Celsius

Modigt, gediget och vackert – det är de nya ledorden för fastigheten Celsius, Uppsala Science Parks senaste tillskott.

Vision

Att skapa funktionella och flexibla laboratorier och kontor som även ska främja innovation och samarbete.

Att Celsius ska vara en kreativ mötesplats för Uppsalas innovationsmiljöer och bli navet för företag i området. Men även att Celsius ska vara en märkesbyggnad och en stark identitet för hela Uppsala Science Park.

Självklart var även vår vision att bygga en fastighet med högt satta mål för hållbarhet. Siktet var inställt redan från början på miljöklassificeringssystemet LEEDs högsta betyg, LEED Platinum.

 

 

Snabbfakta

  • Fastighet – Kronåsen 1:1
  • Kommun – Uppsala
  • Byggstart – 2018
  • Inflytt – November/December 2020
  • Lokalytor – Ca 10 060 kvm
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum
  • Arkitekt – Anders Tväråna
  • Arkitektkontor – White Arkitekter
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering

Celsius – en kreativ mötesplats för Uppsalas innovationsmiljöer

Celsius byggdes med en stark identitet för att vara en märkesbyggnad för hela Uppsala Science Park. För att vara navet för företag i området. Och för att samla människor.

Om projektet

Planerna för Celsius togs fram efter en förfrågan från Livsmedelsverket. De behövde en samarbetspartner som klarade av att bygga, emellanåt, avancerade och specialdesignade laboratorier. Byggnaden innehåller både kontor och laboratorium. Projektet har genomförts genom en delad entreprenad. Placeringen är mitt i Uppsala Science Park vilket har bidragit till ambitionen att göra Celsius till en samlingsplats för hela området.

Detta projekt byggdes helt utan pappersritningar och byggdes helt enligt en digital modell. Under en daglig ”synrunda” kollades hela bygget igenom. Detta gjorde att det blev ett säkrare bygge, men framförallt att allt material beställdes exakt utifrån det aktuella behovet och i och med det minskade onödigt spill och avfall. Majoriteten av det som upptäcktes på ”synrundan” var även åtgärdat när dagen var slut.

Projektet var mycket komplext eftersom kravspecifikationen på vissa laboratorier var helt unika. Bland annat att bygga ett laboratorium som var helt emissionsfritt, vilket var en rejäl utmaning i val av material. I ett annat labb fick ingen metall vara synlig så varje liten mutter och skruv behövde målas över. Det var mycket höga säkerhetsklasser som behövde uppfyllas.

Det var givetvis en rejäl utmaning att bygga en så stor fastighet tätt inpå pågående verksamhet och störa så lite som möjligt.

Hållbarhet

Det första vi gjorde vara att bygga upp ett logistikcenter strax utanför området. Dit skickades alla leveranser av material som därefter packades om och kördes ut till bygget först när det behövdes. Transporterna gick även på bestämda tider och endast två dagar i veckan. Denna lösning gjorde att vi minskade våra transporter med 80 procent vilket i sin tur minskade störningarna för alla hyresgäster som redan var etablerade i området. Dessutom säkerställde vi att alla transporter gick med 100 procent förnybart bränsle.

I Celsius har vi valt att jobba med dagvattenspolningar, vilket innebär att 60 procent av alla spolningar görs med regnvatten som är samlat från taket. På taket finns både solceller och sedumtak och ungefär 30 procent av fastighetselen täcks av vår solcellsenergi. Mycket effektiva och automatiserade solskydd för fönsterna hjälper till att hålla ett jämnt klimat inomhus och minskar behovet av kyla på sommaren och värme på vintern.

Fastigheten erbjuder cykelställ med tak och laddplatser för elbilar.

Resultat

Celsius har tillsammans med vårt andra projekt Hubben knutit ihop området och hjälper till att lyfta hela området. Det har blivit helt andra rörelsemönster och mycket mer människor hittar hit vilket skapar mycket liv och rörelse. Mellan Celsius och Hubben finns en torgyta som skapades för att underlätta för människor att mötas. Lokalerna är, trots sin komplexitet, flexibla för att underlätta den dagen nya hyresgäster ska flytta in.

Projektet vann ”The Building Smart Award” för att ha nyttjat tekniken fullt ut och tilldelades priset som ”Årets LEED-byggnad/projekt” på 2022 års Sweden Green Building Awards.

Vinnare i Årets LEED-byggnad/projekt 2022

Sweden Green Building Council, SGBC, delar årligen ut pris till personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn, personer och projekt som inspirerar och visar vägen inom hållbarhet. I år tilldelas Celsius priset Årets LEED-byggnad/projekt med den fina motiveringen:

”Byggnaden ligger i en av Sveriges främsta innovationsmiljöer som är en arena för företag inom teknik och vetenskap. Fastighetsägaren har under många år arbetat aktivt för att utveckla området som en kunskapshub och det vinnande projektet är en del i det arbetet. Hyresgästerna hade en kravbild om gröna hyresavtal samt höga tekniska krav. Då byggnaden huserar avancerade laboratorier har det varit en stor utmaning att få funktion och hållbarhet att gå hand i hand.

Trots alla utmaningar är byggnaden färdigcertifierad med ”LEED V4 Building Design and Construction” Platina – den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED. Den höga certifieringen är delvis ett resultat av nytänkande satsningar såsom återvinning av regnvatten, laststyrning och en hög grad av digitalisering i byggprocessen.”

I den här filmen berättar Karin Boberg, Fastighetschef, berättar om hur Vasakronan arbetat för att minska transporter, återanvända dagvatten och skapa möjligheter för hälsosamma arbetsplatser.

 17 minuter till Arlanda och resten av världen

Uppsala Science Park är en av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en ovärderlig arena för företag med livskraftiga idéer. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer. Uppsala Science Park ligger cirka 10 minuter med buss från centrala Uppsala. Från Resecentrum i Uppsala avgår pendeltåg löpande i riktning mot Stockholm och Arlanda. Resan tar bara 17 minuter och avstigningen är precis under incheckningsdiskarna. Sitter man kvar på tåget hela vägen till Stockholm central tar resan cirka 40 minuter. Taxi eller egen bil till Arlanda tar cirka 30 minuter och flygbussar avgår löpande.

Kontakta Karin om du vill veta mer om Celsius

Affärsansvarig kontor Karin Boberg 073-077 79 93 · 018-489 20 93 karin.boberg@vasakronan.se