Vasakronans projekt vid Stureplan i centrala Stockholm tilldelas kvalitetsutmärkelsen ”PQi-Utmärkt Projektkvalitet”

Totalt har 120 projekt mätts med PQi under året och av dessa utmärkte sig två projekt: Vasakronans projekt, Grev Tureplan (Sperlingens backe 47) på Stureplan samt UBP Labbhus 5B i Uppsala där Corem är byggherre och NCC totalentreprenör. Vinnarna kommunicerades igår kväll, 29 november, på ett event, ”Det goda projektet”, arrangerat av Byggherrarna och med fokus på byggprojekt och människorna som driver dem.

PQI, med fokus på kvalitet

PQi, Project Quality Index, är en modell för att mäta kvaliteten i byggprojekt. Syftet är att sätta fokus på kvalitetsfrågan i projektet, där allt från planering, ledarskap och arbetsmiljö till tidplan och budget mäts. Alla som jobbar i ett projekt, inklusive underentreprenörer, får svara anonymt via en molnbaserad enkät. Mätmodell och mätverktyg är utvecklade av Binosight i samverkan med Luleå tekniska universitet och Byggherrarna Sverige.

Grev Tureplan är en totalrenovering som utförs helt utan pappersritningar; all dokumentation och kommunikation sker digitalt med hjälp av bland annat 3D-modeller, BIM-modeller, surfplattor och en 360-kamera som filmar bygget varje vecka. Vasakronan genomför renoveringen tillsammans med Red Management och Byggstyrning och projektet är en delad entreprenad.

På bild från vänster till höger: Projektledare Martin Fhölenhag, Red Management, Jan-Erik Hellman, Vasakronan, samt Emil Johansson från Byggstyrning. Foto: Anna Sjöström

Till grund för priset ligger en fin motivering:

”Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap, gav projektet framgång i en komplex och krävande miljö. Detta är ett projekt där projektmedarbetarna prisar det goda arbetsklimatet och ledningens hänsyn till och respekt för individen. Hög kompetens och en stark sammanhållning där laget kommer framför jaget bidrog till engagemang och stolthet i alla led. Ett helt digitalt arbetssätt, där alla i realtid haft tillgång till den senaste informationen, skapade transparens, kortade ledtider och gjorde att kostsamma fel kunde undvikas.”

Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt, Vasakronan, var en av de som var på plats för att representera projektet och ta emot priset:

– Det här är ett komplext projekt på alla sätt och jag är imponerad av den mycket höga kvaliteten i projektleveransen. Det är klart att det är roligt att det uppmärksammas på det här sättet men jag är inte förvånad, vi har ett väldigt bra team på plats.

Projektet är fullt uthyrt till ARC och ska stå klart för inflyttning våren 2024.

Mer om Grev Tureplan