Grev Tureplan

I projektet Grev Tureplan putsar vi upp en pärla med klassisk karaktär och unik personlighet – redo för framtidens krav på flexibilitet och hållbarhet.

Vision

Med projektet Grev Tureplan vill vi lyfta och göra en anonym plats känd. Målet är att förädla ett av Stockholms absoluta paradlägen med en toppmodern kontorsprodukt och effektiva lokaler i gatuplan för handel och restaurang.

Byggnaden Grev Tureplan var färdig 1936 och byggdes för ”Städernas allmänna brandstodsbolag”. Arkitekt var Gustaf Clason d.y. Fastigheten präglades av den strama 30-tals klassicismen ”Swedish Grace”. Själva platsen var redan då full av aktiviteter och ett nav för kultur och nytänkande företag. Biografen Spegeln, en av Sveriges första biografer, fanns tidigare i fastigheten.

Kombinationen av stora, öppna ytor med en vacker utsikt över levande gator tillsammans med den gröna, avskärmade och lugna innergården skapar en plats att utvecklas på. Och en plats att bjuda in till. Med generös takhöjd, allt du kan önska precis intill knuten och oslagbar närhet till kommunikationer är det här en plats gjord för sofistikerade möten. En plats som erbjuder puls och naturliga tempoväxlingar. Lugn och energi på samma gång.

Läs mer om Grev Tureplan

Snabbfakta

 • Fastighet – Sperlingens Backe 47
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – 2021
 • Inflytt – Sommaren 2024
 • Lokalytor – Cirka 12 000 kvadratmeter BTA och 8488 LOA inklusive påbyggnad
 • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Tord-Rikard Söderström
 • Arkitektkontor – Kockum Luttinger Söderström
 • Entreprenad – Delad entreprenad
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Ett klassiskt hus med flöde, energi och lugn

Grev Tureplan är en klassisk byggnad med historia och själ sprungen ur en funktionell och tidlös svensk 30-tals arkitektur, så kallad ”Swedish Grace”. Bakom den klassiska fasaden, klädd i ursprunglig Ekebergsmarmor, finns en väl bevarad interiör byggd i exklusiva material och ett omsorgsfullt hantverk. Det här vill vi förstås bevara, och lyfta fram med varsam hand i renoveringen.

Om projektet

Mitt i Stockholms mest livfulla kvarter renoverar Vasakronan en klassisk fastighet om 7 000 kvadratmeter kontor i sju plan samt 1 100 kvadratmeter handel och restaurang. Gatuplan längs med Grev Turegatan kommer innehålla restauranger och längs med Birger Jarlsgatan blir det butiker.

Projektet utförs utan pappersritningar. All dokumentation och kommunikation sker digitalt med hjälp av bland annat 3D-modeller, BIM-modeller, surfplattor och en 360-kamera som filmar bygget varje vecka.

I projektet lägger vi stort fokus på återbruk och hållbara val för att bidra till fastighetens långsiktighet. All teknik i huset byts ut då den har överskridit sin livslängd.

Utmaningar med projektet är att fastigheten ligger mitt i city där det är mycket liv och rörelse. Fastigheten är även K-märkt vilket gör att den har antikvariska krav som behövs följas och ta hänsyn till.

Grev Tureplan utvecklas inom befintlig detaljplan. Detaljplanen har vunnit laga kraft och en påbyggnad kommer att genomföras inom ramen för projektet.

Projektet har tilldelats kvalitetsutmärkelsen ”PQi-Utmärkt Projektkvalitet”. Läs mer om utmärkelsen här.

Här hittar du aktuell bygginformation

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Projektet ska miljöcertifieras enligt det internationella certifieringssystemet LEED med ambitionen att nå Platinum, det högsta möjliga betyget. Detta ställer höga hållbarhetskrav på hela projektet.
 • Projektet utförs helt utan pappersritningar. All dokumentation och kommunikation sker digitalt med hjälp av bland annat 3D-modeller, BIM-modeller, surfplattor och en 360-kamera som filmar bygget varje vecka.
 • Hela fastighetens tekniksystem byts ut och moderniseras. Energiförbrukningen kommer halveras genom värmeåtervinningsfunktioner tillsammans med ny isolering och fönsterglas. Fastigheten kommer dessutom att få solceller och batterilager som gör det möjligt för fastigheten att sälja överskottsenergi till elnätet.
 • Befintliga gipsväggar har skruvats ner för att sedan återanvändas i fastigheten.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Vill du veta mer om Grev Tureplan?

Hör av dig till Daniel. Intresserad av kontor? Kontakta Philip.

Daniel Engberg

Fastighetsutvecklare

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73

Läs mer om Grev Tureplan

Aktuell bygginformation

Vasakronans lediga lokaler i Stockholm