Styrning & kontroll

Det ska gå rätt till

Så styr vi

Vi motverkar all form av korruption och andra oegentligheter på flera olika sätt. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de policyer och uppförandekoder som vi tagit fram. Uppförandekoderna samt ett urval av våra policyer hittar du nedan.

Visselblåsning

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta. Antingen till Vasakronans egen compliance officer eller till företagets externa visslarfunktion. Den externa visslarfunktionen är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Så här gör du en anmälan:

Gör en anmälan till compliance officer, Sheila Florell

I kommunikationen med compliance officer gäller så kallad meddelarfrihet. Det innebär att compliance officer har tystnadsplikt om vem som är informationsgivare. Du når Sheila Florell på mejl: Sheila.Florell@vasakronan.se eller telefon: 08-566 205 56

Gör en anmälan till Interaktiv Säkerhet

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

 1. Fyll i frågeformuläret
 2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
 3. Mejla till  vasakronan@whistleblower.se
 4. Skicka din anmälan via post till adressen:
  Interaktiv Säkerhet i Norden AB;
  “Vasakronan”
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Har du funderingar kring Vasakronans uppförandekod?
Kontakta Sheila Florell så hjälper hon dig.

Sheila Florell