Avfallshämtning – en hållbar tjänst

Som ett led i Vasakronans hållbarhetsarbete har vi tagit fram en unik tjänst som vi kallar Avfallshämtning för att säkra avfallshantering från lokalen till materialåtervinning och slutligt omhändertagande. På den här sidan kan du läsa mer om vad det innebär. Och till och med se en film.

Kom i kontakt

Vasakronans tjänst – Avfallshämtning

Tjänsten innebär att Vasakronans miljövärd hämtar sorterat avfall hos våra hyresgäster och säkerställer att det blir rätt hanterat i fastighetens miljörum. Varje fraktion vägs och hyresgästen får rapporter och avfallsstatistik löpande.

I tjänsten ingår dessutom rådgivning och stöd i avfallsrelaterade frågor samt ett basutbud sorteringsmöbler till pentry och förbrukningsmaterial som krävs för effektiv insamling, exempelvis säckar.

Tjänsten finns för närvarande i några utvalda fastigheter inom Vasakronan men kommer att på sikt vara standard överallt. Är du nyfiken att förstå mer så titta på vår film.

Vad menar vi med avfallshämtning? Se själv!

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell förklara varför vår tjänst Avfallshämtning är bra både för er och för miljön. Och följ med bakom kulisserna när Andreas Ottosson, produktionsledare på Ragn-Sells visar hur ert avfall hamnar rätt.

Få extra nöjda medarbetare med hållbar avfallshantering

Går det att köra en bil 100 meter på ett enda bananskal?

1 ton pappersförpackningar = 14 träd

Skyldighet att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Regeringen har därför fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad rapporteringsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020.

Rapporteringsskyldigheten innebär att den som ger upphov till farligt avfall behöver rapportera typ av avfall och vikt till Naturvårdsverkets register för farligt avfall. Rapportering ska göras innan farligt avfall lämnar hyresgästens lokal. Några exempel på farligt avfall är batterier, viss elektronik eller kemikalier som rengöringsmedel, lysrör och nagellack.

Gå till Naturvårdsverket för med information

Lite lästips:

Intervju med Anna Denell om varför världen inte kan vänta och att vi måste göra ännu mer för att minska vår klimatpåverkan och i snabbare takt.

Minska vår miljöpåverkan tillsammans

Följ med till Försäkringskassan vid Telefonplan som deltog i pilotprojektet Avfallshämtning som numera är permanent. Marie Tirmén Olén på Försäkringskassan delar med sig av sina framgångsfaktorer.

Så fick Försäkringskassan koll

Och vad säger experterna? Vi har pratat med Åsa Stenmarck, materialflödesexpert på Naturvårdsverket och ansvarig för Sveriges nationella plastsamordning. Läs mer om när hon dödar myter och varför det är så viktigt att sortera och minimera sitt avfall.

Träffa Åsa Stenmarck

Undrar du över vad detta innebär för er?

Slå en signal till Eva eller Åsa.

Eva Henriksson

Affärschef kontor 070-729 39 81 · 08-782 03 52

Åsa Lange

Affärschef kontor 070-525 44 14

Läs mer om hur vi jobbar hållbart
Klicka här