Strömshuset

En välkänd byggnad i centrala Göteborg som moderniserats men som bevarat de arkitektoniska värdena och fått en påbyggnad helt i trä.
AVSLUTAT

Vision

Visionen för Strömshuset var att skapa en modern, smart och hållbar fastighet med mångsidiga lösningar i historisk miljö. De ursprungliga arkitektoniska värdena bevarades och de ytterligare våningsplanen som lades till byggdes helt i trä. Dessutom skapades takterrasser med utsikt över innerstaden. Strömshuset ska vara en plats för nytänkande och innovation, men även kvalitet och tradition. Helt enkelt ett mångsidigt hus på en helt unik plats i centrala Göteborg.

Strömshuset uppfördes 1935 åt just C H Ström & Co som ett affärshus för herr- och dammode. Arkitekten Ove Gormsen hade amerikanska affärspalats som förebild när han ritade huset. Husets bärande pelare sitter ett par meter innanför fasaden som ett stålskelett, vilket gjorde det möjligt att ha obrutna skyltfönster, på bottenvåningen hade fönstren en bredd på hela 7,5 meter vilket var europeiskt rekord på den tiden.

Snabbfakta

  • Fastighet – Inom Vallgraven 22:15
  • Kommun – Göteborg
  • Byggstart – April 2020
  • Inflytt – Succesiv inflyttning under projektgenomförande. Sista inflytt 1 april 2022
  • Lokalytor – Uthyrningsarean 10 245 kvm är fördelad på ca 5 800 kvm kontor, ca 4 000 kvm butik och ca 325 kvm förråd och övrigt
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum (Målsättning. Certifiering sker efter avslutat projekt i förvaltningsskedet).Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitekt – Ove Gormsen (Kungsgatan 1935)
  • Arkitektkontor – Erik Thelaus Arkitektkontor (V:a Hamngatan 1971), FKI-konsulter (Vallgatan 2006), KUB Arkitekter/ Arkitema (2021)
  • Entreprenad – Totalentrepenad i samverkan med Veidekke

 

Ett mångsidigt hus med påbyggnad helt i trä

Strömshuset, den välkända funkisbyggnaden från 1935, har fått en varsam uppdatering där de ursprungliga arkitektoniska värdena bevarats och ytterligare våningsplanen, helt byggda i trä, lagts till. Dessutom skapades takterrasser med utsikt över innerstaden.

Projekt

Strömsprojektet omfattar totalt tre byggnader i Göteborgs innerstad, Strömshuset, Bankhus 17 och Bankhus 12. Projektet har genomförts som en totalentreprenad i samverkan med Veidekke.

Målet med projektet var att modernisera fastigheten samt skapa effektiva kontorslokaler i ett attraktivt område. Värdeskapande åtgärder har varit bland annat att skapa ny lokalyta genom en påbyggnad med trästomme (ca 1250 kvm LOA), stärka fastighetens identitet och återställa Strömshusets ursprungliga karaktär samt installera nya tekniska installationer för att minska energiförbrukningen.

Projektet genomfördes inom befintlig detaljplan och i april 2020 satte bygget igång.

Det har varit ett komplext projekt med ett stort underhållsbehov och projektet har genomförts med kvarsittande hyresgäster under produktionstiden. Även läget har gjort det utmanade då fastigheten ligger mitt den gamla stadskärnan. Trots detta har projektet genomförts med gott resultat.

Hållbarhet

Genom hela projektgenomförandet har projektets hållbarhetsmål varit i fokus där måluppfyllelsen inom flera områden överträffat förväntningarna, till exempel inom träpåbyggnad, förnyelsebart bränsle för transporter, minskat avfall och sänkt energiförbrukning.

Projektet har arbetat aktivt med återbruk och haft som målsättning att bygga en hel lokal av återbrukat material vilket gett lärdomar om nya arbetsprocesser och skalat upp återbruksarbetet.

Resultat

Strömshuset – en redan stark profil har stärkts ytterligare. Genom projektet har Vasakronan nu en fastighet med hög kvalitet, i bästa läge med nya moderna kontorslokaler.

Fastigheten har fått två nya takterrasser som finns tillgänglig för alla hyresgäster. I bottenplan har det öppnat upp restauranger hösten 2022 öppnar V Pizza. Mycket populära livsstilsbutiken Vallgatan 12 har kompletterat sin verksamhet med en restaurangdel.

En välkänd byggnad i centrala Göteborg

Här möts Vallgatan, Kungsgatan och Västra Hamngatan, varje gata med sin karaktär och utbud. Den vackra Domkyrkan precis utanför liksom buss- och spårvagnshållplats. På gångavstånd finns innerstadens hela utbud med allt från klädshopping till apotek.

Vill du veta mer om projekt Strömshuset?
Kontakta Gabriella Palmér.