Magasin X

Centralt i Uppsala hittar du Sveriges största kontorshus i trä. Här mår du bra, jobbar i en flexibel miljö och har det allra mesta precis runt knuten.

Vision

Det som satte visionen för detta projekt var hållbarhet. Vasakronan är sedan länge klimatneutrala avseende våra direkta samt indirekta utsläpp av vår energianvändning. Visionen med Magasin X var att flytta gränserna för hur man kan sänka klimatavtrycket för byggnation. Vi bestämde oss för att bygga landets största kontorshus med en stomme helt i trä.

Vi ville skapa ett spännande, innovativt och hållbart kontor och valet blev då att bygga i trä. Fastigheten är en förebild för framtida kontorsbyggande både genom sin yttre gestaltning, inre organisation och materialbehandling. Magasin X är en unik byggnad, inte bara i Uppsala, utan i hela Sverige.

Snabbfakta

  • Fastighet – Kungsängen 14:5
  • Kommun – Uppsala
  • Byggstart – September 2019
  • Inflytt – Oktober 2021
  • Lokalytor – Kontor 11 060 kvm, restaurang 301 kvm och förråd 90 kvm
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitekt – Anders Tväråna
  • Arkitektkontor – White Arkitekter
  • Entreprenad – Generalentreprenad i samverkan med NCC Sverige AB
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Sveriges största kontorshus i trä finns i Uppsala

Det är på många sätt ett spännande hus som vuxit fram i centrala Uppsala. Förutom att Magasin X är Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, erbjuds här arbetsplatser utöver det vanliga. Här mår du bra, jobbar i en flexibel miljö och har det allra mesta precis runt knuten.

Om projektet

September 2019 startade bygget av Magasin X. I projektet har vi har använt trä som material vilket bidrar till ett bättre inomhusklimat, det är förnybart och det har genererat färre transporter under stomresning. Vi valde att skapa stommen i trä för att det skulle minska koldioxidavtrycket från bygget och för att vi ville skapa en förebild för hållbart byggande. Innan bygget startade gjordes trähusutredningar och 2018 presenterades detta för kommunen. Hösten 2018 hade vi en komplett systemhandling. Under detta projekt skapades ett internt team som gjorde studiebesök, i bland annat London och Växjö, för att studera trähus.

Utmaningar med projektet har varit att konstruera en flexibel kontorsstomme i trä. De smarta tekniklösningar, batterilager, solceller, geoenergilager, som finns i fastigheten har varit utmanade att få på plats och få att fungera. Akustiken är en utmaning, särskilt för trähus då trä är fem gånger lättare än betong, tyngd ger bättre akustik. Vi valde att bygga utan väderskydd vilket var en utmaning då trät exponerades för länge för både sol och regn.

Projektet har en grön finansiering och är en generalentreprenad i samverkan med NCC Sverige AB.

Hållbarhet

Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. Magasin X binder ca 3000 ton koldioxid. Kontorshus av trä tar oss till en ny, eftersträvansvärd nivå av hållbart byggande.

Att arbeta i ett kontorshus byggt av trä har även god inverkan på människors hälsa. Det organiska materialet ger fysiologiska och psykologiska fördelar som efterliknar effekten av att spendera tid ute i naturen. De omslutande känslorna som naturen utvecklar hos människor har visad effekt på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och stressnivåer.

Magasin X har innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning. Fastigheten har gröna tak, batterilagring, avancerade styrreglerlösningar och geoenergilager för både värme och kyla. Det finns solceller, både på tak och fasad, och fastigheten är även klädd i glas och skiffer. Skiffer har en låg klimatpåverkan och att använda detta i fasaden istället för trä var ett medvetet val. Det kräver mindre underhåll på sikt vilket gör att det håller bättre i en utomhusmiljö.

Resultat

Magasin X har bidragit till Uppsalas vision om att skapa långsiktiga hållbara lokallösningar och för det är vi otroligt stolta. Projektet har följt tidplan och budget. Fastigheten har en gemensam uteplats och takterrass. Det är fullt uthyrt och i entréplan finns restaurang vilket bidrar till liv och rörelse.

I fastigheten har vi även en Arena, som är Vasakronans egna koncept för coworking. Arena är en flexibel arbetsplats med tillgång till mötesrum, loungeytor och fantastiska miljöer att jobba och mötas i. I Arena Magasin X finns det plats för 200 medlemmar, där restaurangen kommer ha en central roll i serviceutbudet av frukost, fika, kaffe, luncher och annan inspirerande energipåfyllnad.

Den gedigna träkonstruktionen har fått mycket uppmärksamhet, framför allt av hyresgästerna. Nästan två år innan Magasin X blev färdigställt var uthyrningen så gott som klar. Grannarna upplever en ökad trygghet i området med Magasin X på plats.

Magasin X tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2022.

Läs mer om Arena

Uppsalas bästa läge ger många möjligheter

Magasin X ligger i ett mycket attraktivt läge. Bara över gatan nås samtliga tåg- och bussavgångar till närliggande destinationer, till exempel mot Stockholm och Arlanda. Ett par kliv utanför entrén tar dig till gångstråket som tar dig in till gågatan på fem minuter. Intill huset finns Elite Hotell med kompletterande restaurang, service och konferensmöjligheter.

Vill du veta mer om projekt Magasin X?
Kontakta Jonas.