Ett historiskt hus får nytt liv

I ett av Stockholms bästa lägen skapar vi en hållbar fastighet med historia för en grön framtid och nya idéer.
Läs mer om projektet

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Vi renoverar lokaler, fasaden och byter tekniska installationer i fastigheten.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet väntas pågå fram till 2025.

Hur påverkas området av byggprojektet?

Under tiden för renoveringen kommer området framför fastigheten att stängas av och inhägnas.

Aktuell bygginfo

Juli – augusti 2024

  • Arbete med fönster- och fasadrenovering pågår.
  • Tyngre maskinrivningsarbeten pågår och arbeten kring att komplettera den befintliga stommen.
  • Byggnation av innerväggar och installationer pågår.
  • Det kommer att vara mycket transporter till och från arbetsplatsen och viss logistikhantering kommer att ske kvällstid.
  • Arbete pågår i största möjliga mån under ordinarie arbetstid 06:30-15:30, men visst arbete kommer att ske kvällar och helger.

Vill du ha löpande information om byggprojektet?  Fyll i formuläret här bredvid.

Nyhetsbrev


Kontakt och information om Whistleblowing 

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Victoria Pagel, projektkommunikatör

victoria.pagel@vasakronan.se
Victoria hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09.

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg