att skapa något annorlunda i vår gemensamma stadsmiljö, som kan inspirera till nya möten, upplevelser och reflektion.

– Verket är en konstnärlig visualisering av de gravitationsvågor som bildas när extremt kompakta neutronstjärnor är på väg att kollidera. I kollisionen skapas stora mängder av olika ämnen som kastas ut i rymden och får den att lysa upp. Forskning visar att det är i kollisioner mellan neutronstjärnor som våra tunga grundämnen såsom exempelvis platina bildas, berättar den danska konstnären Astrid Krogh.

Platinan Ljuskonstverk Göteborg
Platinan ljuskonstverk Göteborg

Konstsatsningens koppling till historien, nuet och framtiden

Energi som i form av gravitationsvågor kan sätta tid och rum ur spel var något Einstein redan utforskade inom ramarna för sin relativitetsteori.

1923 kom Albert Einstein till Göteborg för att hålla sin Nobelföreläsning i samband med den stora jubileumsutställningen som skulle manifestera stadens 300 årsjubileum och ett Göteborg på väg in i den moderna tiden. Under 2023 firas Göteborgs 400 – årsjubileum med utgångspunkt från en vision om hållbar tillväxt i en stad som är innovativ och öppen, en inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

– Våra gemensamma miljöer är verktyg för att förändra, påverka och inspirera.  Värdet av och betydelsen av konst, design och arkitektur i stadsrummet är stor och vi menar att omsorgsfullt utformade och gestaltade livsmiljöer stimulerar människor på ett positivt sätt, säger Kristina Pettersson Post, Chef Vasakronan Göteborg.

Konstverket i Platinan kan upplevas både på nära och långt håll. Det samspelar på ett dynamiskt vis med arkitekturen och tillför byggnaden och platsen något unikt och oväntat samt poetiskt och futuristiskt. Det berikar stadsbilden och relaterar till innovation och ny forskning för en hållbar framtid.

Konstverket PLATINAN – meetings on cosmic and human levels invigdes torsdagen den 11 maj.

Om konstnären
Konstnären Astrid Krogh är bosatt och verksam i Danmark och har en lång erfarenhet inom offentlig konst med fokus på ljus och har genomfört ett stort antal permanenta ljusinstallationer internationellt.

Läs mer om konstnären här.

Platinan Ljuskonstverk Göteborg