Välkommen till ett annorlunda hus!

Med sina 60 000 kvm står Platinan stadigt vid nya Hisingsbrons södra fäste och utgör ett nytt och urbant inslag i Göteborgs stadsmiljö. Känslan är modern, framåtlutad och storstadsmässig. Glasfasaden signalerar transparens och öppenhet. Häri speglas både det stolta Läppstiftet och Göteborgshimlens skiftningar.
AVSLUTAT

Vision

Projektet Platinan ingår i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden där målet är att skapa en levande och attraktiv innerstad. Platinan blir först ut i den delen av Älvstaden som heter Gullbergsvass/Lilla Bommen. En profilbyggnad att tala om, som binder samman staden över älven, ger tillbaka vattnet till göteborgarna och förlänger citykärnan.

Ambitionen är att Platinan både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt ska bidra till att vitalisera området. När huset fylls av människor kommer den transparenta fasaden bidra till att levandegöra stadsdelen.

Konceptidén kring området Lilla Bommen och Platinan är ordet annorlunda. Vi ville skapa en annorlunda profilbyggnad som erbjuder något annorlunda.

Läs mer om Lilla Bommen här

Snabbfakta

  • Fastighet – Platinan, Gullbergsvass 3:3
  • Kommun – Göteborg
  • Byggstart – 2017 April
  • Inflytt – 2022
  • Lokalytor – 60 000 kvm BTA varav 25 000 kvm hotell
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Erik Giudice Architects, EGA
  • Entreprenad – Totalentreprenad i samverkan med PEAB
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar.Läs mer om vår gröna finansiering

Projekt

Projektet Platinan är en totalentreprenad i samverkan med PEAB. I samband med att man tog fram en ny detaljplan för en ny bro över till Hisingen tillskapades stora byggrätter på vardera sidan bron. Platinan blir den första pusselbiten i utvecklingen av Lilla Bommen där vi har ersatt en befintlig byggnad med en stor modern fastighet. Den gamla byggnaden var svår att utveckla för att möta dagens krav och i och med den stora byggrätten fanns det möjlighet att byta ut den. Fastigheten har en glasfasad och detta har vi valt för att skapa en transparens för att sudda ut gränsen mellan inne och ute. Glasfasaden bidrar till en ökad säkerhet då det är fri syn. Platinan ligger så den dockar an till Hisingsbron vilket vi hoppas ska bidra till att bron ska kännas som en stadsgata.

Tillsammans med Peab har vi arbetat för att hitta de lösningar som passar huset bäst. Vi utvecklade ett väldigt gott samarbete med andra stora projekt som drevs parallellt, till exempel byggnationen av den nya bron samt överdäckning av riksväg E45.

Några av projektets utmaningar var att hantera teknikutvecklingen inom fastighetsbranschen i ett långt projekt. Utmanande var även geotekniska förutsättningar, som till exempel att fastigheten står på en mark av lera. När man grundlägger nya byggnader sätter man ner pålar i marken och det gör att man trycker undan lermassor som vi behövde förhållas oss till. Vi behövde samarbeta med flera aktörer som till exempel Göteborgs stad och Trafikverket för att lösa dem. Logistiskt utmanade var att två sidor var helt avstängda, vilket har gjort att vi har behövt ta in material från en sida i huset både dagtid och nattetid. Pandemin var även utmanande med sena leveranser och en stor smittspridning. För att människor som arbetade med projektet skulle slippa åka iväg och testa sig löste vid det genom att testa folk på plats.

Hållbarhet

Fastigheten har solpaneler på utvalda terrassytor och högeffektiva glas i fasaden för låg energiförbrukning och bra inomhusklimat. Det finns ett stort centralt luftbehandlingsaggregat som gör att vi sparar energi och som försörjer hotellet, kontoren, restaurangerna, konferensdel samt allmänna utrymmen med god ventilation. Under hela projektet har vi styrt produktionen mot hållbarare material. Byggmaterialet är miljöcertifierat där vi till exempel har använt oss av FSC-certifierat trä. Energin i fastigheten är även den miljöcertifierad. Vi har låtit installera gröna tak i form av biotoptak, bikupor och altaner med lokala växter som tål klimatet.

Det finns 800 cykelplatser, omklädningsrum och duschar för att premiera hållbart resande.

I projektet Platinans Plantskola har cirka 200 högstadieelever från två skolor i Göteborg arbetat med att ta fram kreativa förslag på hur området Lilla Bommen kan utformas. I området finns det idag möbler som eleverna har tillverkat.

Resultat

Under våren 2022 flyttade äntligen de första hyresgästerna in. Fastigheten är en plats för möten och erbjuder förutom kontor även hotell, konferens, events, coworking, restauranger, takterrass och en skybar med utsikt över både älven och hamninloppet. Att fastigheten erbjuder mer än bara kontor gör att fler människor får anledning att komma dit och det aktiverar området på andra tider än klassiska kontorstider. Vi tycker att vi har lyckats med att skapa något annorlunda då huset har ett brett utbud med stora våningsplan och glasfasad från golv till tak. Gatuplanen har fyllts med varierat inslag som skapar flöde och trygghet.

Det är 25 000 kvm kontorslokaler med en spännande mix med olika hyresgäster som Mikrobryggeriet Poppels och Scandic.

Idag är området Lilla Bommen mer ett kontorsområde och vi vill att Platinan, tillsammans med kommande projekt som till exempel Kaj 16, ska bidra till en mer blandstad.

Titta in på våning 16!

Ett annorlunda hus, på en annorlunda plats. Byggandet av Platinan vid Lilla Bommen pågår för fullt. Ungefär så här har vi tänkt oss att det ska se ut på 16:e våningen.

Är du intresserad av att veta mer om projektet Platinan?
Hör av dig till Magnus.

Chef Stads- och fastighetsutveckling Gbg, Mlm, Upp Magnus Tengberg 070-562 11 94 · 031-743 42 11 magnus.tengberg@vasakronan.se