Grönt hyresavtal

Minskad energianvändning, bättre avfallshantering och en löpande dialog i lokalrelaterade miljöfrågor. Det är några av de fördelar som du som hyresgäst får med ett grönt hyresavtal. 

TIllsammans gör vi skillnad
Grönt hyresavtal kan tecknas av alla som är hyresgäst hos Vasakronan. Det är en bilaga till det befintliga hyresavtalet och innebär ett konkret åtagande från både Vasakronan och hyresgästen att gemensamt bidra till en bättre miljö. Målsättningen med ett Grönt hyresavtal är att i alla delar som rör lokalen (så som energiförbrukning, avfall, materialanvändning, resor m m.) gemensamt verka för att minska lokalens miljöbelastning. Det gör vi tillsammans genom att bland annat:

  • Sätta gemensamma mål och handlingsplaner med fokus på en långsiktigt hållbar lokalanvändning
  • Träffas regelbundet för att belysa de miljöfrågor som uppstår vid användningen, förvaltningen och driften av lokalen
  • Skapa ett informationsutbyte och dela med oss av kunskap
  • Fånga upp och ta hand om kreativa idéer och förslag
  • Gemensamt och långsiktigt minska energianvändningen för värme, kyla och el

Vasakronan var först i Sverige med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal 2009. Vi har sedan dess deltagit i arbetet med att ta fram en branschstandard som lanserades i form av en Grön bilaga till hyresavtal av Fastighetsägarna 2012. Vi har beslutat att följa denna standard och samtliga våra gröna hyresavtal tecknas nu med Fastighetsägarnas avtalsmall.

Vill du teckna ett grönt hyresavtal?
Om du redan är hyresgäst hos oss kontaktar du din fastighetschef för mer info eller ett avtalsförslag. Om du vill bli hyresgäst hos oss kontaktar du vår uthyrningsavdelning för att få mer information.