Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2022-04-21

Filterbyten i fastigheten

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del av vårt gemensamma miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla miljöarbetet tillsammans med våra hyresgäster, så att fastigheten får en god miljöstatus och vi reducerar vår gemensamma miljöpåverkan. 

Om du vill veta mer om hur ni som hyresgäst kan minska er miljö- och klimatpåverkan via er avfallshantering är du välkommen att kontakta någon av Vasakronans fastighetsansvariga teknik i Sergelhusen (för kontor respektive butik/restaurang). 

Ragn-Sells sköter Sergelhusens praktiska avfallshantering
Praktiska vardagsfrågor om Sergelhusens avfallshantering besvaras bäst av avfallsoperatören Ragn-Sells.  

Ragn-Sells lokala kontaktpersoner i Sergelhusen: 
Joakim Henningsson: 070-927 49 87 eller joakim.henningsson@ragnsells.com
Avfallstelefonen: 070-927 21 32
Miljöstationen är bemannad på vardagar mellan 07:00 – 16:00 

Ragn-Sells centrala kundtjänst: 0771-88 88 88 

För butikshyresgäster 
Butikshyresgäster slänger sitt avfall i anvisat miljörum i anslutning till lastfaret på garageplan. Vid miljörummet identifierar sig hyresgästen med sin passerbricka/tagg/kort, varpå avfallet vägs och registreras för att sedan sorteras i rätt fraktion.  

För restauranghyresgäster
Det finns två miljörum för restauranger i fastigheten. Kontakta Ragn-Sells (se kontaktuppgifter ovan) för mer information om vilket miljörum ni ska använda, hur ni hittar dit, kommer in samt sorterar ert restaurangavfall.  

För kontorshyresgäster
I Sergelhusen har Vasakronan tillsammans med Svensk Avfallsrådgivning och Ragn-Sells utvecklat ett koncept som kallas våningsplanshämtning. Det innebär att Ragn-Sells, för att skapa en effektiv och obruten kedja, hämtar avfallet hos er som hyresgäst och tar det till husets miljörum och sedan vidare i avfallets kretslopp.

Sorteringen börjar på varje kontor
Källsorteringen påbörjas inne på kontoret, där pentryinredningen är utrustad med sorteringsmöjlighet i flera fraktioner. För tömning av avfallet kommer en miljövärd från Ragn-Sells till era lokaler, med en frekvens som bestäms i samråd med er.  

Alla lokaler är utrustade med pentryinredning för sortering av avfall i de fraktioner som i huvudsak uppkommer på kontor. Extra avfallsmöblering kan utredas och köpas in med hjälp av Svensk Avfallsrådgivning. För konsultation och inköp av extra möblering kontaktar du enklast vasakronan@svenskavfallsrådgivning.se.  

De fraktioner som hämtas hos respektive kontorshyresgäst är: 

 • Matavfall (komposterbart köks- och hushållsavfall)
 • Pappersförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Plastförpackningar (både hård och mjuk plast)
 • Metallförpackningar
 • Wellpapp
 • Osorterat rest-/hushållsavfall (t.ex. kladdiga förpackningar, tobak, disktrasor, ätpinnar och annat ej återvinningsbart material)
 • Brännbart avfall (ej återvinningsbart material som plastat papper, klisterlappar m.m.) 
 • Kontorspapper (separat avtal tecknas med Ragn-Sells)
 • Sekretesspapper (separat avtal tecknas med Ragn-Sells)
 • Tidningar
 • Plastfolie LDP-plast, ofärgad (plastfilm runt pallar, tidningar, bubbelplast m.m.)
 • Elektronik
 • Batterier
 • Ljuskällor (glödlampor, halogenlampor m.m.)
 • Lysrör (raka lysrör)

Matavfallet ska slängas i särskilda papperspåsar. Dessa tillhandahålls av Ragn-Sells, som vid hämtning av avfallet även tillser att det finns påsar kvar i era kontorslokaler. Ni kan även beställa extra påsar direkt av Ragn-Sells.
Större mängder eller ovanligt avfall
Merparten av det avfall som uppstår på arbetsplatsen består av de fraktioner som listats ovan, men ibland kan det finnas andra typer av avfall eller avfall som inte får plats i avsedda behållare. Det kan exempelvis handla om:

 • Större mängder avfall i samband med till exempel flyttning eller utbyte av möbler. 
 • Farligt avfall, till exempel färgburkar, oljor, lösningsmedel och större elektronikprodukter.
 • Blandat avfall, till exempel inredning, gips, isolering och icke brännbart från en ombyggnad eller lokalanpassning. 

