Tjänst

Service för en enklare vardag på kontoret

För att det dagliga arbetet ska fungera så enkelt som möjligt finns det många olika kontorstjänster som kan underlätta. Via våra samarbetspartners kan vi hjälpa er med allt ifrån vaktmästeritjänster och lokalvård till fruktkorgar och kemtvätt. Genom att dessutom välja grön service kan ni minska er miljöpåverkan på flera sätt.

Kontakta din fastighetschef för mer information om vilka tjänster som finns tillgängliga i just ditt hus. Om du redan vet vad du vill ha är det bara att fylla i intresseformuläret här ovan så skickas det direkt till Coor.

Våra servicetjänster

Vi erbjuder ett flertal olika servicetjänster i tillsammans med olika samarbetspartners. Servicetjänster Bas behöver du se till att du har innan du flyttar in i din nya lokal, medan Servicetjänster Tillägg är ett axplock av de vanligaste tilläggstjänster du kan komplettera med för att förenkla din vardag.

Servicetjänster Bas

För både er egen och andras säkerhet behöver ni se till att ert systematiska brandskyddsarbete fungerar som det ska. Då behöver ni regelbundet kontrollera brandlarm, brandsläckare och utrymningsvägar samt ha en utrymningsplan och första hjälpen-kit på plats. Kontakta vår samarbetspartner Coor så hjälper de er med det.

Elavtal med miljömärkt el erbjuds via vår samarbetspartner Boo Energi. Prata med er kontaktperson hos oss så hjälper de er till ett förmånligt avtal.

Entrémattor leder till mindre smuts och minskat slitage på golven. Coor sköter placering och regelbundet byte.

Färsk frukt är en uppskattad och billig förmån på kontoret. Coor erbjuder flera olika lösningar för att få ekologiska fruktkorgar till ert kontor.

Vi hjälper dig med säker och smart gods- och pakethantering. I tjänsten ingår administration, hantering och distribution av in- och utgående paket och gods till och från din butik. I delar av våra mest centralt belägna fastigheter har vi samlastningslösningar med elfordon för både gods och avfall. Prata med din kontaktperson hos oss så hjälper de er att få allt att fungera.

Vi har själva ett samarbete med Visolit för vår egen IT-miljö och kan erbjuda motsvarande tjänst till våra kunder, exempelvis nätverk, installation av IT- och AV-utrustning, internetaccess, molntjänster, drift och mycket mer. Prata med din kontaktperson hos oss så kan de berätta mer och guida er rätt, eller kontakta Visolit servicedesk via mail support.excanto@visolit.se eller telefon 08-545 726 20.

Coor erbjuder ett flertal olika kaffemaskiner som passar allt ifrån den lilla salongen med ett tiotal besökare om dagen till det stora kontoret där flera hundra koppar kaffe passerar genom maskinen dagligen. Coors vattenmaskiner erbjuder både stilla och kolsyrat vatten.

Allt du behöver för en effektiv arbetsdag – skrivare och konferensutrustning, som exempelvis interaktiva whiteboards. Kontakta Coor så hjälper de dig vidare.

Tillsammans med vår samarbetspartner Coor erbjuder vi marknadsledande expertis och lång erfarenhet av lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav. Med hög servicegrad utvecklas innovativa säkerhetslösningar som optimerar balansen mellan bemanning och teknik.

I tjänsten ingår administration, hantering och distribution av in- och utgående paket och gods till och från medarbetarna. Coor Smart Flow erbjuder lösningar för posthantering ihop med en rad mertjänster såsom kuvertering, adressering och frankering av utgående post. Kontakta Coor för en lösning som passar just er.

Vilken typ av skylt ni får montera och placering framgår av hyresavtalet eller eventuellt av ett särskilt skyltavtal som utgör bilaga till hyresavtalet. Skylten som ni vill montera behöver stämma med skyltprogrammet för fastigheten, därför behöver den skriftligen godkännas av oss. Underlaget behöver innehålla beskrivning av skyltens utformning, funktion och placering. När vi har godkänt underlaget behöver ni ansöka om bygglov för både skyltar och skyltanordningar (såsom elledningar, infästningsanordningar etc.). När bygglovet är klart kan ni montera skylten. Tänk på att även andra anordningar som t.ex. utvändig solavskärmning eller antenner behöver ett skriftligt godkännande från oss.

