Ett smart landmärke i trä

I perfekt läge några meter från kajkanten och mitt i stadens affärsliv skapas en smart byggnad som lyser upp det nya Göteborg.
Läs mer om projektet

Om byggprojektet

Vad är det som byggs?

En fastighet helt i trä med 30 000 kvm för kontor, handel, mat & dryck, hälsa och nöjen.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet startades upp under 2023 och ska färdigställas under 2027.

Hur påverkas området av byggprojektet?

Lilla Bommen genomgår en stor utveckling vilket Kaj 16 är en del av. Området för Kaj 16 kommer att vara inhägnat under hela byggtiden.

Aktuell bygginfo

Hösten 2023

  • Pålning och förberedande markarbeten.

Trafik

  • V. 37–38 fortsatt avstängning av Gullbergs Strandgata från Vikingsgatan. Trafik till och från
    P-arken kör in via Hamntorgsgatan.
  • V.39 stängs infarten till Hamntorgsgatan via Norra Sjöfarten. Trafik till och från P-arken kör in via Gullbergs Strandgata.
  • V.40 när Hamntorgsgatan öppnar igen kommer den vara enkelriktad med enbart infart från Norra Sjöfarten.
  • Gående och cyklister fortsätter att ledas ner på kajen, från Gullbergs Strandgata 10 till Läppstiftet.

Vill du ha löpande information om byggprojektet? Fyll i formuläret här bredvid eller kontakta projektkommunikatör irene.haslebrekk@vasakronan.se

Nyhetsbrev


Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Irene Haslebrekk, projektkommunikatör

irene.haslebrekk@vasakronan.se
Irene hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09.

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg