Solna strand

Ett modernt kontorsområde som ligger lättillgängligt och vackert vid Bällstavikens strand, bara någon minut från tunnelbanan. Här erbjuder vi nyrenoverade och moderna kontor med högsta miljöklass.

Vision

Visionen med Solna Strand var att skapa en plats där människor, inte bara de som arbetar där, vill vara och trivas på. Fastigheterna har funnits sedan 1986 och var i stort behov av renovering av både tekniska installationer och ytskikt. I projektet Solna Strand låg även stort fokus på att skapa en attraktiv utomhusmiljö med bättre koppling till vattnet samt att binda ihop flera fastighetskroppar för att skapa attraktiva kontor och en sammanhängande arkitektonisk helhet.

Närheten till vattnet, tillgången till olika strandpromenader och naturen i närområdet togs till vara på bästa sätt med målet att uppmuntra människor till enkel rörelse och vardagsmotion – även i jobbvardagen.

Läs mer om Solna strand

Snabbfakta

 • Fastighet – Nöten 5
 • Kommun – Solna
 • Byggstart – 2016
 • Inflytt – 2020
 • Lokalytor – Lokalstorlekar: 300-25 000 kvm
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Guld. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Arne Löveryd, för ursprungshusen ABCD 1986 / Johan Linnros Reflex arkitekter 2015
 • Arkitektkontor – Reflex arkitekter
 • Entreprenad – Generalentreprenad i samverkan med Zengun
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Strand – Lev ett aktivt liv till, från och på jobbet

Strand är ett modernt kontorsområde med direkt närhet till vatten, strandpromenader, löprundor och cykelbanor. Dessutom med bara någon minut till tunnelbanan. Närheten till områdets nya utegym, trivsamma innergårdar och vattnet skapar lugn och harmoni i en intensiv arbetsdag.

Om projektet

Fastigheten bestod ursprungligen av fyra hus, A,B,C,D färdigställda i mitten av 80-talet. I projektet tillskapades en länkbyggnad i glas som kopplar samman de fyra ursprungshusen och därmed skapar flexiblare och större våningsplan. Den nya länkbyggnaden är upplyft två våningar och svävar i luften med hjälp av höga pelare. På så sätt skapas en öppen miljö mellan angöringsgatan, gårdarna och strandpromenaden ner mot vattnet.

Ursprungshusen är blåklassade vilket innebär att det är förbjudet att riva eller göra några yttre förändringar av fasaden. För att lyfta helhetsintrycket tvättades istället de ursprungliga betongfasaderna. Cement- och betonginstitutet KTH provade 40 olika sätt att tvätta fasaden på. När rätt metod hittades anlitades en specialistfirma som tvättat varje cm av de fyra huskropparna sju gånger. Ett projekt i sig, som tog nästan tre år.

Att bygga om en blåklassad fastighet med låga takhöjder är alltid en utmaning. Även höjda krav på ventilation som kräver större kanaler i korridorslägen kan orsaka låga undertakshöjder. I Strand har vi koncentrerat dessa lägen i kärnan där det finns underordnade utrymmen för att skapa luftigare arbetsplatser med högre takhöjd mot fasad.

Projektet drevs som en generalentreprenad i samverkan med entreprenör Zengun.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Stort fokus på material som går att återbruka i byggnaden, i till exempel glaspartier, innerdörrar, pentryn samt i viss mån undertak och mattor.
 • En hel parkering är borttagen och ersatt med en grön innergård. På länkbyggnaden finns sedumtak.
 • Fastigheten har en geoenergianläggning vilket gör den självförsörjande på energi. Moderna fönster bidrar till att fastighetens energiprestanda höjs.
 • Flertalet möjligheter för hyresgäster att aktiveras under arbetsdagen. Exempelvis finns här en anlagd basketplan, utegym, utomhuskontor, promenadslingor och cykelstråk. Närheten till vattnet möjliggör även kanotturer på lunchen.
 • Allt nytt inbyggt material är godkänt enligt byggvarubedömningen.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Tillbyggnaderna som tidigare abrupt skärmade av kontakten med vattnet har monterats ned. Fasaderna har tvättats och parkeringen har flyttats ner under mark. I dess ställe har vi skapat ett torg och nya innergårdar med vackra pollinerande planteringar, attraktiva sittplatser och ett uppskattat utomhusgym. I gatuplan har vi tillfört nya lokaler med restauranger, caféer och en frisersalong.

Satsningarna har resulterat i attraktiva kontor med stora våningsplan och en uppskattad utomhusmiljö som lockar fler människor till Strand och skapar liv och rörelse. Idag är det inte enbart de som har sitt kontor här, utan även andra i närområdet som kommer hit för att äta lunch, slå sig ner, träna eller jobba utomhus.

Att ta sig hit är enkelt. Välj mellan tunnelbana, buss, bil, pendeltåg eller tvärbanan. Fina cykelbanor längs med vattnet gör cykeln till ett uppskattat färdmedel. Garage erbjuds i huset. En bonus är Vasakronans elbåt Movitz som ljudlöst knyter ihop Solna strand med centrala Stockholm.

2021 nominerades Strand till Solna stads miljöpris.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Lätt som en plätt att ta sig till Solna strand

Ta tunnelbana, buss, bil, pendeltåg eller tvärbana till och från Solna strand. Välordnade cykelbanor längs med vattnet gör det enkelt att ta sig till kontoret med cykel. Det går även att åka med vår elbåt Movitz som ljudlöst knyter ihop Solna strand med centrala Stockholm.

Har du några frågor kring projekt Solna Strand?

Hör av dig till Martin. Intresserad av kontor? Kontakta Jonas.

Martin Kron

Chef investeringar och projekt 070-796 88 05 · 070-796 88 05

Jonas Weimer

Uthyrare 073-697 22 78

Några exempel på lokaler som finns tillgängliga:

Fler lediga lokaler i Solna