Kontorets tre viktiga delar

Kontoren förändras, men grunden är densamma. En bra arbetsplats handlar om tre delar som hör ihop och som bör leva i symbios, nämligen platsen, tekniken och människan. Här är några exempel på frågor som kan vara bra att fundera på när det är dags att se över sin arbetsplatsstrategi.

Platsen

Någonstans behöver ett arbete utföras. Det kan vara på ett kontor, på ett café, hemma eller på landstället. Vilken platsstrategi som är den bästa är olika för olika verksamheter. Är det allra viktigaste att bygga en stark företagskultur, ja då kanske rekommendationen är att lägga större delen av sitt arbete på ett kontor. Gäller det fokuserat arbete kan en stor del av arbetet ske hemma eller på annan valfri plats. Ofta handlar det om en mix av båda. Oavsett vilken strategi som väljs så har platsens design och utformning stor påverkan på arbetssätt och önskade beteenden.

  • Var sker arbetet idag och vem bestämmer det? Hur vill vi att det ska vara och fungera framåt?
  • Är arbetsplatsens uttryck neutralt eller uttrycksfullt? Varför? Behövs det en förändring?
  • Vilken balans finns mellan kommunikation och koncentration? Hur effektiv och flexibel behöver arbetsmiljön vara?

Tekniken

Teknikens roll i arbetslivet har tagit stora kliv det senaste decenniet. Och det senaste året har det blivit oerhört tydligt. Rätt teknik gör det möjligt att frikoppla sig från platsen och arbeta i princip var som helst. Nu talar många om hybridkontoren, där tekniken gör det möjligt att jobba och mötas oavsett var man fysiskt befinner sig. Fördelarna är många; ökad frihet, mindre pendling och nöjdare medarbetare.

  • Hur mobila vill vi vara? Vill vi vara fullt fria att arbeta var vi vill? På kontoret, inom landet eller till och med utomlands?
  • I hur hög grad vill vi kunna dela information och dokument mellan varandra? Hur säkrar vi vårt strukturkapital?
  • Är befintlig teknik en möjliggörare eller begränsare för ett flexibelt arbetssätt?

Lästips: Koll på strukturkapitalet vid distansarbete

Människan

Den tredje delen, människan, är kärnan. Utan människor, inget arbetsliv. Här ryms allt från chefskap, självledarskap och – inte minst – företagskultur. Nya arbetssätt ställer krav på att ledarskapet förändras. Att det bygger mer på tillit än kontroll. Där medarbetare får förtroende, men också ansvar för att själva styra över sitt arbete och resultat. Där det kanske behövs nya sätt att kombinera varje individs behov med vad verksamheten behöver för att växa och utvecklas. Några frågor som brukar dyka upp och kräva sina svar:

  • Finns det tillräcklig tillit mellan ledare och medarbetare för att tillåta friare arbetssätt?
  • Hur ser ledarskapet ut och hur vill ni att det ska se ut i framtiden? Behöver vi utveckla det från ett kontrollbaserat ledarskap till ett tillitsbaserat ledarskap?
  • Kan mobilt arbete bidra till högre medarbetarnöjdhet eller till och med tvärtom?