Ett landmärke för medskapare

Denna ikoniska byggnad i trä och glas, signerad Dorthe Mandrup, tar plats på kajkanten vid Hisingsbrons fäste och med utsikt mot Göta Älv. Med Kaj 16 vill vi skapa en kreativ, öppen arena för företagare, boende, besökare, innovatörer och entreprenörer. Ett landmärke för dig som vill vara en medskapare i det nya, innovativa Göteborg. Dörrarna kommer stå öppna, redo att fyllas med dina och andras önskedrömmar.

Kaj 16 är nästa byggsten i Lilla Bommenområdet, som utvecklas i snabb takt för att bli en levande och färgstark stadsdel.

Parallellt uppdrag

Att Lilla Bommen är under utveckling har knappast undgått någon. När det var dags att  utforska möjligheterna för utformningen av kvarteret närmast kajkanten genomfördes under hösten 2019 och våren 2020 parallella uppdrag tillsammans med Sveriges Arkitekter och Göteborgs Stad. Fyra team valdes ut att och förslaget från Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll var det bidrag som sammantaget bäst uppfyllde bedömningskriterierna och önskemålen i programmet.

Hur ser det här kvarteret ut i framtiden?

Målet är tydligt. Här ska finnas kontor, bostäder och publika verksamheter, levande stråk och attraktiva mötesplatser. Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll presenterar en dynamisk ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en trädkrona.

Basen erbjuder funktioner som ”surdegshotell, cykelreparatör, juicebar, specialiserade restauranger med snabb- och långsam mat av hög kvalitet, kaffebarer, vintage med mera.” Ovanpå basen en träkrona för kontor och bostäder av olika storlekar och typologier. Förslaget bygger på återanvändning av tidigare byggnadsmaterial och en hållbarhetscertifiering enligt LEED. Konstruktion och fasad av trä.

Bilder: Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll

Så här gick tävlingen tävlingen till

Det parallella uppdraget arrangerades av Vasakronan AB i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Processen påbörjades hösten 2019.
Sammanlagt inkom  43 intresseanmälningar varav fyra arkitektteam valdes ut:

  • Team Dorte Mandrup / Ramböll / Bisgaard
  • Team Helen & Hard / BSK / Funkia / ELU
  • Team Henning Larsen / Kanozi / Mandaworks / Sweco
  • Team Sunnerö / Urbio / Cowi

Klicka här för att läsa mer om processen

Både storskaligt och småskaligt

Bedömningsgruppens omdömen:  Dorte Mandrup visar prov på elegant hantering av volymerna där förslaget lyckas med att på samma gång vara både storskaligt och småskaligt och därigenom ansluter till staden och landskapet. Basen, en lätt glasfot, kommunicerar öppenhet och tillgänglighet och bär en krona av trä med en enhetlig och raffinerad träfasad där glasytor bidrar med intressanta skuggeffekter. Byggnaden erbjuder möjligheten att på de nedre planen mellan bro- och gatunivå röra sig runt på alla nivåer vilket är särskilt positivt. Genom sin generella struktur och 4 meters våningshöjd möjliggörs växling mellan ytor för kontor och bostäder i fortsatt utveckling där även förslagets fasadgestaltning bidrar. Den generella strukturen bedöms påverka byggbarheten positivt. Under bron föreslås en öppen yta möblerad med ett stiligt och flexibelt system för en marknadsplats.

Ett framtida landmärke

Bedömningsgruppens omdömen:  Byggnaden är skulptural med höga arkitektoniska kvaliteter. En karaktärsfull gestalt med stark och tydlig identitet i en dynamisk form som möter solljusets vandring, skapar utblickar och binder samman bro, gata och kaj såväl invändigt som utvändigt. Ett landmärke som genom samspel med Läppstiftet bildar ett portalmotiv mot nya Hisingsbron.

Kaj 16 luftvy

Innergård och grönstruktur

Bedömningsgruppens omdömen: Frågan om en stärkt grönstruktur besvaras genom Kronans genomarbetade system av planteringskärl för olika sorters vegetation vari ingår omhändertagande och nyttjande av dagvatten. Förslaget redovisar även en öppen innergård som förtjänstfullt ger boende och hyresgäster tillgång till en skyddad utemiljö. Hållbarhetsaspekter beaktas genom kronans trästomme med en generell och repetitiv struktur där bedömningsgruppen ser möjlighet till prefabricering medan basen utgörs av en friare form med stomme av betong och stål. Handfast återanvändning föreslås i befintlig byggnads källarbjälklag, pålar och som ballast i ny betong. Glas föreslås återanvändas i terrazzo och fasadplåtar i invändiga ytskikt.

Kontor och bostäder kopplas till kajläget

Berömningsgruppens omdömen:  Förslaget rymmer ett programinnehåll av kontor, olika former av bostäder och lokaler men även funktioner i gränslandet däremellan vilka kommer att utgöra viktiga pusselbitar i Lilla Bommen. Att bostadsinnehållet når ner och relaterar till gatu- och kajnivån är mycket positivt.

Unikt kajkantsläge

Kaj 16 har ett unikt kajkantsläge vid Göta Älv. En viktig del i utvecklingen av  kvarteret blir att aktivera och ta till vara på kajens möjligheter för att skapa folkliv och flöden. Gångavstånd till Centralstationen och en framtida ny kvartersstruktur kommer att ge Kaj 16 ett av Göteborgs mest attraktiva lägen. Både för kontor och bostäder. Bilderna visar byggnadens placering alldeles intill Hisingsbrons fäste.

En stadsdel med stor potential

Lilla Bommenområdet står inför ett rejält ansiktslyft. På ritborden ligger nya gatuplaner som öppnar upp mot vattnet och tillgängliggör kajerna.  Det planeras för arbetsplatser och bostäder för omkring 25 000 människor samt ett rikt utbud av restauranger, caféer, kultur och service. Hisingsbron och Platinan, områdets första nybyggnad med kontor, hotell och konferens är redan under uppförande, och nu planerar vi för nästa byggsten: Kaj 16.

Kaj 16 – nästa byggsten i Lilla Bommen

Kaj 16 ligger direkt intill älven vid Hisingsbrons nya fäste och granne med nya Platinan. Här vill vi skapa kontor, bostäder, kultur och service med klimatneutralt sikte inställt. Parallella uppdrag är genomförda och det vinnande bidraget presenterats här.  Nu tar nästa vidareutvecklingssteg vid.

Kaj 16 i korthet

Fastighet 

Gullbergsvass 16:1

Kommun 

Göteborg

Innehåll

Mixed Use-fastighet med kontor, handel, mat & dryck, kultur och bostäder

Adress

Gullbergs Strandgata 2-4, 6-8

Lokalytor 

37 500 kvm ljus BTA

Arkitekt

Dorte Mandrup

Miljömärkning 

LEED Platinum

Projektstatus

Parallella uppdrag genomförda 2020

Antal våningar / Höjd

17 vån, 78,5 m

Vill du säkra din plats i Kaj 16? 
Redan nu tar vi emot intresseanmälningar för framtida kontorsetableringar, kontakta Daniel.

Daniel Jighede
Uthyrningschef Daniel Jighede 070-453 01 42 · 031-743 42 24 daniel.jighede@vasakronan.se
Mats Enander
Fastighetsutvecklare Mats Enander 070-559 23 59 · 031-743 42 59 mats.enander@vasakronan.se

Andra projekt vid Lilla Bommen