För sådant avfall ska en specialbeställning göras hos Ragn-Sells kundtjänst på telefon 0771-88 88 88. Kostnader för hämtning och omhändertagande av avfallet betalas av hyresgästen. Det är alltid möjligt att kontakta Ragn-Sells kundtjänst eller Sergelhusens lokala kontakt hos Ragn-Sells om det uppstår frågor kring hur avfallet ska sorteras eller förvaras. Det är också möjligt att beställa extrahämtningar av avfall.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning och halkbekämpning av gatorna kring fastigheten ansvarar Stockholms stad för.

Om farliga istappar upptäcks på något av Sergelhusen, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 20 600. 

Istappstelefonen, telefon 08-503 80 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet. 

Utrymning & brandskydd

Fastighetens gemensamma brandlarm
I Sergelhusen finns ett heltäckande brandlarm, som är kopplat till Vasakronans så kallade larmbord. Fastighetens larmknappar är kopplade till SOS Alarm. Lokalerna i fastigheten har också sprinkler. Vid arbeten i hyresgästers lokaler, som kräver att brandlarm och sprinkler tillfälligt stängs av, måste Vasakronans kundservice kontaktas med god framförhållning.  

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar: 

 • att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
 • att släckutrustning finns till hands.
 • att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar.
 • att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens respektive Vasakronans ansvar

Du hittar mer info om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och kan få hjälp att komma igång med ert brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvar.

Vasakronans tjänstepartner Coor Service Management erbjuder rådgivning för SBA. Även Securitas erbjuder rådgivning för SBA

Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, hittar du mer information hos Arbetsmiljöverket

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, skräp och annat som kan vara i vägen. 

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos flera leverantörer. Kontakta Vasakronans kundservice för mer information. 

Brandtillsyn
Brandtillsyn ska ske enligt ”Lag om skydd mot olyckor”. Mer information hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela därför alltid Vasakronans kundtjänst i förväg innan sådana arbeten. Rökmaskiner på ett event kan ge en trevlig atmosfär – men de kan också innebära en onödig kostnad om rökdetektorerna utlöses och brandkåren rycker ut. Rådgör med Vasakronan i god tid före eventet. 

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Sergelhusen är certifierade på den högsta nivån Platinum enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter. 

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla sin certifiering är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Läs mer om LEED-certifiering hos Sweden Green Building Council eller kontakta din fastighetschef på Vasakronan för mer information 

Sweden Green Building Council har utsett Sergelhusen till Årets LEED-byggnad/projekt 2020 med motiveringen:

”Sergelhuset är ett enastående exempel på ett harmoniskt och integrerat tillvägagångssätt för social och miljömässig hållbarhet med en suverän gestaltning mitt i centrala Stockholm. Projektet är banbrytande inom ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.”

Innovativa lösningar i Sergelhusen
Fastigheten ligger i framkant med flera innovativa och hållbara lösningar. Delar av Sergelhusen värms upp och kyls ner med energi från en så kallad akvifer (ett grundvattenlager i Brunkebergsåsen under fastigheten), vilket minskar energianvändningen. När akviferen inte räcker till kopplas vanlig fjärrvärme eller fjärrkyla in som komplement.  

Ungefär hälften av fastighetens toaletter spolas med uppsamlat regnvatten, så kallat dagvatten, vilket minskar användningen av friskvatten. Dagvatten används också till bevattning av växterna på byggnadernas takterrasser, som både ser trevliga ut, bidrar till isolering mot kyla och värme samt binder koldioxid via sin fotosyntes. 

I fastigheten finns en toppmodern hubb för smarta transporter och minskat avfall. 

Istället för att varje kontorshyresgäst ska sköta sin avfallshantering själv, så hämtar Ragn-Sells avfallet i hyresgästens lokal, sorterar och transporterar iväg det. Smart, effektivt och hållbart.

