Södra Förstadsgatan

En medveten gågata mitt i Malmö

Södra Förstadsgatan är platsen som ger en känsla av att man valt och handlat rätt. Allt för att alla som bor och besöker Malmö ska kunna göra sina dagliga handelsval i en lugn, harmonisk och inspirerande miljö. Gatans smala karaktär och dess centrala läge gör den till en gata att strosa runt på och låta sig inspireras av. Välkommen till Södra Förstads(gå)gatan.

2 219
Parkeringsplatser i området
5,2
miljoner som besöker stråket på varje år

Stråket Södra Förstadsgatan – Södergatan är Malmös främsta gågata. Ända sedan 1800-talet har detta varit en självklar plats för handel och rörelse.

Stråket har ett varierat utbud där det lokala och nära möter det urbana och storskaliga. Här finns bland annat AB Småland, Boligheter, Design Torget, Grandpa och blomsterbutiken Wallflower.

Cirka 40 procent av fastigheterna ägs av Vasakronan.

Läs artikel om hur arbetet med att utveckla stråket satt gatan på shoppingkartan igen.

Läs mer om vad som gjorts för att Södra Förstadsgatan ska vara ett attraktivt stråk med liv och rörelse.

På Södra Förstadsgatan utvecklar vi kontinuerligt stråket. Vill du veta mer om hur vi gör? Hör av dig till Lina eller Eric.

Eric Sjöstedt
Affärsområdeschef handel Eric Sjöstedt 073-920 10 00 · 040-691 71 72 eric.sjostedt@vasakronan.se
Lina Seegh
Affärsutvecklare handel Lina Seegh 073-392 42 19 · 040-691 71 57 lina.seegh@vasakronan.se