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan det dåliga materialet tas omhand på ett säkert sätt och det som kan återvinnas kan bli ny råvara eller ny energi. I fastighetens miljörum finns angivet vilka fraktioner (typer av avfall) som vår avfallsentreprenör kan ta hand om.

Ibland kanske ni får mer avfall än vanligt och då räcker kapaciteten i miljörummet inte till. Ni kanske ska flytta in eller ut, har köpt möbler och fått mycket emballage över. Eller så har ni av någon annan anledning ovanligt mycket att kasta. Då måste ni kontakta den entreprenör som sköter avfallshanteringen i fastigheten och beställa en extra hämtning.

För samtliga regioner är Ragn-Sells vår avfallsentreprenör, förutom när det gäller kontorsfastigheter i Göteborg. Då är det Renova Miljö.

Ragn-Sells
Kontakta Ragn-Sells för hjälp med hämtning av avfall på telefon: 077-188 88 88 eller mejl: kundtjanst@ragnsells.com. Tala om att ni är hyresgäst hos Vasakronan så får ni ett mer förmånligt pris.

Renova Miljö
Kontakta Renova Miljö för hjälp med hämtning av avfall på telefon: 031-61 85 30 eller mejl: kundservice@renova.se

Via vår samarbetspartner Coor hjälper vi dig att planera, organisera, utföra och löpande utveckla olika typer av uppdrag inom lokalvård. Vi kombinerar den stora lokalvårdsleverantörens professionalism och ansvar med den lokala aktörens engagemang.

Skapa en mer levande och kreativ arbetsmiljö med hjälp av växter. Kontakta Coor för utbud och pris.

Servicetjänst Tillägg

Kontakta Coor för beställning av bud, hjälp med att emballera och paketera, fasta hämtningar dagligen vilket minskar miljöpåverkan. Samarbete med de flesta stora transportsystemen, exempelvis Unifaun.

Beställ mat och dryck för lunchmöten, större konferenser eller kundevents från Food by Coor – flexibel och skräddarsydd catering efter era önskemål.

I princip alla våra hus finns allmänna cykelrum. I flera av husen erbjuder vi dessutom Cykel & service – cykelförvaring, cykelservice, omklädningsrum & torkrum. Läs mer om vårt cykelkoncept här.

Coor Smart Reception är ett alternativ för mindre receptioner där en bemannad lösning är för kostsam, men också för större receptioner som tillfälligt behöver avlastas. Coor Smart Reception ger en ljud- och bildanslutning till en riktig receptionist, och besökaren hälsas välkommen av en riktig person på skärmen. Besökaren kan även registrera sig i besökssystemet och skriva ut besöksbricka.

Coor sköter flytten när det väl är dags att packa, flytta möbler och flyttlådor. Flyttjänster: Coor hjälper också med projektedning, planering och genomförande, både av den lilla interna flytten eller den större till ett nytt kontor. Flyttstädning:  Med lång erfarenhet av flyttstädning vet Coor vilka krav en hyresvärd ställer på städning av lokalen vid utflyttning.

Putsning av fönster, skyltfönster, skyltytor och reklamytor. Coors samarbetspartners har stor erfarenhet och alla aktuella certifikat och all utrustning som behövs för arbeten på hög höjd.

På alla Vasakronans kontor och i våra gallerior finns hjärtstartare. Eftersom det alltid är bråttom när de behövs blir det bättre ju fler som finns i våra städer. Det är en enkel och billig lösning att ha en hjärtstartare på ert kontor. Prata med din kontaktperson hos oss så hjälper dom er att få den på plats.

Via våra konferenspartners kan ni boka konferenser, allt från stora hörsalar till mindre styrelserum och kringservice. Anläggningar finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här är en lista på de konferensanläggningar ni har att välja på – Konferensanläggningar.

Tio procents rabatt hos Coor
Vi samarbetar med Coor Konferens, en av de största renodlade dagkonferensarrangörerna i Sverige med 13 anläggningar i Stockholm och Göteborg. Som hyresgäst till Vasakronan får ni tio procents rabatt på konferenslokalhyran. För att ta del av rabatten behöver ni bara berätta att ni är hyresgäst hos Vasakronan, företagets namn och i vilken fastighet ni sitter. Här hittar ni Coors konferensanläggningar och kan boka er konferens – Coor konferens.

