Hästskopalatset

I ett av Stockholms bästa lägen skapar vi en hållbar fastighet med historia för en grön framtid och nya idéer.

Vision

Hästskopalatset är en fastighet i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan som bär på en spännande historia. Ritat av arkitekt Knut Danning och byggt under åren 1903 – 1935, utformades Hästskopalatset redan från början till ett modernt affärspalats. Tillsammans med NK-huset är det den enda byggnaden kvar från tiden före Norrmalmsregleringen. Idag har byggnaden en grön kulturhistorisk klassificering.

Vi vill bevara och återskapa den högkvalitativa arkitekturen från när huset byggdes, men med modern teknik, då som nu, och gestaltning som möter dagens höga hållbarhetskrav. Hästskopalatset ska bli en unik, tidlös och personlig plats som andas premium, där klassiska Stockholm möter nya City. Här utvecklas idéer, affärer och människor i ett hållbart hus med historia.

Snabbfakta

 • Fastighet – Hästskon 9
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – Hösten 2022
 • Inflytt – 2025
 • Lokalytor – 9000 kvm, 3400 är handel och 5600 kontor
 • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina.Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Mimmi Kannel
 • Arkitektkontor – Equator
 • Entreprenad – Totalentrepenad i samverkan med Skanska
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

 

Hästskopalatset – återgår till sitt ursprung i modern tappning

Här skapas en brygga mellan det anrika city och den moderna stadskärnan med levande gatuliv, spännande innovativa lösningar för hållbarhet och smarta kontor.

Om projektet

Fastigheten är grönklassad vilket innebär att den bedöms vara av kulturhistoriskt värde. Vi vill bevara och återgå till husets ursprungliga 30-tals arkitektur som kommer att synas utåt i fasaden.
Teknik som idag finns högst upp i huset ersätts med ny som placeras i källaren. I dess ställe skapas kontorsutrymmen samt en takterrass där man kan blicka ut mot Stockholms inlopp. Genom att uppgradera fasaden och skapa ny belysning under arkaden mot Regeringsgatan bildas ett nytt stadsrum. Gatuplanet kommer att få ytterligare entré och café mot Regeringsgatan för att skapa bättre flöden och möjligheter till möten. Lägg därtill hängande grönska från balkongerna ovan, som skapar en livfull inramning till byggnaden, så blir Hästskopalatset återigen en självklar och magnifik blickpunkt i betongdjungeln.

En utmaning kommer vara att påverka gatumiljöer, hyresgäster, grannar och förbipasserande så lite som möjligt under denna omfattande ombyggnation.

Projektet Hästskopalatset är totalentreprenad i samverkan med Skanska.

Här hittar du aktuell bygginformation

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Tekniksystemet byts ut och moderniseras vilket kommer minska energibehovet. Exempelvis installeras en så kallad akvifer som utvinner all värme och kyla till byggnaden från vattnet i underliggande Brunkebergsåsen.
 • Undertaksplattor från denna fastighet återbrukas och används till ett annat projekt i Solna.
 • Planteringar med artrik växtlighet på balkongerna, kombinerat med sedumtäckta ytor på tak och innergård, bidrar till den biologiska mångfalden i staden samt till välmående hos de människor som vistas där.
 • Goda kollektivtrafikförbindelser samt cykelservice under huset bidrar till att många som ska till och från fastigheten reser med lägsta möjliga CO2-utsläpp.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Nyfiken på Hästskopalatset?

Hör av dig till Therese. Intresserad av kontor? Kontakta Philip.

Therese Hultquist

Fastighetsutvecklare 072-246 67 98

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73