Priorn

Produktivitet, paus, passion och perspektiv. Det är Priorns ingredienser till en bra arbetsdag och här, med ena foten i staden och den andra i stillheten runt Pildammarna, finns de bästa förutsättningarna.
AVSLUTAT

Vision

Centralt i Malmö med närhet till både Triangeln, Operan, Konsthallen och Pildammsparken ligger Priorn, en helt ny byggnad med moderna och funktionella kontor. Visionen med Priorn var att knyta ihop staden och bidra till omgivningen med något som inte liknar det traditionella kontorshuset. Priorn med sin kvalitet och höga miljöprofil är för Malmö och Vasakronan unikt och ett värdefullt tillskott i kontorserbjudandet till våra kunder och stadsdelen, som kan möta framtidens höga krav på en god arbetsmiljö och flexibilitet.

Visionen och förhoppningen är att stadens invånare och besökare ska känna att Priorn passar in i Malmö stad och att det är en byggnad som kommer att stå där i minst 100 år till.

Snabbfakta

  • Fastighet – Abbedissan 2
  • Kommun – Malmö
  • Byggstart – 2018
  • Inflytt – December 2019
  • Lokalytor – 13 000 kvm kontor
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – White Arkitekter
  • Entreprenad – Totalentreprenad i samverkan med MVB
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Priorn – granne med Triangeln och nära till allt

Från opera, konst och pulsen i folkvimlet till ett av Malmös bästa handelsutbud och kommunikation för att ta er vidare ut i Malmö, Sverige eller resten av världen. Här är också nära till både framtid och till historia, till nya smaker, möten, skratt och samtal i inspirerande miljöer som bidrar till en fantastisk arbetsmiljö.

Projekt

2018 vann detaljplan laga kraft och samma år satte bygget av Priorn igång. Region Skånes minnesklinik ville hyra en betydande del av huset vilket var viktigt för beslutet kring att börja bygga. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med MVB och har en grön finansiering. Vi har valt taktila material i fasaden som tegel, granit, travertin och fiberbetongelement. Allt för att skapa en samhörighet i gestaltningen mellan Abbedissan 2 och befintlig bebyggelse i omgivningen som Operan och grannfastigheterna.

Vi har arbetat mycket med ljusinsläpp och husets utformning tillsammans med över trettio glastyper, som ger mycket ljus till kontoren från flera väderstreck.

En utmaning med projektet var hållbarhetsaspekten, att få till en bra kontext med material som ger huset karaktär och samtidigt en bra energiförbrukning. Att fastigheten byggdes mitt i ett skyltläge var utmanade då det är en trafikerad plats med mycket människor som rör sig runt omkring.

Hållbarhet

Vår vision för Priorn var absolut högsta miljöklass, och fastigheten har miljöcertifieras enligt LEED Platinum. Det innebär bland annat att vi har använt Byggvarubedömningen vid materialval och satsat på marknadens smartaste energilösningar. Transporter till och från fastigheter har stor miljöpåverkan, och för att främja miljövänliga transportmedel finns 16 laddplatser för elbilar i garaget. Det finns även en stor cykelparkering och omklädningsrum i fastigheten.

Byggnaden, som i övrigt innehåller både kontor och affärslokaler är väldigt energisnål. Den beräknade specifika energianvändningen ligger på 32,3 kWh/m², år. Räknas produktionen från solcellerna bort, vilket är möjligt enligt Boverkets regler, så hamnar den specifika energianvändningen på strax under 17 kWh/m², år.

All energi produceras på plats med hjälp av en geoenergianläggning, med 26 borrhål, som är 350 meter djupa. Geoenergianläggning levererar också värme och kyla till grannfastigheten Abbedissan 1, som är en äldre fastighet uppförd 1944. Abbedissan 1 har halverat sitt behov av fjärrvärme tack vare Abbedissan 2. På taket finns en solcellsanläggning som är 1009 kvm stor.

Resultat

Fastigheten är idag fullt uthyrd och en av hyresgästerna är Region Skånes minnesklinik. För de har vi skapat en terapiträdgård på taket som tagits fram med Whitearkitekt, forskare från SLU Alnarp, psykologer, läkare och vårdpersonal från Minnehälsan. Här får anställda och patienter en egen plats för fysiska aktiviteter.

För övriga hyresgäster erbjuder fastigheten en trevlig innegård. Totalt har vi planterat ca 3000 tusen växter. Förutom det centrala läget alldeles intill Pildammsparken är den fria sikten något som gör fastigheten unik. Priorn har stora glaspartier som ger dagsljusinsläpp på alla plan. I bottenplan finns fina ljusa entréer och butikslokaler samt showrooms.

Priorn vann Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen 2021.

Triangeln – Malmös bästa kommunikationsläge

På Skånes tredje största tågstation stiger det av och på 31 000 personer varje dag. Och räknar vi in bussarna och cyklisterna också, så passerar dagligen drygt 100 000 människor knutpunkt Triangeln. Tågen tar dig så kort som till Malmö centralstation eller ända ut i Europa via Kastrups flygplats eller Köpenhamns centralstation. Här binds tåg och bussar ihop till ett kraftfullt kommunikationsnav. Och det är lika lätt att komma hit till fots, på cykel och med bil.

Vill du veta mer om Priorn?
Hör av dig till Carl-Johan Gustavsson.

tf Chef projektgenomförande Carl-Johan Gustavsson 070-922 35 32 · 040-691 71 70 carl-johan.gustavsson@vasakronan.se