Tre områden som formar framtidens arbetssätt

Idag växer nya arbetssätt och trender fram på arbetsplatserna. För bolagen gäller det att hitta arbetssätt som går i takt med omvärldsförändringarna för att ha möjlighet att leverera på sina övergripande mål och identifiera utvecklingsbehov. Modellen Människa – Plats – Teknik används ofta i arbetet med att forma verksamhetens arbetssätt – låt oss titta lite närmare på de olika delarna.

De senaste åren har förståelsen för hur olika arbetssätt bidrar till företagets utveckling blivit en viktig fråga för beslutsfattare. Allt fler ser vikten av att ta strategiska och medvetna beslut kring sina arbetssätt för att effektivt kunna uppnå sina mål. Hur vet ni vilka arbetssätt som är mest relevanta för just ert bolag och hur navigerar ni mellan det digitala och det fysiska? Varje företag har olika förutsättningar och behov, men när det kommer till att skapa en framgångsrik strategi för framtidens arbetssätt kan de flesta ta avstamp i en etablerad modell som utgår från tre delar; Människa, Plats och Teknik.

  • Vad har ni för utmaningar?
  • Vart vill ni som bolag och var står ni idag?
  • Hur har ni organiserat er?
  • Hur vill ni uppfattas?
  • Hur arbetar ni med er företagskultur?
  • Finns det beteenden ni vill förstärka eller nya beteenden ni vill skapa?
  • Vad betyder flexibilitet för er och hur arbetar ni med det?
  • Hur vill ni att upplevelsen att arbeta hos er ska vara?
  • Vad ger energi och puls?

Människa

Det här området berör flera olika perspektiv såsom ledarskap, medarbetarskap, företagskultur och lärande. Vilken typ av ledarskap bolaget behöver för att nå sina mål, givet det valda arbetssättet. Exempelvis kan det behövas olika typ av ledarskap på distans jämfört på plats. Ofta är det någon kombination av att leda både fysiskt och digitalt och att då hitta ett sätt där det går att dra nytta av fördelarna med både det digitala och det fysiska.


Plats

Hur kan platsen bli ett strategiskt verktyg för att uppnå affärsmålen? Se över verksamhetens arbetssätt och behov och använd dem som kravställning. På så sätt tar du första steget i att forma en arbetsplatslösning som bidrar till att skapa en upplevelse, känsla och miljöer som verksamheten behöver för att alla medarbetare ska kunna arbeta på ett mer effektivt sätt. Ett konkret exempel kan vara att det finns behov av att kunna ha digitala möten på en tyst plats, tillgång till rätt typ av tekniklösning med kamera och ljud samt en tilltalande bakgrund. Ett annat exempel handlar om hur du genom medvetna val kan se till att skapa spontana möten mellan människor som skapar energi på platsen så att den blir inbjudande att vara på.


Teknik

När du vet vilka övergripande arbetssätt som behövs för att ge medarbetarna rätt förutsättningar för samarbete fysiskt och digitalt, blir det enklare att kravställa både de digitala plattformarna och dess struktur och applikationer. Exempelvis tekniken i de fysiska miljöerna för att kunna uppnå syftet med dem och få dem att samspela. Ett exempel kan vara bolagsgemensamma dragningar. Tillhör ni de bolag som vill kunna informera alla medarbetare samtidigt? Föredrar ni att göra det fysiskt med alla på samma plats om möjligt, eller genomförs den typen av möten digitalt? Vilken teknik och mjukvara som blir aktuell kan såklart variera men vet ni hur ni vill arbeta är det lättare att skapa lösningar som anpassas efter det i stället för tvärtom och riskera att känna sig begränsad av tekniken. Rätt kravställt kan de digitala och tekniska lösningarna förstärka helhetsupplevelsen på arbetsplatsen och bidra till ökad effektivitet och förbättrad kommunikation.

Mer intressanta artiklar om framtidens arbetsplats:

Så lyckades UHR med resan mot det hybrida kontoret

Vi träffade Jisan Rylander, Facility Manager på Universitets- och högskolerådet, som lett deras förändringsresa med tydliga resultat i verksamheten genom större flöden, högre energinivåer och ett bättre samarbete internt.

Till artikeln

Att stärka företagskulturen – trots flexibla arbetssätt

I våra samtal med företag och organisationer märker vi att många ställer sig frågan hur man bäst bygger en stark företagskultur när många inte spenderar hela sin arbetstid på kontoret. Hur gör och tänker andra? I den här artikeln samtalar vi med Elena Aylott som jobbar med att stärka företagskulturen.

Till artikeln

Triss i smarta lokaler blev optimalt för tillväxtbolaget

Vi träffar Jens Björk, vd för proptech-bolaget Planima, som berättar om deras tillväxtresa och om kontorsflytten till färdigmöblerade Smart & Klart-lokaler.

Till artikeln

Funderar du på hur ert arbetssätt bäst kan möta era målsättningar?

Tveka inte att kontakta Britt eller Malin för bollplank och intressanta samtal.

Malin Ingman Wettler

Workplace Strategy Manager 073-088 69 25 · 08-782 03 25

Britt Lindqvist

Chef affärsutveckling