Sergelhusen

Ett av Stockholm city största ombyggnadsprojekt i modern tid. Ett projekt som förändrade Stockholms hjärta, öppnade upp stängda platser och skapade plats för folkliv all tid.

Vision

I utvecklingen av Sergelhusen har vi tagit tillvara på ett av Stockholms bästa lägen för att skapa ett aktivt och levande city. Vår vision har varit att skapa en välkomnande plats för alla människor, som lever dygnet runt. Med ett innehåll som lever med, och speglar sin nutid – hela tiden. Det är en historisk förändring av stadens mest centrala plats där kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll. Här skapas förutsättningar för de möten och det folkliv som förväntas finnas i en stadskärna.

Den anonyma, slutna byggnaden från 1960-talet har byggts om från grunden. Stommen fick stå kvar, men i övrigt är allting nytt. Huset har fått en uppdaterad fasad där den ursprungliga graniten återanvänds, men uttrycket har blivit ett helt annat. Nu flirtar den ljusa, lätta och öppna fasaden med de ursprungliga tankarna från 60-talet. Det var oerhört viktigt för tillgänglighet och trygghet att öppna upp gatuplan med stora glaspartier för att få ”ögon mot gatan”.  Här har gjorts plats för handel, upplevelser och aktiviteter. Helt enkelt en plats för folkliv.

Snabbfakta

 • Fastighet – Hästskon 12
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – Ombyggnation startade 2017
 • Inflytt – 2022
 • Lokalytor – Ca 85 000 kvm BTA
 • Miljöcertifiering – LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Kjell Ödeen
 • Arkitektkontor – Marge Arkitekter och arkitektbyrån Equator Stockholm
 • Entreprenad – Huvudentreprenader i samverkan med Zengun, Veidekke och NCC
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Om projektet

Projektet Sergelhusen omfattade tre huskroppar med fasad mot fyra olika gator: Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Det är ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid. Om- och nybyggnationerna pågick mellan 2017 – 2020 och Sergelhusen togs i bruk under 2020.

Fastigheterna i Kvarteret Hästskon 12 stod klara i början på 1960-talet och byggdes för att inrymma Skandinaviska Enskilda Bankens huvudkontor. Sommaren 2017, cirka 50 år senare, flyttade banken från city vilket skapade ett unikt tillfälle att modernisera och anpassa fastigheten. Initialt benämndes projektet för Sergelhuset, men döptes om till Sergelhusen eftersom flera hus ingick i projektet.

Att bygga om ett stort kvarter mitt i centrala Stockholm innebär stora logistiska och säkerhetsmässiga utmaningar. När produktionen var som mest intensiv var uppemot 700 yrkesarbetare och tjänstemän aktiva samtidigt på arbetsplatsen.

Hållbarhet

Merparten av fastigheterna har en återbrukad betongstomme och har moderniserats med hjälp av återbrukad granit och glas. Material och inredning från de invändiga rivningarna har tagits till vara på så mycket som möjligt. Det har resulterat i att exempelvis 41 ton inredning, dörrar, pentry och undertak har återanvänts i våra egna fastigheter eller sålts. Sergelhusen har mer än 55 000 växter på sina tak och terrasser som renar luften från luftföroreningar och binder koldioxid. De ger även plats och näring till livsviktig biologisk mångfald och reglerar både temperatur och buller. Taken tar hand om regnvatten lokalt och avlastar på så sätt dagvattennäten.

Vasakronan och våra entreprenörer har lagt stor vikt vid avfallshanteringen i projektgenomförandet. Målet var att max fem procent av avfallet skulle hamna på deponi. Ett tufft mål för ett ombyggnadsprojekt. Istället lyckades vi få ner mängden deponi till 0,5 procent tack vare målmedveten sortering i, inte mindre än, tolv fraktioner. Sergelhusen är miljöklassat LEED Platina, vilket ställer höga krav på energiåtgången. Den befintliga byggnaden var i sig ganska energisnål. Men efter ombyggnaden är den ännu bättre. Vi ligger nästan 50 procent under gällande nybyggnadskrav. Det goda resultatet har vi lyckats med tack vare ett mycket lågt energibehov samt att vi försörjer byggnaden genom att nyttja värmen i det grundvatten som finns i en akvifer i Brunkebergsåsen under byggnaderna. Flera innovativa energi- och hållbarhetslösningar har byggts in som exempelvis regnvattenbesparing för spolning av wc och en akvifer för energiåtervinning.

Resultat

Sergelhusen erbjuder idag sammanlagt cirka 57 000 kvadratmeter moderna kontor, butikslokaler, bostäder, eventytor och mötesplatser. Ett tidigare stängt och slutet gatuplan har öppnats upp med butiker och restauranger med glasade fasader längs med både Sveavägen och Malmskillnadsgatan.

Fastigheten har fått ett helt nytt utseende, flera nya funktioner och mervärden som inte enbart kommer de nya hyresgästerna till godo, utan alla de människor som rör sig i området. Sergelhusen certifierades med en poängplacering i världsklass. Det finns bara två andra fastigheter i världen som nått högre poäng enligt LEED v4/v4.1 BDC (Building Design and Construction) (2020).