Lokalen står för en stor del av er verksamhets miljöpåverkan
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning. Grön el och grönt hyresavtal är två effektiva sätt att göra er egen verksamhet mer hållbar.  

Grön el
De större hyresgästerna tecknar själva avtal med valfri elleverantör för sin lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”

Grönt hyresavtal
Vasakronan tecknar idag enbart gröna hyresavtal med sina hyresgäster. Hos branschorganisationen Fastighetsägarna kan du läsa mer om gröna hyresavtal, som är fastighetsbranschens gemensamma avtalsmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska sin miljöpåverkan inom olika områden 

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör då en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni själva använder miljöriktig ”grön” el, se ovan.  

Läs gärna mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete.

Säkerhet & inpassering

Fastighetens kontorsentréer, hissar, terrasser och miljörum är låsta och kräver passerbricka/tagg/kort för inpassering (hyresgäster i Smart & klart och Arena samt Vasakronans medarbetare använder istället mobilappen Accessy, se nedan).

För besökare till fastigheten finns porttelefoner med stöd för videosamtal i entréerna. Receptionen på Malmskillnadsgatan 36 har öppet helgfria vardagar 8–17.

De större hyresgästernas eget skalskydd och inpassering
Generellt gäller att hyresgäster själva svarar för skalskyddet (lås, larm, läsare, galler m.m.) i den egna lokalen. Kontakta ert försäkringsbolag för mer information om vilka villkor som gäller för er försäkring. Har du frågor kring er säkerhet och inpassering, eller om du har tappat och/eller behöver en ny passerbricka/tagg/kort, kontaktar du den lokal- eller säkerhetsansvariga i er organisation.   

Med Accessy har du nyckeln i mobilen
Kontorskoncepten Smart & klart och Arena samt Vasakronans egna medarbetare kommer att använda mobilappen Accessy för inpassering. Tekniken använder mobilen som läsare och i appen finns din säkra identitet, ungefär som ett BankID. Mobilen blir din digitala nyckel som öppnar dörren om du har rätt behörighet. Du hittar Accessy-appen där appar finns för Android och iOS. Kontakta det lokala serviceteamet på Malmskillnadsgatan 36 om du har frågor eller behöver hjälp med Accessy. 

Lasthissar, garageinfarter och rondering
Alla trapphus i Sergelhusen erbjuder lasthissar i varierande storlekar. Infarter till fastighetens garage finns från Regeringsgatan 55 samt Sveavägen 10C och båda har en maxhöjd om 3,1 meter. Infarten från Regeringsgatan 55 är öppen helgfria vardagar 6.00-19.00 samt lördagar 6.00 – 18.00. Infarten från Sveavägen 10C är öppen helgfria vardagar 6.30-18.30. Övriga dagar och tider kommer ni in från Sveavägen 10C genom att använda er passerbricka. 

Securitas utför rondering i fastigheten. 

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm då inte att registrera den på Hjärtstartarkartan, så att den finns sökbar i nödsituationer. 

Hur förhåller sig inpasseringssystemet i fastigheten till GDPR?
Dataskyddsförordningen (GDPR) är det relativt nya regelverket för behandling av personuppgifter. Anonymisering och gallring av fastighetens passageloggar sker efter 14 dagar och Vasakronan följer Fastighetsägarnas rekommendationer. Läs mer i denna generella sammanfattning av hur Vasakronan jobbar med GDPR.

Lastkaj & leveranser

Ragn-Sells sköter Sergelhusens centrala godsmottagning i garageplanet. Godsmottagningen är öppen vardagar 7.00 – 16.00 och nås enklast på 070-927 48 31. Godshantering sker via garaget med infart från Regeringsgatan 55 eller Sveavägen 10C. Maxhöjd för infart är 3,10 meter. Infarten från Regeringsgatan 55 är öppen helgfria vardagar 6.00-19.00 samt lördagar 6.00 – 18.00. Från Sveavägen 10C är det öppet helgfria vardagar 6.30-18.30 och övriga dagar och tider kommer ni in genom att använda er passerbricka.

Som hyresgäst i fastigheten väljer ni själva vilken servicenivå och vilka tjänster ni vill köpa av Ragn-Sells. Ring 070-927 49 87 eller mejla till joakim.henningsson@ragnsells.com för att få mer information. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan. 

