Världen kan inte vänta

– Fler och fler extrema väderhändelser talar sitt tydliga språk. Vi måste göra ännu mer för att minska vår klimatpåverkan och i snabbare takt. Annars blir följderna katastrofala, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Översvämningar, bränder och onormalt höga temperaturer. Det förändrade klimatet är en ödesfråga.

– Ingen kan längre blunda för riskerna. På Vasakronan har vi länge jobbat med att minska vår miljöpåverkan. Hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Ett av de viktigaste områdena att jobba med är att minska energianvändningen, enbart köpa förnybar el och öka andelen egenproducerad energi, till exempel genom solceller.

– Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige och det finns stor potential att minska den. Vi optimerar driften av våra befintliga fastigheter och ställer mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt, säger Anna Denell.

Hyresgästerna behöver vara med

Mycket kan Vasakronan klara på egen hand men för att nå ännu bättre resultat behöver även hyresgästerna vara med på tåget. Det var ett skäl till att Vasakronan 2010 var först i branschen med att teckna gröna hyresavtal.

– De innebär bland annat att vi tillsammans med hyresgästen arbetar för att minska energianvändningen i deras lokaler. Dessutom förbinder sig båda parter att enbart använda energi från förnybara energikällor. Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna och åtgärder som är bra för miljön ingår som en självklar del.

Håll Nollan - samarbete för en säker byggbransch!

Vill göra rätt

En inte obetydlig källa till utsläpp av växthusgaser är avfall. För Vasakronan handlar det om avfall från ny- och ombyggnadsprojekt, den egna verksamheten och från hyresgästernas verksamheter. Oavsett hur avfallet genereras är målet detsamma. Att minska mängden avfall och se till att så mycket som möjligt återvinns eller återanvänds.

– För hyresgästernas del är det viktigt att få råd och hjälp kring hur de kan minska sitt avfall och sortera bättre. Intresset är stort, de vill göra rätt men vet inte alltid hur. Därför har vi nu en ny tjänst, avfallshämtning, som ska göra det lätt att göra rätt.

Tjänsten vänder sig både till kontor och butiker/service. Den innebär att personal från ett miljöföretag, exempelvis Ragn-Sells, hämtar avfallet inne hos hyresgästen.

– De ser till att det avfall som våra hyresgäster med stor möda sorterat rätt på kontoret även hamnar i rätt fraktion i miljörummet. Hyresgästen kan få utbildning och råd, och dessutom statistik över hur mycket avfall som uppkommit, uppdelat i olika fraktioner.

Behåll talanger

Anna Denell poängterar att företag i sin roll som arbetsgivare behöver tänka hållbart för att kunna locka och behålla unga välutbildade förmågor. Källsorteringen kanske känns som en obetydlig fråga, men för många är det en viktig indikator på om företag verkligen bryr sig om miljön.

– Hos oss är det inspirerande att se hur mycket hållbarhetsfrågorna engagerar både nya och befintliga medarbetare. Många säger att de uppskattar att jobba på ett bolag som verkligen försöker bli mer hållbara, och att det är en av anledningarna till att de sökt sig till oss, säger hon och tillägger:

– Det kostar så mycket mer för företag att tappa duktiga medarbetare än att köpa en snygg, funktionell källsorteringsmöbel och att någon kommer upp till kontoret och tar hand om de olika fraktionerna.