Platinan

Med sina 60 000 kvm står Platinan stadigt vid nya Hisingsbrons södra fäste. Känslan är modern och framåtlutad.

Vision

Projektet Platinan ingår i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden där målet är att skapa en levande och attraktiv innerstad. Platinan blir först ut i den delen av Älvstaden som heter Gullbergsvass/Lilla Bommen. En profilbyggnad att tala om, som binder samman staden över älven, ger tillbaka vattnet till göteborgarna och förlänger citykärnan.

Ambitionen är att Platinan både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt ska bidra till att vitalisera området. Med Platinan ville vi skapa en profilbyggnad som erbjuder något annorlunda.

Läs mer om Lilla Bommen här

Snabbfakta

  • Fastighet – Platinan, Gullbergsvass 3:3
  • Kommun – Göteborg
  • Byggstart – 2017 April
  • Inflytt – 2022
  • Lokalytor – 60 000 kvm BTA varav 25 000 kvm hotell
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Erik Giudice Architects, EGA
  • Entreprenad – Totalentreprenad i samverkan med PEAB
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar.Läs mer om vår gröna finansiering

Platinan – Ett annorlunda hus, ett annorlunda projekt

Med Platinan tog vi ut riktningen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Det blev en profilbyggnad att tala om, som binder samman staden över älven, ger tillbaka vattnet till göteborgarna och förlänger citykärnan. Platinan, en samlingsplats med 60 000 kvm hotell, kontor och event är den första fastigheten i utvecklingen av området Lilla Bommen.

Om projektet

I samband med utvecklingen av Hisingsbron aktiverades en befintlig byggrätt i kvarteret Platinan. Den tidigare byggnaden demonterades och den nya, Platinan, utvecklades för att möta dagens krav på stora sammanhängande kontorsplan och attraktiva mötesplatser. Platinan är den första pusselbiten i utvecklingen av Lilla Bommen-området.

Projektgenomförandet har bitvis präglats av hög komplexitet. Grundläggningsarbetet på lermark samt flera pågående infrastrukturprojekt med avstängda gator, byggnation av den nya Hisingsbron samt överdäckningen av riksväg E45 i närområdet krävde ett mycket nära samarbete med Göteborgs stad och Trafikverket. Projektet genomfördes även i pandemi vilket skapade utmaningar i testrutiner och materialleveranser.

Projektet genomfördes i totalentreprenad tillsammans med Peab. Hela projektet har präglats av ett positivt och lösningsfokuserat samarbete samt nära samverkan med flera intressenter och sakägare.

Hållbarhet

Fastigheten har solpaneler på utvalda terrassytor och högeffektiva glas i fasaden för att skapa en låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat. Ett stort centralt luftbehandlingsaggregat försörjer hotellet, kontoren, restaurangerna, konferensdelen samt allmänna utrymmen med god ventilation och bidrar till en effektivare energiförbrukning. Miljöcertifierat byggmaterial, ”gröna” tak i form av biotoptak, bikupor och altaner med lokala växter. I fastigheten finns 800 cykelplatser samt omklädningsrum och duschar för att premiera hållbart resande.

I projektet ingick även ett delprojekt med namnet ”Platinans Plantskola”. Syftet var att engagera unga och öka intresset för stadsutveckling och fastighetsbranschen. Närmare 200 högstadieelever från två skolor i Göteborg har arbetat med att ta fram kreativa förslag på hur området Lilla Bommen kan utformas. I området finns det idag möbler som eleverna har tillverkat.

Resultat

Platinan är en plats för möten och erbjuder förutom 25 000 kvm kontor även hotell, konferens, eventytor, coworking, restauranger, takterrasser och en skybar med utsikt över älven och hamninloppet. Det varierade utbudet skapar flöden till fastigheten och området och bidrar till liv och rörelse utöver klassiska kontorstider. Platinan är ett viktigt bidrag till utvecklingen av området med målet att skapa en blandstad, och en länk för att binda samman de båda älvstränderna.

Platinan – en central del av Lilla Bommen

Lilla Bommen är en av få platser i Göteborg där den urbana staden når ända fram till älvens kant. Endast några hundra meter bort ligger Västlänkens uppgång, Centralstationen, Nils Ericsonterminalen liksom direkt påfart till E45. Här får du nära till såväl älven som centralstationen.

Är du intresserad av att veta mer om projektet Platinan?
Hör av dig till Stefan.