Energiinköp för Vasakronans fastigheter

Vi samarbetar med er som är våra hyresgäster och vi hjälps åt att minska energianvändningen. Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal så kallade gröna, vilket bland annat innebär att båda parter förbinder sig att enbart köpa energi från förnybara energikällor.

Vasakronan köper in värme, kyl- och elenergin till alla gemensamma funktioner i fastigheterna, och ibland även elen som används inne i era lokaler för exempelvis datorer, belysning och annan utrustning som ni har i era lokaler.

Elen som Vasakronan köper in till samtliga fastigheter är förnybar och producerad enligt svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval el.

Fjärrvärmen och fjärrkylan levereras av olika leverantörer, beroende på var fastigheten ligger. Flera av dessa leverantörer levererar värme och kyla som är märkt ”Bra miljöval” eller en så kallad klimatallokerad produkt. För närvarande finns det inte något avtal om förnybar/klimatallokerad leverans av fjärrvärme för våra fastigheter i Göteborg.

Vasakronan köper alltid den renaste produkt som går att köpa av leverantören och klimatkompenserar sedan årligen i efterskott för de utsläpp som är hänförliga till fastigheternas energianvändning.

Om du behöver utsläppsuppgifter för din fastighet eller andra hållbarhetsrelaterade nyckeltal, så finns det i hållbarhetsrapporten för din lokal som du kan få från din kontaktperson på Vasakronan.


2024

Intyg för köp av el

Entelios 2024 PDF
Intyg för köp av el
Entelios 2024 PDF

Electricity – Certificate for Vasakronan’s electricity purchases (In English)

Entelios 2024 ENG PDF
Electricity – Certificate for Vasakronan’s electricity purchases (In English)
Entelios 2024 ENG PDF


Har du några frågor angående Vasakronans energiinköp?

Kontakta Anna Denell.

Anna Denell

Hållbarhetschef 070-968 15 81 · 08-566 205 81

Läs mer om vårt ansvar för miljö och klimat

Vårt ansvar