Vi brinner för ett levande city

Just nu pågår ”Det stora detaljhandelsskiftet”. Det ställer många gamla sanningar på ända. Därför måste vi hitta nya sätt att tillsammans utveckla våra citykärnor.

Södra Förstadsgatan
Affärsutvecklingschef handel Jesper Örtengren 070-871 13 66 · 031-743 42 13
Tjänst

Workshop kring ditt nästa toppläge i city

Med ett stort sammanhängande ägande i citykärnan har vi möjlighet att ta helhetsgrepp i utvecklingen. Vi brinner för att utveckla handeln och driver gärna utvecklingen av lägen, shoppinggator och stråk. Detta gör vi i samarbete med de aktuella aktörerna i området, dels övriga fastighetsägare och staden, men främst tillsammans med dig som hyresgäst hos oss. Nedan har du ett axplock av de rådgivningstjänster vi kan erbjuda dig som handelshyresgäst. Kontakta Jesper så berättar han mer.

Rådgivning Stråkutveckling

På många stråk och platser har vi arbetat fram en grundvision för platsen eller stråket, ofta i samarbete med övriga aktörer och fastighetsägare på platsen. Det gör att vi kan hålla en röd tråd i utvecklingsarbetet över tid. På samma sätt så kan vi vid ombyggnationer eller renoveringar ge nödvändig input för att fler ska kunna leverera mot en gemensam platsvision. Här kan du läsa om exempelvis vårt arbete med Fredstan och Södra Förstadsgatan.

Utbildningar inom handel

Vi kan erbjuda olika former av butiksutbildningar för att optimera våra kunders möjligheter till försäljning. För att effektivisera och möta en växande efterfrågan tar vi ibland ett större grepp och samlar fler hyresgäster på en plats eller ett stråk till gemensamma utbildningstillfällen.

Rådgivning för ombyggnad, utveckling och justering av din butik

Våra erfarna projektledare jobbar i tätt samarbete med hyresgästen fram lämpliga lösningar för att färdigställa och vidareutveckla din butikslokal. Det kan handla om att exempelvis titta på kundvarvet och hur butiken är planerad, inklusive arbetssätt och rutiner, för att uppnå en önskad butiksdesign.

Varumärken möter kunder på nytt sätt

Att satsa på egen fysisk butik kan vara dyrt och komplicerat. Frida Roos och Petra Hodel, grundare av företaget Voii Studios, har därför tagit fram en annan lösning. En marknadsplats de kallar för Beyond Us och som utvecklas i samarbete med Vasakronan. 1 000 kvadratmeter mode, livsstil, inredning och upplevelser i Malmö.

Välkommen att tjuvkika in!

Hur går dina tankar kring cityhandel?
Ta ett snack med Jesper.

Affärsutvecklare Jesper Örtengren 070-871 13 66 · 031-743 42 13 jesper.ortengren@vasakronan.se