Vi skapar levande stadskärnor i Sveriges största städer – med handel, restauranger, service och upplevelser

NY TYP AV HANDEL

Att satsa på fysisk butik kan vara dyrt och komplicerat. Men inte längre. Nu finns Beyond Us – en marknadsplats där olika varumärken får visa, sälja och marknadsföra sina produkter. Hitta mer info och urban inspiration på webben och instagram:

    

Expertis kring Sveriges storstäder

Vi erbjuder butikslokaler i attraktiva cityhandelslägen i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Miljontals människor besöker våra handelsstråk varje år och vi satsar aktivt på att ständigt utveckla cityhandeln i takt med tiden.

Ett attraktivt handelsläge är en plats där det sjuder av aktivitet. Vi ser att de städer som har högst tillväxt runt om i världen är de som är duktiga på att skapa liv och rörelse i stadskärnorna i form av en bra mix av handel, restauranger, upplevelser, mötesplatser, bostäder och kontor.

Med ett stort sammanhängande ägande i Sveriges största citykärnor har vi möjlighet att ta helhetsgrepp i utvecklingen av stråk och områden. Det fungerar inte att tänka enskilda hyresgäster, det måste finnas både en mångfald och en helhet längs ett stråk för att människor ska vilja vistas där.

Shopping & Handel karta
310 000
Vi har 310 000 kvadratmeter handelsyta i landets största städer
750
I våra fastigheter har vi cirka 750 aktörer inom handel - butik, restaurang, service
10 mdkr
De butiker som hyr hos oss har tillsammans cirka 10 miljarder kronor i försäljningsomsättning
Shopping & Handel loggor

Rätt varumärke på rätt plats

Ett stråk eller en galleria behöver ha en tydlig profil och en genomarbetad strategi. Det gäller att hitta och förstärka det som är unikt med platsen. Utifrån detta kan man sedan skapa rätt utbud för respektive plats och lättare se vad som passar in och inte.

Vi försöker skapa områden som är relevanta och spännande för människor över tid. Man behöver fundera på vilka man vänder sig till och platsens förutsättningar. Ett stråk kanske passar som ett mer idylliskt stråk med småstadskänsla, ett annat kan ha ett mer modernt, urbant uttryck. Samverkan är A och O.

Mixen av butiker är i högsta grad avgörande. Ofta handlar det om att skapa en intressant blandning mellan stora och små aktörer och olika typer av branscher. Det behövs ett varierat utbud och samtidigt en bra balans mellan detaljhandel, service, mat och möjligheter till aktiviteter och möten.

Affärsdrivande & smarta koncept

I våra städer ser vi tydligt att restauranger, mötesplatser och upplevelser får allt större betydelse. Vi lägger en större del av vår inkomst på att äta ute i kombination med att många kedjor är duktiga på att hitta nya koncept som attraherar konsumenterna.

Handeln genomgår en digital transformation med en starkt växande e-handel. Den fysiska handeln håller på att omvandlas men är inte på väg bort. Tvärtom är efterfrågan på bra lägen fortsatt stark. Starka varumärken behöver fysiska butiker och showrooms för att visa upp sig och kunna lyckas digitalt.

Förändrade konsumtionsbeteenden och nya affärsmodeller ställer nya krav. Det ska gå fort och vara enkelt och för en butik behöver det finnas möjlighet att pröva sig fram. Därför erbjuder vi exempelvis små flexibla butiksytor som är inflyttningsklara och som går att hyra under korta perioder.

Pil ner

Popup-butiker: Effektiva och omtyckta

För dig som vill testa ett nytt koncept, förstärka en kampanj eller prova en ny marknad, kan vi erbjuda tillfälliga lokaler, så kallade popup-ytor. De är smarta och klara och du kan flytta in på en gång. Det ska vara enkelt att boka och i konceptet ingår det mesta. Saknar du butikspersonal så kan vi hjälpa dig med det också. Läs mer om vårt popupkoncept, eller välj Popupbutik när du söker efter lokaler på vår webb.

Vill du veta mer om vårt handelserbjudande och våra koncept?

Prata med Jesper Örtengren

Jesper Örtengren
Affärsutvecklingschef handel Jesper Örtengren 070-871 13 66 · 031-743 42 13 jesper.ortengren@vasakronan.se