Södra Förstadsgatan

vi brinner för en levande cityhandel

Intresseanmälan
Affärsutvecklare Handel Jesper Örtengren 070-871 13 66 · 031-743 42 13
Tjänst

Workshop kring ditt nästa toppläge i city

Med ett stort sammanhängande ägande i citykärnan har vi möjlighet att ta helhetsgrepp i utvecklingen. Vi brinner för att utveckla handeln och driver gärna utvecklingen av lägen, shoppinggator och stråk. Detta gör vi i samarbete med de aktuella aktörerna i området, dels övriga fastighetsägare och staden, men främst tillsammans med dig som hyresgäst hos oss. Nedan har du ett axplock av de rådgivningstjänster vi kan erbjuda dig som handelshyresgäst. Kontakta Jesper här till vänster så berättar han mer.

Vi är i början av ”Det stora detaljhandelsskiftet” som ställer många gamla sanningar på ända. Vi behöver jobba på ett nytt sätt tillsammans för att utveckla cityhandeln!

vi hjälper dig till bästa läget

Vi på Vasakronan satsar aktivt på utvecklingen av cityhandeln och totalt äger, förvaltar och utvecklar vi cirka 314 000 kvadratmeter handelsyta, motsvarande cirka 775 butiker. Våra butikslösningar består av gatubutiker, butiksytor i galleria och köpcentrum och så har vi även tillfälliga popup-butiker för mer tillfälliga koncept och kampanjer. Vi hjälper dig att identifiera och analysera just din verksamhets behov och komma med rekommendationer för den mest lämpade butikslokalen.

  • Gatubutik – stora eller små, rätt utformade gatubutiker/street locations, men också Flagship stores
  • Butik i galleria/köpcentrum – stora som små enheter i galleria/köpcentrum
  • Popup-butik – för tillfälliga kampanjer eller frontbutik till din e-handel som du alltid kan hyra från två veckor upp till tre månader

På många stråk och platser har vi arbetat fram en grundvision för platsen eller stråket, ofta i samarbete med övriga aktörer och fastighetsägare på platsen. Det gör att vi kan hålla en röd tråd i utvecklingsarbetet över tid. På samma sätt så kan vi vid ombyggnationer eller renoveringar ge nödvändig input för att fler ska kunna leverera mot en gemensam platsvision.

Vi kan erbjuda olika former av butiksutbildningar för att optimera våra kunders möjligheter till försäljning. För att effektivisera och möta en växande efterfrågan tar vi ibland ett större grepp och samlar fler hyresgäster på en plats eller ett stråk till gemensamma utbildningstillfällen.

Våra erfarna projektledare jobbar i tätt samarbete med hyresgästen fram lämpliga lösningar för att färdigställa och vidareutveckla din butikslokal. Det kan handla om att exempelvis titta på kundvarvet och hur butiken är planerad, inklusive arbetssätt och rutiner, för att uppnå en önskad butiksdesign.

Är du hyresgäst och har frågor om din fastighet?
Här hittar du den mest efterfrågade informationen och även dina personliga kontaktpersoner.

Hyresgästinfo finns även som app för både iPhone och Android. Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt.
Charlotta de Jong
Affärsutvecklare handel Charlotta de Jong 070-968 15 19 · 08-566 205 19 charlotta.dejong@vasakronan.se
Martin Sandgärde
Chef handel Sthlm Martin Sandgärde 072-734 84 85 · 08-782 04 85 martin.sandgarde@vasakronan.se