Priorn

Produktivitet, paus, passion och perspektiv. Det är Priorns ingredienser till en bra arbetsdag och här, med ena foten i staden och den andra i stillheten runt Pildammarna, finns de bästa förutsättningarna.

Vision

Centralt i Malmö med närhet till både Triangeln, Operan, Konsthallen och Pildammsparken ligger Priorn. Visionen med Priorn var att knyta ihop staden och bidra med något utöver det förväntade och traditionella kontorshuset. Med sin utformning, sina högkvalitativa material och tydliga miljöprofil är Priorn ett värdefullt tillskott till näringslivet och stadsdelen.

Förhoppningen är att stadens invånare och besökare ska känna att Priorn är ett estetiskt och långsiktigt hållbart bidrag till Malmö stad.

Snabbfakta

 • Fastighet – Abbedissan 2
 • Kommun – Malmö
 • Byggstart – 2018
 • Inflytt – December 2019
 • Lokalytor – 13 000 kvm kontor
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitektkontor – White Arkitekter
 • Entreprenad – Totalentreprenad i samverkan med MVB
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Priorn – granne med Triangeln och nära till det mesta

Priorn glänser ikapp med den närliggande operan, har konsten som närmsta granne och runt hörnet finns ett av Malmös bästa handelsutbud. Station Triangeln länkar samman området med både centralstationen och Kastrups flygplats.

Om projektet

2018 vann detaljplan laga kraft. Samma år satte bygget av Priorn igång. Stor omsorg har lagts på att skapa en energieffektiv fastighet med en gestaltning som samverkar med omgivande byggnader och den närliggande vackra Malmö Opera. För att ansluta gestaltningsmässigt till kringliggande byggnader och samtidigt skapa ljusa och attraktiva kontor gjordes fasaden i en mix av tegel, granit, travertin och fiberbetongelement kombinerat med stora glaspartier med över trettio glastyper. Att samtidigt säkerställa en långsiktigt låg energiförbrukning med denna typ av fasad har varit en komplex utmaning. En annan utmaning i projektet var att säkerställa smidiga och säkra trafik- och promenadflöden på en mycket trafikerad plats i Malmö centrum.

Projektet genomfördes med en totalentreprenad i samverkan med MVB och har en grön finansiering.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • All energi produceras på plats med hjälp av en geoenergianläggning. Energin som utvinns ur denna levererar kyla och värme även till grannfastigheten, vilken har halverat sitt behov av fjärrvärme.
 • Byggnaden är väldigt energieffektiv, vid beräkning enligt Boverkets regler hamnar den specifika energianvändningen på strax under 17 kWh/m², år (2022).
 • På taket finns en 1009kvm stor solcellsanläggning som förser byggnaden med energi.
 • För att främja miljövänliga transporter finns 16 laddplatser för elbilar i garaget samt en stor cykelparkering med omklädningsrum och duschar.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Fastigheten är idag fullt uthyrd och en av hyresgästerna är Region Skånes minnesklinik. För dem har vi skapat en terapiträdgård på taket som tagits fram med White arkitekter, forskare från SLU Alnarp, psykologer, läkare och vårdpersonal från Minnehälsan. Här får anställda och patienter en egen plats för fysiska aktiviteter.

För övriga hyresgäster erbjuder fastigheten en trevlig innegård. Totalt har vi planterat ca 3000 tusen växter. Förutom det centrala läget alldeles intill Pildammsparken är den fria sikten något som gör fastigheten unik. Priorn har stora glaspartier som ger dagsljusinsläpp på alla plan. I gatuplan finns fina ljusa entréer och butikslokaler samt showrooms.

Priorn vann Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen 2021.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Triangeln – Malmös bästa kommunikationsläge

På Skånes tredje största tågstation stiger det av och på 31 000 personer varje dag. Och räknar vi in bussarna och cyklisterna också, så passerar dagligen drygt 100 000 människor knutpunkt Triangeln. Tågen tar dig så kort som till Malmö centralstation eller ända ut i Europa via Kastrups flygplats eller Köpenhamns centralstation. Här binds tåg och bussar ihop till ett kraftfullt kommunikationsnav. Och det är lika lätt att komma hit till fots, på cykel och med bil.

Vill du veta mer om projekt Priorn?

Hör av dig till Carl-Johan. Intresserad av kontor? Kontakta Anneli.

Carl-Johan Gustavsson

tf Chef projektgenomförande 070-922 35 32 · 040-691 71 70

Anneli Dahl

Uthyrningschef 070-961 84 02 · 040-691 71 58