Har ni behov av en kontorsvärdinna/värd men inte av att anställa? Hyr tjänsten av Coor som hjälper er att bland annat ta emot besökare, servera frukt, sköta om posten, servera frukostar, kaffe och luncher. Tjänsten utformas efter era behov och värdinnan/värden kan också hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter.

Innan ni påbörjar en dialog om en ombyggnation eller lokalanpassningar med er fastighetschef är det bra att konkretisera era behov. Att bygga om en lokal är mycket resurskrävande, och ofta kan man få till stora förändringar på ett mer hållbart vis genom möbleringar och arbetsplatsstrategier som effektiviserar lokalen. Med er fastighetschef kan ni diskutera vilka andra möjligheter än ombyggnation som finns för att möta era nya behov.

Kommer ni tillsammans med fastighetschefen fram till slutsatsen att en ombyggnation är nödvändig för ni en vidare dialog kring projektet. Tillsammans kan ni börja arbeta fram en lösning som är så bra som möjligt för både er och fastigheten, och även praktiska saker som genomförande, materialval och återställningsansvar. Tänk på att ni inte får börja bygga om innan ni har kommit överens med fastighetschefen och fått ett skriftligt tillstånd från Vasakronan.

Vid ombyggnation lägger Vasakronan alltid stor vikt vid återbruk. I naturen finns inget avfall, allt ingår i ett kretslopp. Naturen är också förebild för den cirkulära ekonomin – att materialet i en produkt återförs till naturen i det biologiska kretsloppet eller återanvänds i ett teknologiskt kretslopp.

På Vasakronan arbetar vi för att minska mängden material vi använder och i första hand använda återbrukat material och/eller material som har tillverkats av återvunnen råvara. De material som vi använder ska ha låg miljöbelastning och inte innehålla några farliga ämnen. Vi använder oss av Byggvarubedömningen för att få information om vad en byggvara innehåller.

För dig som är hyresgäst kan återbruka innebära att en produkt som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Du kan bidra till ett ökat återbruk både när du river och när du renoverar.

Det finns sex produktgrupper som är speciellt lämpliga att återanvända i stor skala främst för att det finns en stor efterfrågan, de är standardiserade, de är lätta att demontera och återanvända och de ger stora miljövinster. Det är:

  • Väggar och tak
  • Galler och smide
  • Belysning
  • Dörrpartier
  • VVS
  • Beslag, dörrautomatik och dörrhantag.

I EU har man satt som mål att minst 70 procent av det icke farliga bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas eller återanvändas senast år 2020. För tillfället når vi cirka 50 procent, men med ett ökat återbruk inom handel och kontor är vi ett steg närmare målet.

Vägledning för återbruk
Byggvarubedömningen

Kontakta din fastighetschef på Vasakronan så hjälper vi dig vidare med att utveckla dina kontorslokaler.

Vasakronan erbjuder i de flesta av våra hus parkeringstjänster inklusive elladdning. Prata med din kontaktperson hos oss så kan de berätta vilka möjligheter som finns i anslutning till din lokal.

Via lokala samarbetspartners erbjuder Vasakronan olika tjänster för profilering av din lokal både invändigt och utvändigt, som exempelvis skyltar, folieringar, vepor och roll-ups.

Hjälp med montering av möbler, mindre flyttar, lampbyten – allt det ni inte själva vill, hinner eller kan göra hjälper Coor till med.

Med varuautomater från Coor kan medarbetare handla mat, snacks och dryck under arbetsdagen. Coor samarbetar med de mest välkända leverantörerna, och skräddarsyr sortimentet utifrån era behov.

En växtvägg på arbetsplatsen rengör luften från skadliga kemikalier och gör luftkvaliteten och luftfuktigheten optimal för utrymmet. Dessutom är det estetiskt tilltalande och lättskött. Kontakta Coor för en lösning som passar just er.

Är ni i behov av någon av dessa tjänster?

För de flesta av våra servicetjänster har vi valt att samarbeta med Coor. Ni kan enkelt kryssa för de tjänster ni är intresserade av via knappen intresseanmälan högst upp på sidan eller kontakta Coor direkt.

hyresgast@coor.com 
Stockholm: 010-559 57 30 
Göteborg: 031-154 215 
Malmö: 040-124 070
Uppsala: 018-135 600

Ni kan alltid vända er till er kontakt på Vasakronan som gärna hjälper er vidare. Det gäller även för de tjänster som har en annan leverantör än Coor, exempelvis Grön el.