Fem frågor till Jenny Gustafsson, gruppchef på Coor

När Coor flyttade in i Kista Entré var det inte enbart ort som byttes utan även arbetssätt. Då gick man från ett traditionellt kontor till att börja arbeta aktivitetsbaserat. En stor undersökning två år efter flytten visade att över 90 procent av Coors medarbetare var mer nöjda med det nya kontoret och arbetssättet än tidigare. Nu tar vi åter pulsen på Coors kontor.

Vad är viktigt för er när det gäller ert kontor?

Att kontoret är flexibelt, innovativt, tryggt och bidrar till glädje är faktorer som är viktiga för oss. Kontoret bygger vår gemensamma kultur och ska fungera som en naturlig mötesplats.

Vad tycker ni är bra med att sitta i Kista?

Vi flyttade till Kista innan min tid men inför flytten gjorde Coor en omfattande kartläggning via vår egen konsultverksamhet Advisory som sysslar med just arbetsplatsoptimering och utveckling av kontor. I den kartläggningen ingick bland annat resvägsaspekten, det vill säga att de anställda på vårt huvudkontor skulle kunna ta sig till jobbet på ett bra sätt med kommunala färdmedel. Men det var även viktigt att det fanns bra möjligheter för de medarbetare som cyklar eller springer till kontoret, att kunna byta om och duscha.

Hur många arbetar på ert kontor i Kista Entré och hur länge har ni suttit där?

Vi har ett aktivitetsbaserat kontor, vilket betyder att kontoret är uppdelat i ett antal zoner som är anpassade efter aktiviteterna för de enheter som hör till respektive zon. Det är fritt att röra sig över zonerna och använda ytor och platser överallt. Vi har arbetsplatser för ungefär 270 personer och flyttade in 2013.

Jenny Gustafsson, gruppchef på Coor

Vad gör Coor?

Coor är ett nordiskt servicebolag som arbetar med att leverera, samordna och utveckla facility management tjänster. Vi är ett av de ledande bolagen i Norden och arbetar bland annat med att utveckla kontorsmiljöer som ska vara både innovativa och långsiktigt hållbara. Målsättningen är att våra servicelösningar ska ge våra kunder möjlighet att fokusera på sin egen kärnverksamhet, allt runt omkring tar vi hand om!

Vad är ditt bästa Kista-tips?

Promenadstråken i Ursvik, bara ett stenkast från kontoret, är en fantastisk tillgång. Där brukar jag och mina kollegor gå ut och ta en power-walk på lunchen eller efter jobbet. Naturen och lugnet finns verkligen runt hörnet.

Kista – ett område i utveckling

Tyckte du artikeln var bra?

Vad kul. Det här är bara början. I vårt kunskapsrum samlar vi insikter, nya idéer och inspiration från mängder av diskussioner med kunder och beslutsfattare inom näringslivet och myndigheter. Det här hittar du i kunskapsrummet:

  • Inspiration och ny kunskap om framtidens arbetsplats
  • Bra tips och råd för en bättre arbetsmiljö
  • Inblick i hur andra tänkt och gjort

Tips på mer läsning om arbetsplatsstrategi

Vad är en arbetsplatsstrategi?

Vilken arbetsplatsstrategi är rätt nu?

Kontorets tre viktigaste delar

Få koll på strukturkapitalet vid distansarbete

Prenumerera på nyheter från vårt kunskapsrum.