Minimera och sortera avfall alltid viktigt

Att minimera avfall är ett smart sätt att värna miljön. Hemma och på arbetsplatsen. Och lika viktigt är det att sortera sådant som ändå blir kvar. Då kan vårt skräp omvandlas till nya produkter och energi.

Det allra bästa för en bättre miljö och en mer hållbar värld är att vi lämnar efter oss så lite avfall som möjligt. På arbetsplatsen finns det mycket vi kan göra för att minimera det som slängs.

– Ät upp maten, drick kaffe ur porslinsmuggar, hämta take-away i egen matlåda, ta inte plastbestick, köp inte vatten på flaska, och så vidare. Ofta är vi kanske duktigare hemma än på arbetsplatsen, säger Åsa Stenmarck, materialflödesexpert på Naturvårdsverket och ansvarig för Sveriges nationella plastsamordning och tillägger:

– Människor vill, men det måste vara enkelt. Då krävs det smarta, lättillgängliga sorteringskärl, tydliga skyltar och bra information.

Det som behövs är också en ökad kunskap kring varför det är så viktigt att minimera, sortera, ta hand om och återvinna avfall.

­– I år har världen mer än någonsin drabbats av översvämningar, blåst, bränder och onormala temperaturer. Många känner en ännu större oro för framtiden och klimatet. Sedan har vi förstås Greta-effekten. Allt detta sätter fingret på att det behövs stora förändringar, men också att vi alla måste bidra med det vi kan.

Åsa Stenmarck, materialflödesexpert på Naturvårdsverket och ansvarig för Sveriges nationella plastsamordning

Den sega myten om avfall

Fler och fler inser det viktiga i att sortera avfall så att det kan återvinnas. Men fortfarande finns föreställningen om att det inte är någon idé. Att det ändå till slut hamnar i samma hög.

– Det är en myt. Kanske kan det se ut så när bilar hämtar avfall, men olika typer av material hamnar i olika fack. Vi vet också var olika sorters avfall tar vägen för att omvandlas till energi eller återvinnas,

I Sverige är vi ganska duktiga på att sortera hushållssopor. Alltså det avfall som blir resultatet av att vi lever, bor och använder lokaler – till exempel kontor.

– Vi är bäst på att samla in metall och glas – troligen för att vi vet att de inte brinner och alltså inte ger energi.

Skärpa regler för plast

Plast är vi sämst på att sortera. Kanske för att det ofta handlar om kladdiga förpackningar som vi tycker det är lite äckliga att skölja ur. Det har också varit svårare att återvinna plast eftersom det finns många olika typer och då krävs ytterligare sortering.

Men de senaste åren har den skada plasten gör, inte minst i våra hav, fått stor uppmärksamhet.

Flera aktörer har agerat. EU har skärpt lagstiftningen. Från och med i år har vissa engångsprodukter i plast förbjudits, till exempel bestick, tallrikar, sugrör och tops. Nationellt har Svensk Dagligvaruhandel satt målet att redan i år ska alla plastförpackningar vara återvinningsbara. Från 2030 ska de vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.

– Medvetenheten har helt klart blivit högre, till exempel hos dem som tillverkar förpackningar. De jobbar hårt för att ta fram sådana som är återvinningsbara, och då framför allt till dagligvaruhandeln, säger Åsa Stenmarck.

Faktaruta

Enligt den senaste statistiken från Avfall Sverige var den insamlade och behandlade mängden hushållsavfall 2020 drygt 4 839 430 ton miljoner ton. 37 procent av detta gick till materialåtervinning. Det motsvarar 171 kg/person och är 10 kilo mer jämfört med 2019.