Här är ett axplock av de priser, nomineringar och utmärkelser som Sergelhusen har fått:

Sergelhuset

Sveavägen 2-10, Malmskillnadsgatan 9-17

Hästskon 12 har fått ett helt nytt utseende, flera nya funktioner och mervärden som inte enbart kommer de nya hyresgästerna till godo, utan alla de människor som rör sig i området. En ny moderniserad fasad i återbrukad granit och glas ger ett nytt ansikte ut mot Sergels torg. Den nya fasaden är byggd på en återbrukad betongstomme och är ett bevis på att återbruk och återanvändning inte behöver vara tråkigt. En ny takterrass med pollinerande växter ger nya landningsplatser för bin i staden och rekreationsytor för de (mänskliga) hyresgästerna i huset, och en ny utomhustrappa binder samman Malmskillnadsgatan och Sergels torg. Ett tidigare stängt och slutet gatuplan har öppnats upp med butiker och restauranger med glasade fasader längs med både Sveavägen och Malmskillnadsgatan. Flera innovativa energi- och hållbarhetslösningar har byggts in som exempelvis regnvattenbesparing för spolning av wc, akvifär för energiåtervinning.

 • Återbrukad betongstomme och fasadgranit
 • Ny trappa mellan Malmskillnadsgatan och Sergels torg
 • Innovativa energi- och hållbarhetslösningar

Sergelpaviljongen och Soltrappan

Sergels torg / Malmskillnadsgatan 9

En tidigare tillbyggnad som gjordes i hörnet Sveavägen och Hamngatan under 90-talet har rivits helt för att ge plats åt Sergelpaviljongen och en bred trappa, kallad Soltrappan, som binder ihop Sveavägen och Malmskillnadsgatan. Det har återskapat möjligheten att röra sig mellan de tre gatunivåer som huset angränsar till och skapat helt nya folkflöden i kvarteret.

Sergelpaviljongen är en del av Sergelhusen och en ny byggnad i Stockholms absoluta city. Dess fasad är platsgjuten i röd betong med ett fasadkonstverk av Gunilla Klingberg. Virvelvind heter fasadkonstverket som är ingjutet i Sergelpaviljongens fasad och reflekterar händelserna runt Sergels torg. Sergelpaviljongen rymmer en studio på övre plan och en restaurang och cocktailbar på nedre. Allt med Stockholm som fond.

Hamngatspalatset

Hamngatan 24-32, nybyggt med kakelfasad

Längs med Hamngatan har ett tidigare hus ersatts av ett nybyggt hus med vacker grön fasad av 5 600 keramikplattor i 220 olika storlekar. Särskilt förtjusta är vi i det vackra välvda entrétaket på Hamngatan 26. Ansvarig arkitekt för fasadutformning är Marge Arkitekter. Fastigheten innehåller butiksytor i gatuplan och kontor i de övre planen. Högst upp i huset finns en takterrass med pollinerande växter och utsikt över Stockholm.

Malmskillnadsgatan 34-40

Restauranger, kontor, takbar och takterrass

Fastigheten som vetter med sin fasad mot Malmskillnadsgatan 34-40 är en del av Sergelhusen. Den tidigare enformiga och slutna fastigheten har nu fått ett helt nytt utseende och flera nya funktioner. Nu har den långa fasaden brutits ner i tre delar, som klätts med olika material så att byggnaden uppfattas som tre i stället för en. I gatunivå öppnar den tidigare slutna bankbyggnaden upp sig och välkomnar restaurangbesökare och flanerare.

En nyansering längs med gatan genom variation i material, vinklar, röd granit, lackad plåt och linjeglas. Bostadsfasaden i korsningen Mäster Samuelsgatan / Malmskillnadsgatan är uppbyggd av fasadelement i cederträspån. Spån av cederträ har mycket lång hållbarhet och kräver minimalt med underhåll. Bränd gran, en traditionell teknik från Japan, ger ett bra skydd mot mögel. Trä är ett mycket ovanligt fasadmaterial mitt inne i stadskärnan och ger byggnaden en värme som välkomnas.

Högst upp ligger takterrassen med takbar, utsikt över Stockholm, pollinerande växter och rekreation för besökare såväl som företagen i husen.

 

Pst..kommer du ihåg hur det såg ut innan?

Ett banbrytande projekt med flera hållbarhetsinitiativ

Sergelhuset vid Sergels torg i Stockholm, är ett banbrytande projekt med flera hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.

Hör Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell, berätta om Sergelhuset och varför Vasakronan satsar på att LEED-certifiera sina fastigheter.

Vill du veta mer om Sergelhusen eller hur vi jobbar med stadsutveckling?
Prata med Jan-Erik.

Chef investeringar och projekt Jan-Erik Hellman 076-844 19 20 · 08-566 205 30 jan-erik.hellman@vasakronan.se