Fördelarna med en central godsmottagning är flera:

 • Förenkla godshanteringen för både transportörer och hyresgäster
 • Maximal flexibilitet och service för hyresgästerna
 • Säkerhet i både godshantering och lokaler
 • Minska antalet transporter till och från fastigheten
 • En mer effektiv och hållbar hantering av emballage och annat avfall

Allmänna uteplatser & terrasser

Den stora takterrassen på byggnaden längs Malmskillnadsgatan (M-huset) är uppdelad i två delar. Den ena hyrs av Stureplansgruppens restaurang Spesso, med entré från Malmskillnadsgatan 38. Den andra delen är öppen för alla hyresgäster i Sergelhusen och nås med passerbricka/tagg/kort från trapphuset på Malmskillnadsgatan 36.

Några av fastighetens takterrasser och uteplatser ingår i angränsande hyresgästers förhyrda yta och nås endast från deras lokaler. 

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

IT-infrastrukturen i Sergelhusen är skapad för att både datakommunikation och telefoni ska fungera så effektivt som möjligt i alla delar av fastigheten.

Fastigheten är ansluten till e-Net, ett stadsnät där vår partner Visolit kan leverera IT-tjänster till våra hyresgäster. Visolit ska alltid kontaktas när IT-installationer i fastigheten ska utföras. Mer info nedan.

Vasakronan samarbetar med företaget Visolit i frågor som rör internetanslutning och kommunikation i fastigheterna. Syftet är att kunna erbjuda hyresgäster bättre service och mer specialiserad kompetens inom internet och övriga IT-frågor.

Om hyresgästen har frågor kring internetanslutning i samband med tecknande av hyresavtal kan Visolit bistå med specialistkunskap och kan på begäran medverka vid möte med hyresgäst. Det är upp till fastighetschef eller uthyrare att avgöra i vilken mån ni tycker det är lämpligt att Visolit medverkar.

IT-installationer i Vasakronans gemensamma utrymmen ska genomföras enligt Vasakronans Projekteringsanvisning för IT-installationer och i samråd med Visolit.

Läs mer på www.visolit.se 
Kontaktuppgifter support:
08-545 726 16 eller support.excanto@visolit.se

Arena, Smart & klart samt Vasakronans kontor
Den trådlösa kommunikationsplattformen i kontorskoncepten Arena och Smart & klart delar hårdvara med det trådlösa nätverket för Vasakronans eget kontor. Detta möjliggör smidiga och sömlösa övergångar för den som rör sig runt i dessa delar av fastigheten. Arena-kunderna kopplas dessutom automatiskt upp mot det lokala nätverket när de väljer att jobba på andra Arena-kontor. Kommunikationsplattformen kommer snart också möjliggöra flera nya och smidiga tjänster, bland annat via mobilappen @work för Vasakronans hyresgäster.  

Om du som Arena-kund har frågor kring det trådlösa nätverket kontaktar du det lokala Arena-teamet på Malmskillnadsgatan 36. Du som är hyresgäst i Smart & klart eller medarbetare på Vasakronan kontaktar Vasakronans kundservice. 

Inomhusklimat

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Ventilationen justeras automatiskt. Både fjärrvärme och fjärrkyla används i fastigheten, liksom energieffektiv uppvärmning och kylning med hjälp av grundvattnet i en så kallad akvifer.

Vart tredje år genomförs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket. 

Inomhustemperatur, solskydd och fönsterputsning
Du som hyresgäst kan i de flesta lokaler själv justera temperaturen efter önskemål. Solskydd finns på vissa delar av fastigheten och fönsterputsning genomförs normalt två gånger per år.  

Vid frågor eller synpunkter kontaktas Vasakronans kundservice.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, som entréer, terrasser, hissar och trappor. Tänk också på att inte stå för nära entréer eller friskluftsintag, så att rök kommer in i fastigheten. 

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi kan uppleva värme och kyla helt annorlunda än kollegorna. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir ibland därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behövs även din och er hjälp. 

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Se till att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från radiatorer (element), kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över.
 • Undvik att öppna fönster när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen.
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse
  – Att stå eller sitta och jobba innebär cirka 3 graders skillnad.
  – Vinterkavaj eller kofta ger cirka 2 graders skillnad.
  – Tunn kavaj eller tröja ger cirka 1,5 graders skillnad.
  – Långärmad skjorta istället för kortärmad ger cirka 1,5 graders skillnad. 

