Strömshuset

En välkänd byggnad i centrala Göteborg som moderniserats men som bevarat de arkitektoniska värdena och fått en påbyggnad helt i trä.

Vision

Visionen för Strömshuset var att skapa en modern, smart och hållbar fastighet med mångsidiga lösningar i historisk miljö. De ursprungliga arkitektoniska värdena bevarades och de ytterligare våningsplanen som lades till byggdes helt i trä. Dessutom skapades takterrasser med utsikt över innerstaden. Strömshuset ska vara en plats för nytänkande och innovation, men även kvalitet och tradition. Helt enkelt ett mångsidigt hus på en helt unik plats i centrala Göteborg.

Strömshuset uppfördes 1935 åt just C H Ström & Co som ett affärshus för herr- och dammode. Arkitekten Ove Gormsen hade amerikanska affärspalats som förebild när han ritade huset. Husets bärande pelare sitter ett par meter innanför fasaden som ett stålskelett, vilket gjorde det möjligt att ha obrutna skyltfönster, på bottenvåningen hade fönstren en bredd på hela 7,5 meter vilket var europeiskt rekord på den tiden.

Snabbfakta

  • Fastighet – Inom Vallgraven 22:15
  • Kommun – Göteborg
  • Byggstart – April 2020
  • Inflytt – Succesiv inflyttning under projektgenomförande. Sista inflytt 1 april 2022
  • Lokalytor – Uthyrningsarean 10 567 kvm är fördelad på ca 5 800 kvm kontor, ca 4 000 kvm butik och ca 770 kvm förråd och övrigt
  • Miljöcertifiering – LEED Platinum (Målsättning. Certifiering sker efter avslutat projekt i förvaltningsskedet).Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitekt – Ove Gormsen (Kungsgatan 1935)
  • Arkitektkontor – Erik Thelaus Arkitektkontor (V:a Hamngatan 1971), FKI-konsulter (Vallgatan 2006), KUB Arkitekter/ Arkitema (2021)
  • Entreprenad – Totalentrepenad i samverkan med Veidekke

 

Ett mångsidigt hus med påbyggnad helt i trä

Strömshuset, den välkända funkisbyggnaden från 1935, har fått en varsam uppdatering där de ursprungliga arkitektoniska värdena bevarats och ytterligare våningsplanen, helt byggda i trä, lagts till. Dessutom skapades takterrasser med utsikt över innerstaden.

Om projektet

Strömsprojektet omfattade totalt tre byggnader i Göteborgs innerstad, Strömshuset, Bankhus 17 och Bankhus 12. Projektet genomfördes som en totalentreprenad i samverkan med Veidekke.

Målet med projektet var att modernisera fastigheten och skapa attraktiva, effektiva kontorslokaler. Lokalytan i fastigheten utökades genom en påbyggnad med trästomme (ca 1250 kvm LOA), och fastighetens identitet förstärktes ytterligare genom att återställa fastighetens ursprungliga karaktär. En omfattande investering i nya tekniska installationer togs med i projektet för att minska fastighetens energiförbrukning.

Projektet byggstartades i april 2020 och genomfördes inom befintlig detaljplan med kvarsittande hyresgäster under produktionstiden. Det centrala läget, mitt i Göteborgs gamla stadskärna krävde stor omsorg under hela projektgenomförandet för att minimera påverkan för alla de tusentals människor som dagligen passerar här.

Hållbarhet

Genom hela projektgenomförandet har projektets hållbarhetsmål varit i fokus där måluppfyllelsen inom flera områden överträffat förväntningarna, till exempel inom träpåbyggnad, förnyelsebart bränsle för transporter, minskat avfall och sänkt energiförbrukning.

Projektet har arbetat aktivt med återbruk och haft som målsättning att bygga en hel lokal av återbrukat material vilket gett lärdomar om nya arbetsprocesser och skalat upp återbruksarbetet.

Resultat

Strömshuset, en redan välkänd profilbyggnad i Göteborg har stärkts ytterligare. Fastigheten har fått en återställd och uppgraderad fasad, utökade kontorsytor med trästomme samt två nya takterrasser tillgängliga för alla hyresgäster samt uppgraderade, attraktiva restaurang- och butikslokaler i gatuplan. Investeringen i nya tekniska installationer har minskat fastighetens totala energianvändning.

En välkänd byggnad i centrala Göteborg

Här möts Vallgatan, Kungsgatan och Västra Hamngatan, varje gata med sin karaktär och utbud. Den vackra Domkyrkan precis utanför liksom buss- och spårvagnshållplats. På gångavstånd finns innerstadens hela utbud med allt från klädshopping till apotek.

Vill du veta mer om projekt Strömshuset?
Kontakta Mats.

Fastighetsutvecklare Mats Enander 070-559 23 59 · 031-743 42 59 mats.enander@vasakronan.se