Lumi

Lumi är latin och betyder ”light of life”. Något som väldigt väl fångar filosofin i det här projektet. Här utvecklar vi sju våningar ljusa, öppna kontor och en bas för ett hållbart arbetsliv.
PÅGÅENDE

Vision

Efter Juvelen och Magasin X fortsätter vi att utveckla Södra City, en attraktiv central stadsdel som är visionär, livfull och med hållbarhet i fokus.

Den befintliga byggnaden byggdes på 70-talet lite som en barriär för att markera ett tydligt avslut av innerstaden. Kvarteret har även förhöjda våningsplan vilket omöjliggör butiker och ett levande gatuplan. Genom att få ned butiker, restauranger och service till gatunivå ges möjlighet för att skapa flöden, liv och rörelse. Där ljuset från lokalerna flödar ut på trottoaren uppstår en varm och välkomnande miljö.

Lumi är latin och betyder ”light of life”. Något som väldigt väl fångar filosofin i det här projektet. Här utvecklar vi sju våningar ljusa, öppna kontor och en bas för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att fastigheten ska bjuda på puls, paus och inspiration i en arbetsmiljö med lågt klimatavtryck och estetiskt återbruk.

Läs mer om Lumi här (pdf)

Snabbfakta

  • Fastighet – Kungsängen 16:6
  • Kommun – Uppsala
  • Byggstart – 2022
  • Inflytt – 2024
  • Lokalytor – Cirka 21 000 kvm BTA, 15 000 kvm LOA inklusive påbyggnad
  • Miljöcertifiering – Målsättning LEED Platinum. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitekt – Anders Tväråna
  • Arkitektkontor – White arkitekter
  • Entreprenad – Delad entreprenad
  • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Lumi – en bas för hållbart arbetsliv

Lumi ligger mellan Resecentrum och Fyrisån. Det är det tredje fastighetsutvecklingsprojektet i Södra city, ett område som utvecklas i snabb takt av Vasakronan i nära samarbete med Uppsala kommun. Målet är en hållbar stadsdel, ett nytt grönt stadsstråk och lösningar i framkant.

Om projektet

Stora delar av Lumi demonteras i sin helhet. Vi kommer att behålla tre byggnadskroppar som vi kopplar samman med en ljusgård. Genom att binda samman dessa byggnadskroppar med ljusgården skapas en struktur som lämpar sig för moderna och flexibla kontor. Vi ändrade detaljplanen i sent skede för att möjliggöra att ta till vara på de befintliga betongstommarna och undvika att riva dessa.

En utmaning är det förhöjda entréplanet som vi får anpassa med lokala sänkningar i hörnlokaler för att skapa service och utbud i gatunivå.

Det unika är att vi utöver betongstommen tänjer på vad som går att återbruka. Det ingen har gjort tidigare är att göra detta i denna storskalighet som vi nu gör. Normalt sker det i lokalanpassningar på några hundra kvadratmeter. Men vi försöker att göra det för hela bygget.

Hållbarhet

Hela fastigheten präglas av ett visionärt återbruk där husets stomme behålls i sin helhet och tegelväggar i källaren bevaras där det är möjligt. Nya väggar byggs upp av demonterat tegel eller återbrukade gipsväggar. Målsättningen är att 100 procent av skåpinredning till pentryn, dörrar och glaspartier ska vara återbrukade. Stålbalkar från stommen återbrukas som belysningsstolpar.

Fastigheten kommer vara utrustad med tak- och fasadintegrerade solceller som bidrar till att minska energianvändningen. Regnvattenåtervinning kommer att finnas för att återvinna regnvatten för att spola toaletterna med.

Genom att återbruka betongstommen och grundläggningen, som har störst klimatpåverkan, fortsätter vi vårt arbete med att hitta metoder för att minska klimatpåverkan i våra nyproduktioner.

Följ med in i Lumi

Uthyrningen pågår och de första grundläggande arbetena för Lumi har startat. Men själva inflyttningsdatumet ligger en bit bort. Många är ändå nyfikna på hur Lumi kommer att bli. Här bjuder vi på en första titt.

Allting kanske inte blir exakt så som i filmen, men nästan! Häng med oss in.

Besök sodracity.se/lumi

Följ med till Södra City

Om du promenerar runt i det område som vi kallar för Södra City idag så kan det kanske vara svårt att förstå hur det kommer att se ut i framtiden. Utvecklingen pågår för fullt och Södra City kommer inte att visa sin vackraste sida än på ett tag. För att du ska förstå hur fint det kommer att bli har vi tagit fram den här filmen. Följ med till Södra City redan nu.

Besök sodracity.se

Ladda ner presentationen för Södra city (pdf)

Visionärt återbruk och ett spännande cityläge

Lumi präglas av ljus, rymd och estetiska materialval varav flera återbrukade. Läget med parker och Uppsalas nya grönstråk precis intill gör det enkelt att komma ut på lunchpromenad eller joggingtur under arbetsdagen, och takterrassen bjuder in till utomhusmöten eller bara en andningspaus. Närheten till Resecentrum, Centrala Uppsala och större infartsvägar gör vägen till och från jobbet lite enklare.

Vill du veta mer om Lumi och Södra Citys utveckling i Uppsala?
Hör av dig till Marcus, det här är hans favoritsamtalsämne!

Fastighetsutvecklare Marcus Levin 076-320 30 40 · 018-489 20 42 marcus.levin@vasakronan.se