I den här artikeln från Vasakronan kan du läsa mer om inomhusklimat, kroppstemperatur, kall- och varmblodiga människotyper m.m. för att kunna skapa ett skönt klimat. 

Service i fastigheten

Det finns ett brett utbud av service och tjänster i Sergelhusen, se kortfattade beskrivningar och länkar nedan eller kontakta Vasakronan för mer information.

Arena – mer än coworking
Vasakronans coworking-koncept Arena passar lika bra för egenföretagare som för hyresgäster som vill hyra en egen lokal, men ändå dra nytta av delade faciliteter och tjänster. Arena är en attraktiv lösning även för större hyresgäster som, permanent eller tillfälligt, vill kunna erbjuda sina medarbetare välutrustade kontorsarbetsplatser mitt i city. 

Smart & klart
Det populära kontorskonceptet där hyresgästen hyr en egen komplett lokal med allt på plats från början – från möbler och trådlöst nätverk till bestick och kökshanddukar. Dessutom med betydligt kortare bindningstid och större flexibilitet att växa och krympa än i ett vanligt kontorshyresavtal. Det är i princip bara att flytta in och sätta igång att jobba! Läs mer om Smart & klart.

Cykelservice
Ta hand om dig själv och din cykel! I Sergelhusen erbjuds Vasakronans omfattande koncept Cykelservice, med entré från Sveavägen 10C. Läs mer under rubriken Cykelparkering eller på Cykelservice i Sergelhusen. 

Godshantering
Ragn-Sells sköter Sergelhusens centrala godsmottagning på garageplanet. Den är öppen vardagar 7–16 och har infart från Regeringsgatan 55 samt Sveavägen 10C. Maxhöjden för infart är 3,10 meter. Godsmottagningen nås enklast på 070-927 48 31. 

Som hyresgäst väljer ni själva vilken servicenivå och vilka tjänster ni vill köpa av Ragn-Sells. Ring 070-927 21 90 eller mejla till joakim.henningsson@ragnsells.com för att få mer info. Du kan också läsa mer under rubriken Lastkaj & leveranser samt i informationsbladet nedan. 

Sergel Hub
På Sveavägen 10 ligger entrén till Sergel Hubs spännande lokaler. Här erbjuds Sveriges kanske mest moderna mötesplats för event, möten, fester, utställningar och storslagna galabanketter – allt i regi av den välkända Stureplansgruppen. Läs mer om Sergel Hub 

Restauranger och butiker
På Malmskillnadsgatan 40 hittar du restaurangen Jacqueline’s som erbjuder både frukost, lunch och middag. På Malmskillnadsgatan 38 ligger också Spesso som drivs i Stureplansgruppens regi, med egen takterrass utsikt över hela Stockholm. Fler restauranger och butiker kommer att öppna successivt i fastigheten.  

Företagsbostäder
Sergelhusen är en fastighet utöver det vanliga. Förutom en mångfald av kontorskoncept, butiker, restauranger och annan service, erbjuds också möjlighet för Vasakronans hyresgäster att hyra högklassiga företagsbostäder till sina medarbetare eller konsulter. De välutrustade lägenheterna ligger i den spännande hörnbyggnaden med träfasad och entré på Mäster Samuelsgatan 37. Kontakta Vasakronan för mer information. 

Hyra förråd 
Förråd i olika storlekar finns att hyra i fastigheten. Kontakta Fastighetschef eller Biträdande Fastighetschef om ni behöver hyra förrådsyta. 

Övrig service
Servicen i fastigheten kommer att utvecklas successivt, men redan idag kan du ta del av ett brett serviceerbjudande från Vasakronans olika tjänstepartners. Tillsammans erbjuder de i stort sett allt som kan behövas på ett kontor. Eller vad sägs om städning, flytthjälp, kaffe, växtskötsel, hjärtstartare och mycket mer? Läs mer om Vasakronans tjänster via partners 

Service i närområdet

Sergelhusens svårslagna läge mitt i Stockholms city erbjuder en mångfald av bra restauranger, butiker, banker, biografer, service m.m.

