Magasin X

Centralt i Uppsala hittar du ett av Sveriges största kontorshus byggt i trä. Här mår du bra, jobbar i en flexibel miljö och har det allra mesta precis runt knuten.

Vision

Det som satte visionen för detta projekt var hållbarhet. Vasakronan har arbetat länge och systematiskt för att minska sin klimatpåverkan från energianvändningen i fastigheterna, och därigenom mer än halverat energibehovet sedan 2008. Magasin X i centrala Uppsala blev ett sätt att flytta fram positionerna för hur man kan sänka klimatavtrycket även för byggnation. Vi bestämde oss för att bygga landets största kontorshus med en stomme helt i trä.

Vi ville skapa ett spännande, innovativt och hållbart kontor och valet blev då att bygga i trä. Fastigheten är en förebild för framtida kontorsbyggande både genom sin yttre gestaltning, inre organisation och materialbehandling. Magasin X är en unik byggnad, inte bara i Uppsala, utan i hela Sverige.

Snabbfakta

 • Fastighet – Kungsängen 14:5
 • Kommun – Uppsala
 • Byggstart – September 2019
 • Inflytt – Oktober 2021
 • Lokalytor – Kontor 11 060 kvm, restaurang 301 kvm och förråd 90 kvm
 • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Anders Tväråna
 • Arkitektkontor – White Arkitekter
 • Entreprenad – Generalentreprenad i samverkan med NCC Sverige AB
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Ett av Sveriges största kontorshus i trä finns i Uppsala

Det är på många sätt ett spännande hus som vuxit fram i centrala Uppsala. Förutom att Magasin X är ett av Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä, erbjuds här arbetsplatser utöver det vanliga. Här mår du bra, jobbar i en flexibel miljö och har det allra mesta precis runt knuten.

Om projektet

September 2019 startade bygget av Magasin X. I projektet har vi har använt trä som material vilket bidrar till ett bättre inomhusklimat, det är förnybart och det har genererat färre transporter under stomresning. Vi valde att skapa stommen i trä för att det skulle minska koldioxidavtrycket från bygget och för att vi ville skapa en förebild för hållbart byggande. Innan bygget startade gjordes trähusutredningar och 2018 presenterades detta för kommunen. Hösten 2018 hade vi en komplett systemhandling. Under detta projekt skapades ett internt team som gjorde studiebesök, i bland annat London och Växjö, för att studera trähus.

Utmaningar med projektet har varit att konstruera en flexibel kontorsstomme i trä. De smarta tekniklösningar, batterilager, solceller, geoenergilager, som finns i fastigheten har varit utmanade att få på plats och få att fungera. Akustiken är en utmaning, särskilt för trähus då trä är fem gånger lättare än betong, tyngd ger bättre akustik. Vi valde att bygga utan väderskydd vilket var en utmaning då träet exponerades länge för både sol och regn.

Projektet har en grön finansiering och är en generalentreprenad i samverkan med NCC Sverige AB.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Trä som primärt byggmaterial har ett antal positiva effekter. Att bygga i trä ger väsentligt mindre klimatpåverkan än när hus byggs av byggmaterial som till exempel betong och stål. Att byggnaden är av trä gör även att Magasin X binder ca 3 000 ton koldioxid.
 • Att arbeta i kontorshus byggt av trä ger fysiologiska och psykologiska fördelar som efterliknar effekten av att spendera tid ute i naturen. De omslutande känslorna som naturen utvecklar hos människor har visad effekt på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och stressnivåer.
 • Fastigheten har gröna tak, batterilagring, avancerade styrreglerlösningar och geoenergilager för både värme och kyla.
 • Solceller på taket och fasaden.
 • Fastigheten är klädd i glas och skiffer. Skiffer har en låg klimatpåverkan och kräver mindre underhåll på sikt, vilket gör att det håller bra för en utomhusmiljö.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Magasin X har bidragit till Uppsalas vision om att skapa långsiktiga hållbara lokallösningar och för det är vi otroligt stolta. Projektet har följt tidplan och budget. Fastigheten har en gemensam uteplats och takterrass. Det är fullt uthyrt och i entréplan finns restaurang vilket bidrar till liv och rörelse.

I fastigheten har vi även en Arena, som är Vasakronans egna koncept för coworking. Arena är en flexibel arbetsplats med tillgång till mötesrum, loungeytor och fantastiska miljöer att jobba och mötas i. I Arena Magasin X finns det plats för 200 medlemmar, där restaurangen kommer ha en central roll i serviceutbudet av frukost, fika, kaffe, luncher och annan inspirerande energipåfyllnad.

Den gedigna träkonstruktionen har fått mycket uppmärksamhet, framför allt av hyresgästerna. Nästan två år innan Magasin X blev färdigställt var uthyrningen så gott som klar. Grannarna upplever en ökad trygghet i området med Magasin X på plats.

Magasin X tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2022.

Läs mer om Arena

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Uppsalas bästa läge ger många möjligheter

Magasin X ligger i ett mycket attraktivt läge. Bara över gatan nås samtliga tåg- och bussavgångar till närliggande destinationer, till exempel mot Stockholm och Arlanda. Ett par kliv utanför entrén tar dig till gångstråket som tar dig in till gågatan på fem minuter. Intill huset finns Elite Hotell med kompletterande restaurang, service och konferensmöjligheter.

Vill du veta mer om projekt Magasin X?

Hör av dig till Jonas. Intresserad av kontor? Kontakta Karin. Intresserad av coworking? Kontakta Madeleine.

Jonas Wahlström

Projektchef 070-658 09 98 · 018-489 21 08

Karin Berg

Affärschef handel och uthyrning 070-880 38 53 · 018-489 20 83

Madeleine Rudefors

Arenachef 073-999 87 98 · 073-999 87 98

Läs mer om hur Magasin X visar vägen inom hållbarhet

Till artikeln