Priorn

Produktivitet, paus, passion och perspektiv. Det är Priorns ingredienser till en bra arbetsdag och här, med ena foten i staden och den andra i stillheten runt Pildammarna, finns de bästa förutsättningarna.

Vision

Centralt i Malmö med närhet till både Triangeln, Operan, Konsthallen och Pildammsparken ligger Priorn. Visionen med Priorn var att knyta ihop staden och bidra med något utöver det förväntade och traditionella kontorshuset. Med sin utformning, sina högkvalitativa material och tydliga miljöprofil är Priorn ett värdefullt tillskott till näringslivet och stadsdelen.

Förhoppningen är att stadens invånare och besökare ska känna att Priorn är ett estetiskt och långsiktigt hållbart bidrag till Malmö stad.

Snabbfakta

  • Fastighet – Abbedissan 2
  • Kommun – Malmö
  • Byggstart – 2018
  • Inflytt – December 2019
  • Lokalytor – 13 000 kvm kontor
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – White Arkitekter
  • Entreprenad – Totalentreprenad i samverkan med MVB
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Priorn – granne med Triangeln och nära till det mesta

Priorn glänser ikapp med den närliggande operan, har konsten som närmsta granne och runt hörnet finns ett av Malmös bästa handelsutbud. Station Triangeln länkar samman området med både centralstationen och Kastrups flygplats.

Om projektet

2018 vann detaljplan laga kraft. Samma år satte bygget av Priorn igång. Stor omsorg har lagts på att skapa en energieffektiv fastighet med en gestaltning som samverkar med omgivande byggnader och den närliggande vackra Malmö Opera. För att ansluta gestaltningsmässigt till kringliggande byggnader och samtidigt skapa ljusa och attraktiva kontor gjordes fasaden i en mix av tegel, granit, travertin och fiberbetongelement kombinerat med stora glaspartier med över trettio glastyper. Att samtidigt säkerställa en långsiktigt låg energiförbrukning med denna typ av fasad har varit en komplex utmaning. En annan utmaning i projektet var att säkerställa smidiga och säkra trafik- och promenadflöden på en mycket trafikerad plats i Malmö centrum.

Projektet genomfördes med en totalentreprenad i samverkan med MVB och har en grön finansiering.

Hållbarhet

Vår vision för Priorn var absolut högsta miljöklass, och fastigheten har miljöcertifieras enligt LEED Platinum. Det innebär bland annat att vi har använt Byggvarubedömningen vid materialval och satsat på marknadens smartaste energilösningar. Transporter till och från fastigheter har stor miljöpåverkan, och för att främja miljövänliga transportmedel finns 16 laddplatser för elbilar i garaget. Det finns även en stor cykelparkering och omklädningsrum i fastigheten.

Byggnaden, som i övrigt innehåller både kontor och affärslokaler är väldigt energieffektiv. Den beräknade specifika energianvändningen ligger på 32,3 kWh/m², år. Räknas produktionen från solcellerna bort, vilket är möjligt enligt Boverkets regler, hamnar den specifika energianvändningen på strax under 17 kWh/m², år (2022)

All energi produceras på plats med hjälp av en geoenergianläggning, med 26 borrhål, som är 350 meter djupa. Geoenergianläggning levererar också värme och kyla till grannfastigheten Abbedissan 1, som är en äldre fastighet uppförd 1944. Abbedissan 1 har halverat sitt behov av fjärrvärme tack vare Abbedissan 2. På taket finns en solcellsanläggning som är 1009 kvm stor.

Resultat

Fastigheten är idag fullt uthyrd och en av hyresgästerna är Region Skånes minnesklinik. För dem har vi skapat en terapiträdgård på taket som tagits fram med White arkitekter, forskare från SLU Alnarp, psykologer, läkare och vårdpersonal från Minnehälsan. Här får anställda och patienter en egen plats för fysiska aktiviteter.

För övriga hyresgäster erbjuder fastigheten en trevlig innegård. Totalt har vi planterat ca 3000 tusen växter. Förutom det centrala läget alldeles intill Pildammsparken är den fria sikten något som gör fastigheten unik. Priorn har stora glaspartier som ger dagsljusinsläpp på alla plan. I gatuplan finns fina ljusa entréer och butikslokaler samt showrooms.

Priorn vann Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen 2021.

Triangeln – Malmös bästa kommunikationsläge

På Skånes tredje största tågstation stiger det av och på 31 000 personer varje dag. Och räknar vi in bussarna och cyklisterna också, så passerar dagligen drygt 100 000 människor knutpunkt Triangeln. Tågen tar dig så kort som till Malmö centralstation eller ända ut i Europa via Kastrups flygplats eller Köpenhamns centralstation. Här binds tåg och bussar ihop till ett kraftfullt kommunikationsnav. Och det är lika lätt att komma hit till fots, på cykel och med bil.

Vill du veta mer om Priorn?
Hör av dig till Carl-Johan Gustavsson.

tf Chef projektgenomförande Carl-Johan Gustavsson 070-922 35 32 · 040-691 71 70 carl-johan.gustavsson@vasakronan.se