Här finns restauranger för både snabbluncher och representationsmiddagar. Du behöver inte ens lämna fastigheten för att kunna äta frukost, lunch eller middag på mysiga Jacqueline’s. I huset finns också den härliga takrestaurangen Spesso, som har entré från Malmskillnadsgatan 38. På angränsande Hamngatan och i Gallerian finns också ett stort urval av restauranger. 

I området finns gott om konferens- och eventmöjligheter. På plats i Sergelhusen hittar du det spännande event- och möteskonceptet Sergel Hub. I närområdet ligger också bland annat Hamburger Börs, Operakällaren, Bank Hotel och Berns Hotel. 

När det gäller shopping finns förstås det mesta, inte minst i gallerior och varuhus strax utanför dörren. Ett stenkast bort ligger exempelvis NK, Gallerian, Åhléns och MOOD.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Sergelhusen ligger mitt i city, med bara några minuters promenad till Stockholms Centralstation, som erbjuder tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg, flygbussar, Arlanda Express m.m. Flera SL-busslinjer har också hållplatser i nära anslutning till kvarteret.

Några användbara länkar:
Lokal kollektivtrafik (SL)
Fjärr- och regionaltåg (SJ) 
Arlanda Express
Flygbussarna 

Parkering & laddplatser

Det finns ett mindre garage i fastigheten, med infart från Regeringsgatan 55 eller Sveavägen 10C. Maxhöjden vid båda infarterna är 3,10 meter.

Om du har frågor kring fastighetens parkeringsplatser är du välkommen att kontakta den biträdande fastighetschefen eller Vasakronans kundservice. 

Fler parkeringsmöjligheter finns i något av de närliggande garagen, till exempel Aimo Park Zenit, Aimo Park Hötorgsgaraget, Parkaden, Konserthusgaraget och P-hus Gallerian. 

Cykelparkering

Gratis cykelrum
Det finns flera gemensamma cykelrum, där alla hyresgäster kostnadsfritt kan förvara sin cykel under arbetsdagen. Passerbricka/tagg/kort krävs för tillgång till cykelrummen.  

Cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel
I Sergelhusen erbjuds Vasakronans koncept Cykelservice – fullmatat med tjänster som gör din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, duschar, förvaringsskåp, torkrum med eget skåp, servicestation, spolplatta, proffsservice m.m. Du hittar konceptet i garageplanet, med entré från Sveavägen 10C. Cykloteket är Vasakronans operatör av Cykelservice, och erbjuder följande tjänster: 

Cykelförvaring
Du får tillgång till säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i garageplan. Rummet är utrustat med olika varianter av cykelställ, med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Här finns även eluttag för laddning av elcyklar, fast installerade verktyg och luftpumpar för egenservice samt spolplatta för rengöring. 

Omklädning/dusch/torkrum under arbetsdagen
Du får tillgång till omklädningsrum och duschar samt ett låsbart skåp med kodlås, som du kan använda under arbetsdagen. Här finns även strykbräda och strykjärn. Vid behov finns även låsbara gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje vardagskväll klockan 19, för att så många som möjligt ska kunna använda dem. 

Eget förvaringsskåp
Du hyr eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet har kodlås och du hyr det så länge du vill, vilket innebär att du inte behöver tömma det varje dag. I omklädningsrummet finns även strykjärn och strykbräda. 

Cykloteket butik
Cykloteket har en servicebutik på Sveavägen 10, som ligger i anslutning till lokalerna för Cykelservice. I butiken kan Cyklotekets personal utföra alla typer av reparationer och service av din cykel. Där blir det även försäljning av cyklar, reservdelar, olika typer av utrustning m.m.  

Abonnemang och priser
Du skapar ditt eget personliga abonnemang och väljer de tjänster som passar dig. För mer information och priser, se länk och kontaktuppgifter nedan.  

Besök gärna Cykloteket på plats, där du också tecknar ditt abonnemang. Fram till och med mars 2021 är det Mäster Samuelsgatan 58, bakom Åhléns, som gäller. Men från 1 april hittar du oss i garageplanet i Sergelhusen, med entré från Sveavägen 10C. Välkommen!

Kontaktuppgifter och mer info
Telefon: 08-545 493 90 (Cykloteket)
E-post: zenit@cykloteket.se   
Sergelhusens Cykelservice